דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

קורסים לבחירה

תואר ראשון - ביה"ס למדעי הפורט והתנועה          
קוד מלא שם קורס מטרות  ששנ"ת שמות מרצים חדר
20300000שמ-1 סמ' א' וסמ' ב' פיזיולוגיה של המאמץ להבין את התהליכים והמנגנונים הפיסיולוגיים העיקריים המופעלים בגוף האדם בשעת  מאמצים חד-פעמיים ובתגובה למאמצים חוזרים ונשנים.ליצור מודעות לזיקה שבין פיזיולוגיה של מאמץ לבין עבודת המורה לחינוך גופני והמאמן. להבין תהליכים ומנגנונים המאפשרים לאדם לפעול בתנאי סביבה חריגים.להקנות כלים להסתכלות וחשיבה עצמאיים לצורך יישומם של עקרונות הפיסיולוגיה בחינוך הגופני, בספורט ובשיפור הכושר הגופני והבריאות. 1.5 ראובני רונן, שרון צוק, שגב דריה מיכל, יואב מקל, נוגה פישר המרכז לשיקום תנועתי - 932 המרכז לשיקום תנועתי - 933
20310000ש'-1    סמ' א' מבוא לפיזיולוגיה  להכיר את הבסיס הכימי- פיסיקלי של מגנונים פיסיולוגיים. ללמוד דרך תפקודן של מערכות הגוף. 2 בן זקן  סיגל, שרון צוק  בנין מרכזי - חדר 129 בנין מרכזי - חדר 127
20340000ש'-3    סמ' א' וסמ' ב'  אנטומיה יישומית של מערכת התנועה .להכיר את פעולתם ותפקודם של השרירים בביצוע תנועות להכיר את פעולתם ותפקודם של מפרקי הגוף.  להכיר את התנועות הספציפיות האפשריות במפרקי הגו והגפיים. לבצע ניתוח איכותי של תנועות נבחרות. 1 דונסקי אילת מדעים - אולם 2
20350000שמ-5  סמ' א' וסמ' ב'  ביומכניקה הכיר את העקרונות הביומכניים המשפיעים על תנועת האדם . לדעת את דרכי יישום עקרונות אלה בהבנה ובניתוח של תנועות ספורטיביות ותנועות מחיי היום יום. 1.5 דונסקי אילת, רובינשטיין מרון מדעים - מעבדה 165 מדעים - אולם 1
30400100שמ-01 סמ' א'  יסודות מדעיים של טיפוח הכושר הגופני הבריאותי להכיר את מושגי היסוד הקשורים לתחום הכושר והאימון הגופני.להקנות כלים מעשיים לניתוח צורכי כושר גופני בריאותיים והישגיים במכון הכושר.ללמוד את עקרונות האימון ולתרגל את שיטות האימון לשיפור הכושר הגופני על מרכיביו השונים.להכיר דרכים מקובלות למדידה והערכה של מרכיבי הכושר השונים במכון הכושר.
להכיר את ההבדלים באימון הגופני בין קטינים, מבוגרים וקשישים.
1.5 מקל יואב, גוטליב רונן, חלבה יוסי בנין מרכזי - אולם 3
40150000ש'-1 קידום פעילות גופנית ובריאות להכיר מושגי יסוד בקידום בריאות. להקנות ידע לגבי גישות לשינוי התנהגות. להעשיר את הידע בתחום מניעה וגמילה מעישון, הגברת פעילות גופנית ותזונה נכונה. להקנות יכולת ליישום מדיניות משרד החינוך לקידום בריאות. 1 גצל אן, מאיירס גמליאל ויקי  בנין מרכזי - אולם 3
41300501שת-1 סמ' ב'  המוח הפעיל מלמידה וזיכרון לביצועים ספורטיביים להקנות לתלמידים מושגי ועקרונות יסוד במבנה ותפקוד המוח בדגש על מוח האדם. לדון בהיבטים ביולוגיים וקוגניטיביים של עקרונות אלו בבריאות ובפתולוגיה. בקשר בין פעילות גופנית למבנה ותפקוד המוח במצבים שונים. 1 אייזנשטיין תמיר מדעים - אולם 2
1005.01-04       סמ' א' וסמ' ב' מבוא להיסטוריה של הספורט להבין ההקשרים התרבותיים של היחס לתרבות הגוף לאורך ההיסטוריה. להבין ולהכיר תהליכים המרכזיים בהתפתחות הספורט והחינוך הגופני בהיסטוריה. להבין את התהליכים שיצרו ועצבו את הספורט המודרני. להבין את הרקע להתפתחות הספורט במדינת ישראל. 1 נבו עדו  
30020000ש'-1 סמ' ב'  תזונה ופעילות גופנית  להקנות עקרונות יסוד בתזונת האדם ובתהליכי ניצול מרכיבי המזון. לדון במרכיבים העיקריים של המזון (פחמימות, שומנים, חלבונים ויטמינים, מינרלים ומים) ובחשיבותם בתזונה נכונה. לדון מהם צרכים התזונתיים של ספורטאים ושל אנשים פעילים. לדון על הקשר שבין תזונה נכונה והישגים בספורט. 1 שרון מאור  בנין מרכזי - אולם 3
1011.01-04      סמ' א' מבוא לפסיכולוגיה להקנות ידע בסיסי ומושגי יסוד בתכנים נבחרים מתחומים שונים בפסיכולוגיה.  1 רוזנשטרייך אייל, אלרן אפרת  
