דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

עקרונות יישומיים לפעילות גופנית, שחייה וטיפול בבריכה לאנשים עם לקויות ראייה או עיוורון

מיכל ניסים1 נעמי אריאל1 ועינת אלתר2

1 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

2 אלי"ע (ארגון לקידום ילדים עם עיוורון או לקויות ראיה) 

תקציר

לקויות ראייה ועיוורון הם מוגבלויות נפוצות. מחקרים מראים כי פעילות גופנית במים מומלצת לאנשים עם לקויות ראייה ועיוורון. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (1998), חובה לאפשר מעורבות שוויונית בכל תחומי החיים. חרף חקיקה זו קיימים חסמים סביבתיים להשתתפות בפעילות גופנית וטיפולית במים לאנשים עם לקויות ראייה או עיוורון. במאמר דעה זה מוצגים עקרונות ודגשים ייחודיים לעיצוב סביבת הבריכה והתאמת מתודת ההוראה או הטיפול לאנשים עם לקויות ראייה או עיוורון. יישום המוצע במאמר יאפשר לאנשי מקצועות המים לתת מענה מיטבי לצורכיהם של אנשים עם לקויות ראייה או עיוורון.

תארנים: לקויות ראיה ועיוורון, טיפול במים, שחייה מותאמת, נגישות

לקריאת המאמר המלא

Practical Applications of Aquatic Physical Activity, Swimming, and Therapy for People with Visual Impairment or Blindness

Michal Nissim, Naomi Ariel, and Einat Alter

Abstract

Visual impairment and blindness are common disabilities. Studies show that aquatic physical activity is recommended and advantageous for people with visual impairments or blindness. The Equal Rights for People with Disabilities Law (1998) confirms the right of equal opportunities for people with disabilities in all areas of life. In spite of this legislation, there are barriers that prevent the participation of people with visual impairment or blindness in aquatic physical and therapeutic activities. In this article the principles and specific emphases for designing an appropriate environment in the pool, and accomodations for teaching and therapy for people with visual impairment or blindness, will be presented. The implementation of the proposed adaptations by professionals working in water will enable best practices for their work with people with visual impairment or blindness

Descriptors: Visual impairment and blindness, aquatic therapy, adapted swimming, accessibility.

Full English Version

  • 3000צפיות בעמוד
  • 10הורדות כ- PDF
  • 4צפיות במגזין דיגיטלי