חיפוש סגור

| | 16/02/2019

לידור, רוני

 פרסומים

לידור, ר', טלמור, ר', פייגין, נ', פרסקו, ב' וקופרמינץ, ח' (התקבל לפרסום). התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" בראי המלצות קודמות לרפורמות בימי היישוב ובשנות המדינה: ניתוח השוואתי. דפים,


Ziv, G., & Lidor, R. (in press). Physical characteristics, physiological attributes, and on-field performances of soccer goalkeepers. International Journal of Sport Physiology and Performance


Ben-Zaken S, Meckel Y, Lidor R, Eliakim A. Genetic Profiles and the Prediction of Success of Young Athletes' Transition from Middle to Long Distance Runs – An Exploratory Study. Pediatric Exercise Science. 2013; in print


G. Ziv, Y. Meckel, R. Lidor, A. Rotstein. The effects of external and internal focus of attention on physiological responses during running. Journal of Human Sport & Exercise.Vol. 7, pp. 620-627, 2012


Nikolaidis, P., Ziv, G., Arnon, M., & Lidor, R. (2012). Physical Characteristics and Physiological Attributes of Female Volleyball Players – The Need for Individual Data. Journal of Strength & Conditioning Research 26, 2547-2557.


Lidor, R., Galily, Y., Feigin, N., Lebed, F., Netz, Y. Werheim, M. & Harlap, U. (2011). What is "Sport"? A Six-component Definition. Movement  Journal of Physical Education and Sport Sciences, 10 (1), 59-69. [Hebrew


Ziv, G., & Lidor, R. (2011).  Music, exercise performance, and adherence in clinical populations and in the elderly.  Journal of Clinical Sport Psychology, 5, 1-23


Ziv, G., Lidor, R., Segal, G., & Meckel, Y. (2011).  The influence of dribbling on running speed and skill in adolescent basketball and volleyball players.  Applied Research in Coaching and Athletics Annual, 26, 93-107


Lidor, R., & Ziv, G. (2011). Physical and physiological attributes of female handball players.  Women in Sport and Physical Activity Journal, 20, 23-38.


Pantanowitz, M., Lidor, R., Nemet, D., & Eliakim, A. (2011).  The use of homework assignments in physical education among high school students.  ICHPER*SD Journal of Research, 1, 48-53


Lidor, R., & Blumenstein, G. (2011).  Working with adolescent soccer and basketball players from conflicting cultures – A three-dimensional consultation approach.  Journal of Social Studies Issues, 3, 229-245


Cohen, R., Goodway, J. D., & Lidor, R. (2011).  The effectiveness of aligned developmental feedback on the overhead throw in third-grade students.  Physical Education and Sport Pedagogy4,


Anshel, M. H., & Lidor, R. (2011).  Talent detection in sport: The questionable use of psychological testing.  Journal of Sport Behavior2


Schinke, R. J., Tenenbaum, G., Lidor, R., & Battochio, R. C. (2010).  Adaptation in sport: The transition from  research to intervention.  The  Sport Psychologist24, 542-557.


Lidor, R., Bar-Eli, M., Arnon, M., & Bar-Eli, A. (2010).On the advantage of playing the second game at home in the knock-out stage of European soccer cup competition. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 8, 312-325.


Ziv, G., & Lidor, R. (2010).  Vertical jump in female and male basketball players – A review of observational and experimental studies.  Journal of Science and Medicine in Sport, 13, 332-339.


Lidor, R., & Ziv, G. (2010).  Physical characteristics and physiological attributes of adolescent volleyball players – A review.  Pediatric Exercise Science, 22, 114-134


Ziv, G., Lidor, R., & Arnon, M. (2010).  Predicting team ranking in basketball: The questionable use  of on-court performance statistics. International Journal of Performance Analysis in Sport, 10, 103-114


Ziv, G., & Lidor, R. (2010). Vertical jump in female   and male volleyball players – A review of observational and experimental  studies.Scandinavian Journal of   Medicine and Science in Sports, 20, 556-567

Lidor, R., & Ziv, G. (2010).  Physical and physiological  attributes of female volleyball players – A review.  Journal of Strength and Conditioning Research, 7, 1963-1973.


Lidor, R., Côté, J., Arnon,  M., Zeev, A., & Cohen-Maoz, S. (2010). Relative age and birthplace effects in  Division 1 players – Do they exist in a small country?  Talent Development & Excellence,      2, 181-192


Ziv, G., & Lidor, R. (2010). Physical and physiological  characteristics of female and male basketball players.  Movement – Journal of Physical  Education and Sport Sciences, 9, 381-407. (Hebrew


Lidor, R., Arnon, M., Aloni, N., Yitzak, S., Mayan, G., & Afek, A. (2010).  Pre-preparatory and  preparatory routines in free-throw shots in basketball: How much time is available for the shooters, and what do they do during this time?  Athletic Insight.