1012.01-04       סמ' א' וסמ ב' מבוא לסוציולוגיה  להקנות את היסודות התיאורטיים והמתודולוגיים של החשיבה הסוציולוגית לצד הצגתם של עקרונות החשיבה הסוציולוגית. להקנות כלים סוציולוגים לניתוח מערכת החינוך ועולם הספורט. להקנות רקע חברתי לניתוח עבודתם של מורים, מאמנים ומדריכים בספורט.  1 בנימין שלומית  
1031.01-04    שנתי מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה להקנות ידע בסיסי עיוני על מבנה גוף האדם. להכיר באופן יסודי את מבנה מערכת התנועה. להכיר את המערכת הקרדיווסקולרית ומערכת הנשימה. ליצור תשתית לקראת לימודי הפיסיולוגיה, תורת התנועה וביומכניקה. 2 שטינברג נילי, בנאי שגיא, פלג סמדר  
2009.01-04       סמ' א' וסמ' ב' מבוא לפילוסופיה של הספורט להתוודע לעולם החקירה הפילוסופית בהקשרים ספורטיביים. להכיר מונחי יסוד בפילוסופיה של הספורט. לטפח כשרי חשיבה ביקורתית בהקשרים שונים של עולם הספורט. 1 ברבר נתן  
2012.01.04      סמ' א' וסמ' ב' סוציולוגיה של הספורט  להיחשף לתיאוריות מרכזיות בחקר הספורט והחברה. לפתח חשיבה מושכלת וביקורתית.. להרחיב את הידע בתחום 1 נבו עדו  
2014.01-04      סמ' א' וסמ' ב' מבוא לארגון וניהול בספורט  להקנות לסטודנט ידע, הבנה והכרות עם תעשיית הספורט הגלובלית. להקנות לסטודנט ידע בסיסי, בתהליכים המקדמים ומפתחים את הספורט. להקנות לסטודנט ידע, וכלים בסיסיים לתכנון וארגון ארוע ספורט איכותי. להציג בפני הסטודנטים אפשרויות להשתלבות עתידית במערכת ניהול הספורט.   1 סקאי בשמת  
2033.01-08      סמ' א' וסמ' ב' התנהגות ולמידה מוטורית לחשוף את הסטודנט לתיאוריות ויישומיהן בתחום הלמידה המוטורית. לחשוף את הסטודנט לסוגי תרגול שונים, והתאמתם לתהליכי רכישה של מיומנויות מוטוריות. לחשוף את הסטודנט לעקרונות ותהליכים בלמידה מוטורית אשר יישומם עשוי להביא לקידום הרכישה והביצוע של מיומנויות בקרב לומדים בגילאים שונים. לחשוף את הסטודנט ליישום אקטיבי של מדידה באמצעות מכשור ובשדה, לצורך בקרת התרגול והלמידה המוטורית.  1.5 ינוביץ עינת  
4130.08           סמ' א' המוח בתנועה הקניית ידע תיאורטי בנושא הבסיס הפיזיולוגי של האדם,  בדגש על מערכת העצבים המרכזית. הכרה בסיסית של מוח האדם, דרך פעולתו החל מרמת התא ועד הפעלת המערכות השונות בגוף. הבנת הקשר בין המוח לפעילות גופנית, לספורט ולתנועה.  1 כהן  דניאלה  
4134.08           סמ' א' מהגרים וייצוג לאומי בספורט העולמי לפתח דיון רחב בשאלות – ספורט לאומי או ספורט גלובאלי? את מי אני מייצג כספורטאי בזירה הבינ"ל והלאומית? לבחון את סוגיית הפרטי אל מול הלאומי בספורט. להיחשף לדילמת המיעוטים מול רוב בספורט בעבר ובהווה. לפתח כלי חשיבה וביקורת להתמודדות מערכות הספורט הבינ"ל לעניין שינוי האזרחות של ספורטאים. 1 אלפרוביץ עמיחי  
4136.05           סמ' א' ספורט ומגדר לנתח, להבין ולחקור את ההבדלים בין נשים לגברים בעולם הספורט והחינוך הגופני בבית הספר. לפתח חשיבה תרבותית ביקורתית לגבי ההסדרים החברתיים, הדימויים והסטריאוטיפים הנוגעים לגבריות, לנשיות ולספורט. להציג שיטות מחקר איכותניות והעמקה בגישה הפמיניסטית הביקורתית כפרדיגמה מחקרית. 1 כהן רונה  
4136.06           סמ' א' מיינדפולנס בתנועה ובספורט – לשינוי גישה בחיים להקנות לתלמידים את עקרונות היסוד של עולם המיינדפולנס. לדון בממצאי מחקרים המקשרים בין מיינדפולנס לבין ספורטאים. לתרגל תרגולים מעשיים של השיטה.  1 כהן  דניאלה  
4136.09           סמ' א' סוגיות נבחרות בספורט וכלכלה לחשוף את התלמיד לתיאוריות מרכזיות בכלכלה. להבין את הקשר בין ספורט ובין כלכלה. להעשיר את הידע כללי. 1 מורגולב איליה  
4141.05           סמ' א' Intercultural Competence Through Sport Understanding the concept of 'intercultural communicative competence'. Familiarity with diverse theories and discussion between intercultural communicative competence researchers. Developing an understanding of personal and cultural identity and intercultural communicative competence. The role of sport in developing intercultural communicative competence 1 הלרשטיין-יחזקאל דבורה  
