דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פעילות גופנית – האם היא באמת ״בונה עצם״ בקרב נשים לאחר גיל המעבר?

דריה-מיכל שגב ואילת דונסקי

סקירת מאמרים שפורסמו בשנים 2001-2015

פעילות גופנית ידועה בתרומתה החיובית בתחומים רבים בחיים, ובין השאר בתרומתה לשמירה על בריאות העצם במעגל החיים. בגיל צעיר העומס הפיזי שמתהווה במהלך הפעילות הגופנית מעורר גירוי הגורם לעלייה בצפיפות העצם. בגיל מבוגר, בעיקר אצל נשים, שינויים הורמונליים גורמים להאטה בבניית העצמות, ולכן תרומתה של הפעילות הגופנית לצורך זה מוטלת בספק. בסקירה הנוכחית נבחנה תרומתה של פעילות גופנית ככלי לגרימת עלייה בצפיפות העצם בקרב נשים בגיל המעבר. שיטת הסקירה כללה איתור מחקרים שפורסמו בארבעה מאגרי מידע (,SPORT Discus, PubMed, Premier Search Academic ו-(Direct Science  שבהם נבדקה השפעתה של הפעילות הגופנית על צפיפות העצם בקרב נשים בגיל המעבר. 11 מאמרים עמדו בתבחיני הסקירה. תוצאות הסקירה הראו כי לבד ממחקר אחד, הודגמה השפעה חיובית של הפעילות הגופנית על צפיפות העצם בקרב אוכלוסיית המחקר. פעילות גופנית תרמה לשמירת הערכים המייצגים צפיפות עצם ולעתים אף לעלייתם. המסקנה העולה מתוך הסקירה היא כי פעילות גופנית מסוגים שונים עשויה להוביל לעלייה בצפיפות העצם גם אצל נשים לאחר גיל המעבר. עם זאת דרושים מחקרים נוספים לשם קביעת סוג הפעילות, עצימותה, משכה ותדירותה, שיובילו בוודאות לעלייה בצפיפות העצם של נשים בגיל המעבר.

תארנים: פעילות גופנית, צפיפות עצם, גיל המעבר, אוסטֵאופורוזיס

לקריאת המאמר המלא

  • 3809צפיות בעמוד
  • 1הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי