דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 09/11/2021

רם, יצחק

ד"ר יצחק (איציק) רם הוא מורה לחינוך גופני בבית הספר התיכון אליאנס בתל-אביב, מדריך פדגוגי ומרכז ההכשרה להוראת החינוך הגופני בבתי הספר העל-יסודיים במכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט. מרצה לפילוסופיה של החינוך הגופני במכללה.

פרסומים:

רם, י'. (2000) השתנות מטרות העל בחינוך הגופני בישראל לאור התפתחות התרבות בחמישים שנות המדינה. בתנועה, ה (2) , 268-249.

רם, י'. (2000) הייחוד בתפיסתה של החסידות היהודית את תרבות הגוף ואת המחול. בתנועה, ה (3) , 362-381.

רם, י. (2002). התפתחות יסודותיו הרעיוניים של החינוך הגופני בארץ – ישראל בראשית המאה ה- 20 . בתוך: ח. קאופמן וח. חריף (עורכים), תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים (עמ׳ 80-51). הוצאת יד יצחק בן-צבי ומכון וינגייט.

רם, י. (2004). תכנון הלימודים בחינוך הגופני בארץ ישראל: היבט היסטורי פילוסופי. בתוך ר. לידור ונ. פייגין (עורכים), "זה רק ספורט?" ההקשר החינוכי של הספורט בבית הספר ובקהילה (עמ׳ 62-25). תל-אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

רם, י'. (2006) כדורגל תרבות וחינוך. בתנועה, ח (2-1) , 193-155.

לידור, ר', פייגין, נ', טלמור, ר', הררי, י' ורם, י' (2012). "הבנת המשחק": חינוך גופני בעולם פוסט-מודרני. גילוי דעת, 2, 80-57.

לידור, ר' ורם, י' (2015). "שרירים מוסריים": תרומת החינוך הגופני להתפתחות החברתית, לאופי האדם, לחינוך לערכים ולאושר. בתוך י' תדמור וע' פריימן (עורכים), חינוך – שאלות האדם (כרך ב) (עמ' 127-119). תל אביב: מכון מופ"ת.

מאמרים רלוונטים נוספים

קאופמן, חיים

16/02/2019

קרא עוד

רם, יצחק

09/11/2021

קרא עוד

פליס-דואר, אסנת

16/02/2019

קרא עוד

זיו, גל

16/02/2019

קרא עוד

אילת-אדר, סיגל

16/02/2019

קרא עוד

נץ, יעל

16/02/2019

קרא עוד