3013.01,02      סמ' ב' פסיכולוגיה של הספורט  הסטודנטים ילמדו תיאוריות מרכזיות אשר מתמקדות בנושאים מתחום הפסיכולוגיה של הספורט ושל הפעילות הגופנית מנקודת מבט התפתחותית. הסטודנטים ילמדו תיאוריות אשר להן יישום מעשי בשיפור הביצוע הן בספורט התחרותי והן בפעילות הספורטיבית בשעות הפנאי. הסטודנטים יכירו מיומנויות התערבות פסיכולוגיות שמטרתן שיפור הביצוע בספורט ובפעילות הגופנית. 1 כהן דניאלה  
סמ' ב' פעילות גופנית והמוח בגיל המבוגר: מזיקנה נורמטיבית למחלות נוירו-דגנרטיביות  להקנות לתלמידים מושגי ועקרונות יסוד במבנה ותפקוד המוח בדגש על מוח האדם בגיל המבוגר. לדון בהיבטים ביולוגיים וקוגניטיביים של עקרונות אלו בבריאות ובנוירופתולוגיות שונות.   לדון בקשר בין פעילות גופנית למבנה ותפקוד המוח בזיקנה. 1 אייזנשיין תמיר  
4131.07            סמ' ב' ישראל והתנועה האולמפית  לפתח הבנה במושגי היסוד של מערכת הספורט הבינ"ל. לעורר שאלות בנודע להבנת מקומה של ישראל במערכת הספורט הבינ"ל. לבסס את הסיבות לייחודה של ישראל בספורט הבינ"ל. לפתח כלי חשיבה וביקורת לגבי יחסה של מערכת הספורט הבינלאומית למדינות המשתתפות בה. 1 אלפרוביץ עמיחי  
4131.08             סמ' ב' תיאוריות ארגון בספורט  להכיר תיאוריות ארגוניות  ודרכים ליישומן  בספורט. להבין תהליכים ארגוניים בספורט. 1 סקאי בשמת  
4133.03           סמ' ב' השפעת המשפחה והמאמן על התפתחות הספורטאי לימוד תיאוריות ומודלים המסבירים את השפעת המשפחה על התפתחות הספורטאי . לימוד תיאוריות המסבירות את השפעת המאמן על התפתחות הספורטאי . לדון בצרכים של הספורטאי הצעיר. 1 מעין זהר  
4141.08           סמ' ב' Perception and Skill Acquisition The student will understand several theories dealing with the relationship between perception and skill acquisition. The student will understand how human perception affects motor performance.

  
1 זיו גל  
           
מגמות           
35500200שת-1 סמ' א'  התפתחות סנסו-מוטורית תקינה בגיל הרך הכרת אבני הדרך ושלבים התפתחותיים בגיל הרך, זיהוי לקויות התפתחויות קלות, זיהוי וניתוח דפוסי תנועה, המלצה על גרייה אופטימלית תואמת גיל ומנחים מומלצים, התאמת תרגול תנועתי תואם גיל ושלב התפתחותי. 1 קורן מורן מדעים - אולם 2
35920500שת-1 סמ' א'  שינוי גיל במערכת התנועה להכיר את השינויים האופייניים במערכת התנועה, המופיעים עם העלייה בגיל .להכיר את השלכות השינויים על התפקוד בחיי היום-יום של האדם המבוגר. להכיר דרכים לשימור ולשיפור תפקודים באמצעות פעילות גופנית מותאמת לגיל המבוגר. 1 דונסקי אילת מדעים - אולם 2
45801700שת-1 סמ' א'  מניעה וטיפול תזונתי במחלות לב וכלי דם להקנות ידע על חשיבות הטיפול התזונתי ומגבלותיו. להקנות ידע על מניעה תזונתית של מחלות לב וכל"ד. להקנות ידע על טיפול תזונתי במחלות לב וכל"ד. להרחיב ולהתנסות בבנייה וניתוח תפריט תזונה. 1 אילת-אדר סיגל M.P.E - חדר 520
3595.06 סמ' א' מוגבלות שכלית-התפתחותית: מאפיינים פסיכומוטוריים הסטודנטים יכירו את מאפייני האוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית ותקשורתית. הסטודנטים ילמדו את עקרונות הבנייה וניהול נכון של שיעורים לכיתות מוגבלות שכלית התפתחותית
וכיתות תקשורתיות. הסטודנטים ירכשו ידע שיביא לפיתוח התאמות יישומיות בשיעורי החינוך הגופני עבור
תלמידים עם אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית. הסטודנטים יכירו ויבינו את חשיבותם של מגוון מרכזים ופעילויות פנאי, חברה
והשתלבות בקהילה של ילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים.