Côté, J., Lidor, R., & Hackfort, D. (2009).  To sample or to specialize? – Seven postulates about youth sport activities that lead to continued participation and elite performance.  International Journal of Sport and Exercise Psychology, 9, 7-17.


Lidor, R., Côté, J., & Hackfort, D. (2009).  To test or not to test? – The use of physical skill tests in talent detection and in early phases of sport development.  International Journal of Sport and Exercise Psychology, 7, 131-146.


Ziv, G., & Lidor, R. (2009).  Physical attributes, physiological characteristics, on-court performances, and nutritional strategies of female and male basketball players: A review.  Sports Medicine, 39, 547-568.


Lidor, R., & Fejgin, N. (2009).  "Does sport build character?" – The contribution of sport to the development of student-athletes in Israeli schools.  Social Issues in Israel, 8, 51-69(Hebrew).


Ziv, G., & Lidor, R. (2009).  Physical characteristics, physiological attributes, and on-court performances of handball players – A review.  European Journal of Sport Science, 9, 375-386.


Lidor, R., & Blumenstein, B. (2009).  Sport psychology consultations for professional soccer players – working with diverse teams.  Athletic Insight, 3, 1-14.


Lidor, R., Arnon, M., Hershko, J., Mayan, G., & Falk, B. (2007). Accuracy    in a volleyball service test in rested and physical exertion conditions in elite and near-elite adolescent players. Journal of Strength and Conditioning Research, 21, 937-94


Lidor, R., Melnik, Y., Bilkevitz, A., Arnon, M., & Falk, B. (2005). Measurement of talent in judo, using a unique judo-specific ability test. The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness, 45, 32-37.


ספרים


LIDOR, R. (ED.). (2010).  PHYSICAL FITNESS – FROM THEORY TO PRACTICE.  TEL-AVIV: MINISTRY OF DEFENSE – THE PUBLICATION HOUSE. (140 P).  (HEBREWRAVIV, S., GERON, E., & LIDOR, R. (2010).  MOTIVATION FOR PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT.  TEL-AVIV: MOFET INSTITUTE (455 P.). (HEBREW
TSUNG-MIN HUNG, E., LIDOR, R., & HACKFORT, D. (EDS.). (2009).  PSYCHOLOGY OF SPORT EXCELLENCE. MORGANTOWN,WV: FITNESS INFORMATION TECHNOLOGY. (151 P.).GALILY, Y., LIDOR, R., & BEN-PORAT, A. (2009).  THE PLAYING FIELD: SPORT IN SOCIETY IN THE -EARLY 21ST CENTURY. RAANANA, ISRAEL: OPEN UNIVERSITY. (592 P.). (HEBREW


Chapters in Non-Scientific Books
Lidor, R. (2010).  Introduction – Physical fitness: From theory to practice.  In R. Lidor (Ed.), Physical fitness – From theory to practice (pp. 7-13).  Tel-Aviv: The Ministry of Defense – The Publishing House


Lidor, R. (2010).  Psychological aspects of physical activity.  In R. Lidor (Ed.), Physical fitness – From theory to practice (pp. 84-90).  Tel-Aviv: The Ministry of Defense – The Publishing House


CHAPTERS IN SCIENTIFIC BOOKS

Lidor, R. (2010). Pre-performance routines. In S. J. Hanrahan & M. B. Andersen (Eds.), Routledge handbook of applied sport psychology (pp. 537-546). London: Routledge.


Lidor, R., & Blumenstein, B. (2009).  Psychological services for elite athletes in Israel: Regional challenges and solutions for effective practice.  In R. J. Schinke & S. J. Hanrahan (Eds.), Cultural sport psychology (pp. 141-152).  Champaign, IL: Human Kinetics.


Lidor, R., Hackfort, D., & Tsung-Min Hung, E. (2009).  Achieving excellence in sport: The psychological edge.  In E. Tsung-Min Hung, R. Lidor, & D. Hackfort (Eds.), Psychology of sport excellence (pp. 9-14).  Morgantown,WV: Fitness Information Technology.


Lidor, R. (2009).  Free throw shots in basketball: Physical and psychological routines.  In E. Tsung-Min Hung, R. Lidor, & D. Hackfort (Eds.), Psychology of sport excellence (pp. 53-61).  Morgantown,WV: Fitness Information Technology.


Lidor, R., & Blumenstein, B. (2009).  From one Olympics to the next: A four-year psychological preparation program.  In R. J. Schinke (Ed.), Contemporary sport psychology (pp. 71-87). Ontario: Nova

מאמרים רלוונטים נוספים

גולדבורט, אורי

16/02/2019

קרא עוד

איילון,משה

16/02/2019

קרא עוד

הוצלר, ישעיהו

16/02/2019

קרא עוד

לידור, רוני

16/02/2019

קרא עוד

פליס-דואר, אסנת

16/02/2019

קרא עוד

בר-אלי, מיכאל

16/02/2019

קרא עוד