דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

אלימות של אוהדי כדורסל — מאפייני התופעה והצגת מודל לניבויה

ברוך בר-אב

משחק הכדורסל נתפס כמשחק "אינטליגנטי" יותר ממשחק הכדורגל, וכך גם הקהל הבא לצפות בו. בניגוד למחשבה הרווחת, גם ההתנהגויות של הקהל בכדורסל הן אלימות. עבודה זו תציג את המאפיינים של התנהגות זו ותצביע על הגורמים לה. יוצגו כמה מודלים לניבוי התופעה. המודלים יתבססו על מודל ה-(GAAM) Model Aggression Affective General  יוצגו מודלים לאלימות מילולית ולאלימות פיזית. הגורמים לאלימות מילולית שונים מהגורמים לאלימות פיזית ואינם נמצאים על אותו הסולם. אלימות מילולית היא חלק מ"תת-תרבות המגרש", והיא נתפסת כהתנהגות לגיטימית ומקובלת במגרש ספורט. האלימות הפיזית מושפעת מאוד מהגורמים המצביים של האוהד: הן מן ההיסטוריה ה"מצבית" של האוהד והן מהאירועים במגרש. רוב המשתתפים במחקר שדיווחו על התנהגות אלימה כלשהי, הרגישו במקרים רבים כ"קרבן" המגן על עצמו ולא ראו את עצמם כאלימים. עניין זה מסביר כיצד אנשים "נורמטיביים", ללא כוונות אלימות, פועלים באלימות.

תארנים: אלימות מילולית, אלימות פיזית, קהל, כדורסל, מודל מצבי

לקריאת המאמר המלא

  • 2024צפיות בעמוד
  • 1הורדות כ- PDF
  • 0צפיות במגזין דיגיטלי