1 חריש איריס  
3595.18            סמ' א' מוגבלויות פיזיות: רקע ודרכי טיפול  הסטודנט יכיר את הלקויות והמחלות, הגורמים והסיבות העלולים להגביל ילדים ומבוגרים בפעילות גופנית. הסטודנט יקבל כלים בסיסיים לשילובם של בעלי המגבלות בפעילות גופנית ויבנה תכנית בהתאם. הסטודנט יבין את הצרכים המיוחדים בתחום הפעילות הגופנית ועקרונות בטיחות הנדרשים  במהלך פעילות גופנית עם אוכלוסייה זו. 1 בכר כץ ענבל  
4595.12           סמ' א' אוטיזם - התאמות בהוראת החינ"ג להכיר את המקורות שעיצבו את ההפרעה עד לתפיסתה כיום. להתוודע אל מאפייני ההפרעה, מופעיה וקריטריונים לאבחונה. לבאר את השמות השונים הנקשרים עם ההפרעה ומשמעותם. להכיר את התיאוריות הקוגניטיביות המסבירות את ההפרעה. D כאורח חיים: להתוודע לשילוב ולחשיבות של עבודה רב מערכתית ורבת מרכיבים. לתת כלים )עקרונות הנגזרים מתיאוריות קוגניטיביות( ושיטות עבודה בשטח בפעילות גופנית. להכיר שיטות טיפול.   1 זילברנגל שלומית  
3592.19           סמ' ב' פעילות גופנית והמוח בגיל המבוגר: מזיקנה נורמטיבית למחלות נוירו-דגנרטיביות  להקנות לתלמידים מושגי ועקרונות יסוד במבנה ותפקוד המוח בדגש על מוח האדם בגיל המבוגר. לדון בהיבטים ביולוגיים וקוגניטיביים של עקרונות אלו בבריאות ובנוירופתולוגיות שונות  לדון בקשר בין פעילות גופנית למבנה ותפקוד המוח בזיקנה. 1 אייזנשטיין תמיר  
3592.15           סמ' ב' היבטים חברתיים בזיקנה להקנות מושגי-יסוד וכלים להבנת תופעת ההזדקנות והזקנה בחברה המודרנית. להעמיק את הידע אודות הקשרים בין היבטים חברתיים של הזקנה, לבין היבטים גופניים שלה. 1 ראובני יהודית  
4550.07           סמ' א' שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בגיל הרך  ללמוד את מהות השילוב וההכלה. ללמוד את חשיבות השילוב של כלל ילדי החינוך המיוחד בפעילויות גופניות. ללמוד על הקריטריונים לפיהם מקובל כיום להגדיר ילדים עם צרכים מיוחדים משולבים. לרכוש ידע אודות התפתחות פסיכומוטורית ואיתור מוקדם של ילדים עם הפרעות התפתחותיות נפוצות. להתנסות בפיתוח התאמות בתכנים פסיכומוטוריים-התפתחותיים, לשם שילובם המוצלח של ילדים עם צרכים מיוחדים בהפעלה גופנית.  1 בכר כץ ענבל  
4550.10           סמ' א' התפתחות מוטורית גסה וחינוך לשלומות בגיל הרך להכיר אבני דרך התפתחותיות בתחום המוטוריקה הגסה. להכיר מבחנים המאפשרים אבחון מוטורי בגיל הרך. להתאים פעילויות לילדי הגיל הרך בהתאם למושגים ולידע על מערכות הגוף ולשלבם בפרויקט משותף עם קורסים נוספים במגמה. להבין את הקשר בין התנהגות הפרט ואורח חייו לבין גדילתו והתפתחותו. 1 ינוביץ עינת  
3596.02            סמ' א' ארגון, תקציב והפקת אירועי ספורט להקנות לסטודנט ידע לתכנון והפקת ארועי ספורט ברמה הלוקלית והגלובלית. להקנות לסטודנט ידע וכלים בסיסיים לארגון ארוע ספורט איכותי. להקנות לסטודנט ידע והבנה בבנייה ובאיזון תקציבי של ארוע ספורט. להקנות לסטודנט מושגי יסוד בסיסיים בתכנון,נהול וארגון.  1 שמעון פיני  
