דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 16/02/2019

קאופמן, חיים

ד"ר חיים קאופמן

סיים את שלושת תאריו בחוג להיסטוריה של עם ישראל של אוניברסיטת חיפה והתמחה בתואר השלישי בתחום של אגודות הספורט העבריות והיהודיות בעת החדשה.

משמש כמרצה לנושאים שונים בתולדות הספורט ולידע העם בתרבות ישראל במכללת וינגייט וכמרצה מן החוץ לנושאים בתולדות הספורט במכללת הגליל המערבי ובאוניברסיטת חיפה.

הרצה בכנסים ובקונגרסים רבים ברחבי העולם  בתחום התמחותו ושימש כיועץ לתערוכה  על הכדורגל הישראלי.

חבר כבוד בחברה הבינלאומית להיסטוריה וחינוך גופני (International Society For the History Of Physical and Sport – ISHPES)

פרסומים

גלילי י', קאופמן ח'(2013). דיווחים על משחקי כדורגל בעיתונות העברית בתקופה העות'מנית ובראשית התקופה המנדטורית (1928-1906). קשר (כתב עת לתולדת העיתונות והתקשורת בעולם היהודי ובישראל) 45, עמ' 40-32


קאופמן , ח' (2013). המכביות וחשיבותן: עבר מול הווה . זמנים 121 עמ' 99-90.


קאופמן,ח' (2012). מכדוריד ועד שחמט. עת-מול 224 עמ' 29-27.


קאופמן, ח' (2012). "כוח רב אונים, חלוצי, תרבותי", עת-מול 223 עמ' 23-20.


קאופמן, ח' , (2011).הקמת התאגדות "הפועל" בגולה בשנות השלושים של המאה העשרים –בתנועה. י (1) 86-70.


קאופמן, ח' (2011). המדרשה לחינוך גופני וראשית הכשרת המורים לחינוך גופני בארץ ישראל ובמדינת ישראל . בתנועה י(1) עמ' 128-110


קאופמן, ח' (2010) הלורד מקים נבחרת כדורגל עברית. עת-מול 209 עמ' 14-12


קאופמן, ח', גלילי, י' (2009). ספורט, אידיאולוגיה ציונית ומדינת ישראל . סוגיות חברתיות בישראל 8 ,עמ' 31-10.


קאופמן, ח' (2008), כבוד ויוקרה בלא הישגים, עת-מול 202 , עמ' 10-6


סובוביץ י', קאופמן ח', גלסברג, ג', גלזר,י' (2008). הפועל חיפה –סיפורה של אגודה ההסתדרות החדשה חיפה, 430 עמודים.


קאופמן, ח'(2008). ספורט לאלופים או לאלופים? , עת-מול 199, עמ' 57-56.


קאופמן, ח' (2007). הספורט היהודי הארץ ישראלי והישראלי בין לאומיות לבין פוליטיות בתוך: גור זאב, א' לידור, ר' ספורט: ערכים ופוליטיקה , ת"א: רכגולד, עמ' 130-113


קאופמן, ח (2006). 'מי לימד את אתא-תורכ לשחק כדורגל , עת-מול 188 , עמ' 15-12


קאופמן, ח' (2006). ראשית הכדורגל העברי בארץ-ישראל (1928-1910) – בתנועה ח' (2-1) עמ' 54-20.


קאופמן ח' (2006). היהודי החדש ותרבות הגוף בארץ-ישראל. בתוך: משה צימרמן ויותם חותם (עורכים). בין המולדות הייקים במחוזותיהם, מרכז זלמן שזר ומרכז קבנר להיסטוריה גרמנית עמ' 264-260


קיים, א', קאופמן, ח' (2005). הרטוריקה הריגושית של פרשני כדורגל בישראל . בתנועה ז' (4-3) . עמ' 253-224.


Kaufman H. Book Review on:  (2012) Todd Samuel Presner (2007)/ Jewish body and the politics of regeneration,  :Routlege: London and New York .  Studies in Contemporary Jewry pp 355-358


Kayam, O. Kaufman, H. (2012). Rethoric in Israeli journalism  Hebrew , Higer Education14 pp 327-355


K (2011).The  Biographies of Jewish Zionist Leaders and their Effect on the Attitude of Zionist Leadership towards Sport prior to the  Establishment of the State of Israel Prooceeding of the   ISHPES Seminar  Tarto' Estonia  2008  pp 40-44aufman, H


 Kaufman, H (2011). Die Makkabi-Spiele,  Yudicher Almanachder Leo  beck Institute. pp 133 -142


Kaufman, H. Galily, Y(2009).  Body  Culture , Religion and Jewish Identity  – STADION 35 pp 27-46


 Kaufman, H.  Galily, Y. (2008) Sport, Zionism and Ideology  . Sport In Society 8 (2009) pp  1013-1027.

Kaufman, H.  Galily, Y. (2008) The Early Development of Hebrew Football in Eretz Israel (1910-28) Soccer &  Society. volume 9, no.1 , pp 81-95.


Kaufman, H.  Galily, Y. (2007) Reading sports in Palestine: The early days of sport reports in the Hebrew Mandatory press. Israel Affair 13, pp 586-604


Kaufman, H.(2007). "Hapoel" versus "Macabbi The political divide that arose in the sports of Eretz-Israel, 1926-1935 " Sport & Society in the land of Israel: Past and Present: Israel Affair 13 ,pp 554-565


 Kaufman, H. (2007) Israeli sport – From national Pride to Political hostility, in: Manfred Lammer, Evelyn Mertin, Thierry Terret (Eds.)  New Aspects of sport history, Proceedings of the    9th ISHPES Congress, Cologne 2005  , Academia Verlag  Sankt Augustin, 2007, pp 58-61


  Kaufman, H. (2005).  Der neue Jude Und die Korperkultur in Israel  in: Yoram Hotam, Moshe Zimmermann (hrg) Zweemal Heimat; Die jecks zwishen Mitteleuropa und Nahost . Beerenverlag , Frankfurt, pp 280-286


 Kaufman, H, Bar-Eli, M.( 2005)  Processes which Shaped Sports in Israel during   the 20th Century   Sport History Review 36, pp 179-192


Kaufman,H. (2005). Jewish Sports in the Diaspora, Yishuv, and Israel:    between  Nationalism and  Politics  Israel Studies 10 pp 147-167


השתתפות בקונגרסים  2012-2009

 

מאמרים רלוונטים נוספים

אילת-אדר, סיגל

16/02/2019

קרא עוד

נץ, יעל

16/02/2019

קרא עוד

מקל, יואב

16/02/2019

קרא עוד

זיו, גל

16/02/2019

קרא עוד

אבוגוס שמחה

16/02/2019

קרא עוד

קיים, אורלי

16/02/2019

קרא עוד