דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

ההשפעה של אסטרטגיית למידה ודרכי למידה על רכישה של מיומנויות מוטוריות סגורות בקרב תלמידים עם לקויות למידה – מחקר ראשוני

מירי שחףורוני לידור2

1 מכללת גבעת ושינגטון

2 המכללה האקדמית בוינגייט

תקציר
המטרה של מחקר ראשוני זה הייתה לבחון את השפעתה של אסטרטגיית למידה – אסטרטגיית חמשת הצעדים – המשולבת בדרכי למידה שונות – מגוונת וחדגונית – על רכישה של מיומנויות מוטוריות סגורות. חמישים ושניים תלמידים עם לקויות למידה (38 בנים ו-14 בנות; גיל ממוצע = 12.18 שנים; ס' תקן = 0.82) השתתפו במחקר זה. הם חולקו לארבע קבוצות למידה: (א) למידה חדגונית, (ב) למידה מגוונת, (ג) למידה חדגונית + אסטרטגיה ו-(ד) למידה מגוונת + אסטרטגיה. הלומדים השתתפו בארבעה מפגשים: בשלושת המפגשים הראשונים האזינו הלומדים לקלטת הסבר לפי קבוצת המחקר שאליה השתייכו, ביצעו מטלת רכישה (זריקה תחתית של כדור לעבר קיר ונחיתתו על מטרה נייחת על הרצפה ביד הדומיננטית), ולאחר מכן ביצעו את המטלה ביד הלא-דומיננטית (העברה בילטראלית). במפגש הרביעי ביצעו הלומדים מטלת העברה (זריקת תחתית של כדור לעבר בקבוקים; באולינג) ביד הדומיננטית ולאחר מכן ביד הלא-דומיננטית. מממצאי המחקר עלה שעקיבות הביצוע של קבוצת הלמידה המגוונת בשלב ההעברה של מטלת הרכישה הייתה טובה משל שאר הקבוצות, ועקיבות הביצוע של קבוצת הלמידה החדגונית + אסטרטגיה בעת ביצוע מטלת הבאולינג (מטלת ההעברה) הייתה טובה מזו של שאר הקבוצות. אשר למשתנה "דיוק הביצוע" נמצא שקבוצת הלמידה המגוונת + אסטרטגיה הייתה המדויקת ביותר מבין שאר הקבוצות בעת ביצוע מטלת הבאולינג. ממחקר זה ניתן להסיק כי שילוב אסטרטגיית חמשת הצעדים עם למידה מגוונת עשוי לשפר דיוק ביצוע בעת ההעברה בקרב תלמידים עם לקויות למידה. עם זאת נדרשים מחקרים נוספים כדי לבסס את יעילות השילוב בין אסטרטגיית למידה ודרכי למידה בתהליכי למידה מוטורית בקרב תלמידים עם לקויות למידה.  

תארנים: אסטרטגיית למידה, דרכי למידה, דיוק, העברה, עקיבות ביצוע, דיוק ביצוע

לקריאת המאמר המלא

The effectiveness of a learning strategy and practice arrangements on the acquisition of closed motor skills in children with learning disabilities

M. Shachaf, R. Lidor

The purpose of the current study was to examine the effectiveness of a learning strategy – The Five-Step Approach (FSA) including the practice arrangements of constant practice (CP) and variable practice (VP) – in the acquisition of closed motor skills. Fifty-two children with learning disabilities (14 girls and 38 boys; mean age = 12.18 yrs.; SD = .82) participated in the study, and were randomly assigned into four learning groups: (a) CP, (b) VP, (c) FSA + CP, and (d) FSA + VP. The participants took part in four sessions. In Sessions 1, 2, and 3 they listened to taped verbal instructions specific to their designated group, performed an acquisition task (throwing a ball at a target with their dominant hand), and then performed a bilateral transfer task (the same task with their non-dominant hand). In Session 4 the participants performed a transfer task (a bowling-type task) with their dominant hand and then with their non-dominant hand. Two variables were measured – accuracy of performance and consistency of performance. For the accuracy of performance data, the data analyses showed that the FSA + VP learners were more accurate than the learners in the other groups in the transfer task with the dominant hand. For the consistency of performance data, the analyses showed that the consistency of performance in the VP learners in the bilateral transfer task was better than in the learners in the other learning groups. In addition, the consistency of performance in the FSA + CP in the transfer task with the dominant hand was better than in the learners in the other learning conditions. It can be concluded that the combination of a learning strategy (e.g., the FSA) and practice arrangements (e.g., VP) can assist learners with learning disabilities to improve the acquisition of closed motor skills. However, additional studies are needed to further examine the contribution of learning manipulations to children with learning disabilities.

Descriptors: Children with learning disabilities, skill acquisition, learning strategies, practice arrangements.

  • 4614צפיות בעמוד
  • 5הורדות כ- PDF
  • 4צפיות במגזין דיגיטלי