3596.04            סמ' א' שיווק וגיוס חסויות בתעשיית הספורט להקנות רקע, מושגי יסוד והבנה בסיסית ביסודות ועקרונות השיווק. להקנות כלים בסיסיים שיאפשרו לקבל החלטות שיווקיות נכונות בתעשיית הספורט. להקנות ידע והבנה בסיסית של תחום החסויות בתעשיית הספורט הגלובלית. להקנות מיומנויות בסיסיות להכנת "חבילת חסות" לגיוס חסויות בתעשיית הספורט 1 שמעון פיני  
3596.05           סמ' ב' ספורט ומשפט הבנת מושגי יסוד בתחום המשפט בספורט. חשיפה לכלים פרקטיים בפסיקות במוסדות הבינלאומיים שמהווים ועשויים להוות כלים עתידיים במשפט הספורט בישראל. 1 טפר יריב  
4596.08            סמ' א' נתוני עתק (Big Data) ואנליטיקה בניהול ארגוני ספורט לסקור את המגמות העדכניות של שימוש בנתוני עתק בעולם הספורט. לספק ללומדים כלים לשימוש בגישות אנליטיות. לפתח חשיבה ביקורתית בניתוח נתונים. העשרת ידע כללי בעולמות הטכנולוגיה הספורט.   1 מורגולב איליה  
4596.06           סמ' א' מיומנויות ישומיות בניהול ספורט   לדון בעקרונות, שיטות הניהול ובאתגרים העומדים בפני מנהלים באירגוני ספורט בישראל ובעולם. להקנות לסטודנטים מיומוניות ניהוליות וכלים מעשיים בתחום התכנון, ארגון, מנהיגות ובקרה. לאפשר למשתתפים להעריך כיצד תחומי העניין והתכונות האישיות שלהם יוכלו לבוא לידי ביטוי בשטח כמנהלים עתידיים. 1 סקאי בשמת  
4596.02           סמ' ב' ניהול המשאב האנושי בתעשיית הספורט הגלובלית ניהול משאבי אנוש הוא תחום במדעי הניהול המתייחס לעיסוק בכוח האדם כחלק מכריע בהתנהגות ארגונים. תחום זה שואף למצוא את ההתייחסות המתאימה ביותר לכוח האדם בארגון על מנת שהארגון יוכל להפיק מן המשאב הזה את התועלת המרבית. הקורס מתמקד בתיאור גישות תיאורטיות, תהליכים וכלים בניהול המערך האנושי בארגוני עבודה, וביישומם בארגונים בספורט. במסגרת הקורס תידון התפתחותן של הפרדיגמות בניהול משאבי אנוש בארגונים, והקשר בין יעילות ארגונית לניהול משאבי אנוש. הלומדים יכירו כלים ושיטות של הפרקטיקה והניהול השוטף בתחום משאבי האנוש. 1 אבוגוס שמחה  
4596.05            סמ' ב' חשיבה אסטרטגית בספורט חשיבה אסטרטגית היא ענף של המתמטיקה והכלכלה המנתח מצבי ניגוד אינטרסים וקונפליקט בין מספר מקבלי החלטות ונותן חיזוי לגבי תוצאותיהם. התיאוריה העוסקת בקבלת החלטות אינטראקטיבית היא תורת המשחקים. בקורס ידונו נושאים קלאסיים בתורת המשחקים הלא-שיתופיים. כמו כן, יודגמו התנהגויות של מקבלי החלטות בסיטואציות אסטרטגיות בספורט. הקורס במתכונתו המוצעת אינו מבוסס מתמטיקה, והכלים המתמטיים הנחוצים להבנת החומר הנלמד הם בסיסיים. ברוב המקרים ניתן לבטא את תוצאות המשחקים באופן תיאורי באמצעות טבלת תשלומים פשוטה למדי. 1 אבוגוס שמחה  
           
           
תואר ראשון - ביה"ס להוראת החינ"ג שם קורס מטרות  ששנ"ת שמות מרצים חדר
סמ' ב' פסיכולוגיה התפתחותית  להקנות ידע בסיסי במושגי היסוד של הפסיכולוגיה ההתפתחותית וביחסי הגומלין בין הגורמים המשתתפים בתהליך ההתפתחות.  1 אלרן אפרת, רוזנשטרייך אייל אולם 925, אולם 932, אולם 925, אולם 924, חדר 127
סמ' א' וסמ' ב' מבוא להתפתחות מוטורית  הכרת מושגים, עקרונות ותהליכים הקשורים ברצף ההתפתחות המוטורית.
ידיעת הרצף ההתפתחותי של התנהגות מוטורית וההשלכות של תהליך זה על הוראת החינוך הגופני.
הכרת כלים להערכת יכולות ומיומנויות מוטוריות והתנסות תוך כדי בניית מחוונים תואמים  לאיתור ילדים על בסיס קשיים בהתפתחות סנסומוטורית ומוטורית לשיעור ההתנסות בהוראה
1 פרישמן שטרית ענת, יזדי אורלי  חדר 129
סמ' א' שיקולי דעת וקבלת החלטות  להבין את ההוראה כתהליך של קבלת החלטות.
להכיר מודלים ומושגים הקשורים לקבלת החלטות.
לנתח ממצאי מחקר בהקשר לקבלת החלטות בהוראה בכלל ובחינוך גופני בפרט.
לבחון דרכים בהכשרת המורה לקבלת החלטות בשלבי ההוראה השונים.
1 סקאי בשמת  חדר 508
סמ' א' מורים כסוכני שינוי חברתי הבנת תפקידו של המורה כסוכן חיברות במאה ה21,הכשרת הסטודנט לקריאה ביקורתית של טקסטים בתחום המורה כמחנך. הכשרת הסטודנט לחתור לעיצוב מורה כאינטלקטואל הכרות  עם סוגיות, שבהן  עומד המורה  כמתווך בין התלמיד לחברה.  1 בן יוסף נועה  חדר 506
סמ' ב' היבטים חברתיים בבית הספר הכרת הזיקה שבין החינוך והחינוך הגופני ומטרותיהם לבין החברה, מאפייניה, צרכיה, מוסדותיה, מטרותיה ויעדיה.
הכרת אפשרויותיה של מערכת החינוך לענות על צרכי החברה בזיקה לצרכים של התלמידים, הוריהם והקהילה – היבטים יישומיים.
1 זבולון יעקב  אולם 3 , אולם 2
           
תואר שני שם קורס מטרות  ששנ"ת שמות מרצים חדר
סמ' א'  מבוא לאפדימיולוגיה הסטודנטים:
1. יכירו את ההיסטוריה של מקורות והתפתחות האפידמיולוגיה
התזונתית מהמאה ה-18 ועד ימינו.
 2. ידעו להסביר את מטרות האפדימיולוגיה,הגישה
האפדימיולוגית לתחלואה והתערבות, בריאות הציבור וקידום
בריאות.
3.יפתחו ויישמו כושר ביקורתי לגבי הספרות המדעית
המתפרסמת בנושאי האפידמיולוגיה בכלל והאפידמיולוגיה של
פ"ג ותזונה בפרט.
4.ירכשו כלים לבחינת אופי וחוזק הקשר בין תזונה כמו גם חשיפות אחרות למדדי בריאות באוכלוסייה. מדידת היארעות מחלות, תכנון מחקרים, הערכת תוקף ומהימנות נתונים, הערכת קשר וסיבתיות. מדד קירוב לסיכון, מדדי תמותה. 
1 ד"ר סיגל אילת-אדר 508
סמ' א' פיתוח מוטיבציה לקידום אורח חיים פעיל ובריא ולשיקום הסטודנטים:
1 .יכירו עקרונות טיפוליים ומנגנונים מוטיבציוניים המסייעים לתהליכים מבריאים
2 .יכירו גורמים להתמדה ולמניעת נשירה בתהליכי בריאות באוכלוסיות מגוונות
3 .יפתחו מיומנויות של שינוי התנהגות בריאותית
4 .יכירו כלי מדידה של מוטיבציה ופיתוח יכולת הערכה בהתנהגויות בריאות


 
1 פרופ' שייקה הוצלר 932
סמ' א' מנגנונים אפדימיולוגים בהזדקנות 1. הסטודנט ישלוט בעולם המושגים של ביולוגיה של הזקנה
2. הסטודנט יכיר מנגנונים ביולוגים הקשורים בזקנה
1 ד"ר סיגל בן זקן 608
סמ' א' תנועה מבנה ותפקוד 1. הבנת הקשר בין מבנה לתפקוד מערכת התנועה תוך שימוש במודלים ביומכניים שיסבירו, מדוע המבנה של גוף האדם פגיע לליקויי יציבה ולפציעות?
2. הבנת ההתאמות שבוצעו במערכת שריר- שלד על מנת לאפשר דו רגליות שבשגרה (habitual bipedalism).
3. הבנת נקודות התורפה של התאמות אלו וקישורן להתפתחות פציעות במערכת שריר שלד.
1 ד"ר סמדר פלג 508
סמ' א' אפידמיולוגיה ושיטות מחקר בתזונה ופעילות גופנית 1 .ילמד ויתרגל שיטות מדידה והערכה בתזונה ובתחומי בריאות אחרים.
2 .יתנסה בזיהוי סוגי מחקרים וקריאה ביקורתית שלהם.
3 .יקבל כלים לקבוע המלצות על סמך סיפרות מקצועית.
4 .יכיר המלצות לקהל הרחב, שקיימות היום בתזונה ו ,tמקורן המדעי.

 
1 ד"ר סיגלת אילת אדר 506
סמ' א' פעילות גופנית ובריאות הציבור, התערבויות בקהילה - קורס מקוון 1. יישום תוכניות בריאות
2. למידה של דרכי הערכה מדעית של תוכניות חינוך לבריאות
3. כתיבת סיכם ומסקנות לאחר יישום התוכנית
1 ד”ר ליזה רמון-גרוסמן 608
סמ' א פעילות גופנית בגיל המבוגר  - קורס מקוון 1. הכרת סוגי מחקר בתחום הפעילות גופנית וההזדקנות.
2. הערכה ביקורתית של מחקרים בתחום של פעילות גופנית והזדקנות.
3. הכנת תוכניות של פעילות גופנית למבוגרים. 
4. ביצוע הערכה מדעית של התוכניות לפעילות גופנית למבוגרים שיועברו על ידי עמיתיו הסטודנטים.
 
1 ד"ר ליזה רמון-גרוסמן 608
סמ' א' אורח חיים פעיל לתלמידים עם מוגבלויות להכיר את האפידמיולוגיה של תלמידים עם מוגבלות הלומדים במסגרות החינוך המיוחד
או במסגרות של הכלה ושילוב בבתי ספר רגילים, ואת מאפייני אורח החיים שלהם
2 .להכיר עקרונות ויישומים של הכלה והתאמה, ולדעת להשתמש בהם באופן המקדם
12אורח חיים פעיל ובריא של ילדים עם וללא מוגבלות בבית הספר
3 .להכיר יכולות וקשיים של ילדים עם מוגבלות בפעילות גופנית ולדעת כיצד ליישם את
עקרונות ההתאמה והשילוב כדי לעודד אורח חיים פעיל ובריא של ילדים עם מוגבלות
בחינוך גופני.
4 .לדעת להשתמש במיומנויות של התאמה והעצמה בפעילות כדי להוביל אווירה מכילה.
5 .לדעת להשתמש במדדים של הכלה, התאמה והעצמה על מנת לנטר תהליכי שינוי באורח
חיים של ילדים ובוגרים עם מוגבלות.
6 .לפתח יכולת להנחות מורים כיצד לבצע התאמות באופן אפקטיבי על מנת לקדם אורח
חיים פעיל של תלמידים עם מוגבלות
 
1 פרופ' ישעיהו הוצלר 506
סמ' א מנגנונים גנטיים/ביולוגים בתגובתיות לאימון  1. להכיר את המנגנונים הביולוגים העומדים בבסיס של פעילות גופנית
2. להכיר תהליכים תאיים המתרחשים בתגובה לאימונים מסוגים שונים: בניית מסת שריר, בניית עצם, שיפור יכולת אירובית, ועוד
3. להכיר את סוגיית ההבדלים הבין-אישיים בתגובתיות לאימון
4. להכיר את היחסים בין אימון לגנטיקה בביצועים ספורטיביים
 
1 ד"ר סיגל בן זקן 610
סמ' א' יישום עקרונות מדעיים בהדרכה ובאימון ספורטיבי א. להכיר ולהבין את עקרונות האימון.
ב. להכיר ולהבין את גורמי ההישג בספורט ההישגי.
ג. להכיר ולהבין את חשיבות האימון בקרב ילדים.
ד. להכיר ולהבין את אימון כתהליך מתפתח.
ה. לחקור ולתרגל צורות ושיטות אימון רלוונטיות.
 
1 ד"ר יוסי חלבה 924
סמ' ב' הבסיס הפיזיולוגי לאימון וביצוע אירובי ואנאירובי בספורט 1. לחקור ולהבין את התהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים בגוף בעת ביצוע מאמצים אירוביים ואנאירוביים.
2. להכיר, להבין ולהתנסות בביצוע שיטות אימון מודרניות לפיתוח כושר אירובי ואנאירובי.
3. לחקור ולהבין את ההסתגלות הפיזיולוגית והשיפור ביכולת הביצוע בעקבות ביצוע אימונים אירוביים ואנאירוביים.
4. להכיר ולהבין את המגבלות הפיזיולוגיות החלות על הספורטאי בעת ביצועים ספורטיביים שונים.
5. להכיר ולהבין סוגיות פיזיולוגיות ייחודיות הקשורות לתחום הספורט והאימון.


 
1 ד"ר יואב מקל אולם 2
סמ' ב' תכנון ופריודיזציה באימון בספורט ההישגי 1. להכיר ולהבין את עקרונות הפריודיזציה (תקופתיות) .
2. להכיר ולהבין את עקרונות ההתפתחות המינית והשפעתה על אימון בגילים שונים.
3. להכיר ולהבין את עקרונות העמסה בגילאים שונים – מתבגרים, ובוגרים.
4. להכיר ולהבין את תהליכי התחרות כחלק מתכנון האימון בספורט.
5. להכיר ולהבין את תופעת השחיקה והפרישה כחלק מתכנון האימון בספורט ההישגי.
6. לתרגל תכנון מחזורי אימון 
1 ד"ר לאוניד קאופמן אולם 2
סמ' ב' דרכים ביומכניות להערכה ולשיפור ביצועים בספורט 1. להכיר גישות שונות לניתוח תנועות בספורט ובאימון.
2. להכיר גישות ביומכניות לשיפור ביצועים בספורט.
3. להתנסות בבחינה ביקורתית של הספרות המדעית העוסקת במכניקה של מיומנויות ספורט.
4. להתנסות בניתוח תנועה במיומנויות הספורט בכיתה ובמעבדה.
5. להתנסות במדידת שינויים במיומנות ספורט בעקבות אימון ייחודי לשיפורה.
1 פרופ' אילת דונסקי אולם 2
סמ' א' יחסי סביבה-תורשה בהתפתחות ובחינוך 1. לשלוט במושגים בתחום הגנטיקה ההתנהגותית
2. לתאר יחסי סביבה תורשה בהתפתחות שפה, כישרון,  זהות מגדרית, חוסן נפשי, מוטיבציה
3. לתאר מודלים של יחסי סביבה-תורשה
1 ד"ר סיגל בן זקן 608
סמ' א' בנייה והובלה של צוותים וקהילות הלומדים יכירו את מושגי היסוד בהובלת קהילה ויצירת צוותים
הלומדים יכירו כלים ומיומנויות להובלה של תהליכים קהילתיים וישתמשו בהם.
הלומדים יתנסו בקהילה בעצמם ויעריכו את הקהילתיות שלהם.
1 ד"ר הדס ברודי שרודר 932
סמ' א' תחרותיות, אתיקה והומניזם בחינוך 1. להבין את המושגים ערך, מוסר, אתיקה ואת חשיבותם בחברה האנושית
2. להכיר את היסודות הערכיים של חינוך בכלל וחינוך גופני בפרט במדינת ישראל
3. להיחשף לנקודות חיכוך בין הערכים השונים, קרי דילמות מוסריות
4. לפתח כלים לטיפול בסוגיות מוסריות
1 ד"ר איליה מורגולב אולם 1
סמ' ב' תזונה ופעילות במהלך החיים 1. לימוד תזונה בפעילות גופנית אירובית והתנגדות – אמת וכזב
2. לימוד הצרכים וההמלצות התזונתיים בשלבים שונים של החיים
3. להבנת המלצות על סמך ספרות מקצועית
1 ד"ר סיגל אילת-אדר 506
סמ' א' מנהיגות בחינוך א. ללמוד מודלים ולהבין עקרונות להתפתחות מקצועית שיש בה תרומה להתפתחות מוסדית.
ב. להבין את המורכבות והאתגר בהובלה של צוות, ארגון ומערכת.
ג. ללמוד על יתרונות של הטמעת שינויים במערכות חינוך, על קשיים בדרך למימוש השינויים ועל דרכים להתמודדות עם קשיים אלה.
ד. להכיר דרכים ליצירת אקלים חיובי בבית הספר.
ה. להכיר דגמים של מנהיגות חינוכית.
1 פרופ' סימה זך 131
סמ' ב' היבטים רפואיים והתנהגותיים של פעילות גופנית אצל ילדים 1. גדילה והתפתחות והקשר לפעילות גופנית, יכולת גופנית, ותגובה לאימון גופני.
2. תגובת הילד לאימון גופני – אימוני כוח, אימונים אירוביים.
3. בהיבטים בריאותיים של פעילות גופנית ואימון גופני במצבי חולי כרוניים (האופיניים במיוחד לילדים).
1 פרופ' אלון אליקים 127
סמ' ב' היבטים תנועתיים וארגונומיה 1. הסטודנט יכיר את העקרונות המכניים להערכה תפקודית ובטיחותית של תנועת האדם.
2. הסטודנט יכיר מגוון של גישות כמותיות ואיכותיות לניתוח תפקודי של מטלות המצריכות אינטראקציה עם הסביבה.
3. הסטודנט יוכל לבקר בצורה שיטתית את הספרות המקצועית בתחום
4. הסטודנט יתנסה בניתוח של מיומנויות תפקודיות מתחומי תנועה שונים.
1 דר' סמדר פלג 165
סמ' א' איתור וטיפוח של ספורטאים צעירים (1) הבנת מונחים בסיסיים הקשורים בגילוי ובטיפוח ראשוני של ספורטאים 
(2) הקניית ידע על הגורמים המוטוריים, הקוגניטיביים, ובעיקר, הסביבתיים המעורבים ותורמים לטיפוח ראשוני בספורט 
(3) הבנת מודלים של טיפוח כישרון בספורט.
1 פרופ' רוני לידור 129

חזרה לעמוד לימודים לכל גיל>>