דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

עבודת התזה

לחצו כאן על מנת לראות את כתובות המייל של מרצי תואר שני להנחיית עבודות סמינריון, פרויקט ותזה - תשע"ז

המטרה של עבודת התזה היא להכשיר את התלמיד לחשיבה מדעית ולביצוע עצמאי של מחקר מדעי. עבודת התזה היא המסגרת שבה על התלמיד ליישם את שלמד בקורסים העיוניים, בשיטות מחקר ובעיבוד נתונים, בשלבי התכנון, בשלבי הביצוע וכתיבת הדו"ח הסופי. עבודות המוצעות במסגרת התואר השני יכולות להיות עבודות מחקר מעבדתיות או עבודות בעלות אופי של מחקרי שדה הכוללים מחקר תצפיתי או מחקר הכולל התערבות באוכלוסיה.


ההצטרפות למסלול עם תזה מותנית במציאת מנחה מתאים, בגיבוש נושא לעבודת המחקר ובאישור הנושא וההצעה על ידי הוועדה לעבודות התזה. כמו כן, על הסטודנט לעמוד ברמת הדרישות הלימודיות, כפי שיקבע על ידי הוועדה לעבודות תזה.

דוגמאות לעבודות תזה שהתבצעו במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט):

שם הסטודנט/ית
שם העבודה
שם המנחה
גנית מאיר סגל
פרופ' משה איילון
 
רונית אבירם
פרופ' אריה רוטשטיין
גל זיו
פרופ' אריה רוטשטיין
דגנית בן חיים
פרופ' אלון אליקים
ד"ר דני נמט
גליה מודעי
ד"ר ישעיהו הוצלר
איליה מורגולב
פרופ' רוני לידור
ענבל פרי
 
פרופ' רוני לידור
עמית אורן
 
פרופ' רוני לידור
ד"ר רונה כהן
ד"ר דוד לויאל
 
פרופ' עמרי ענבר

 

לצורך הגשת העבודה על הסטודנט להתקשר עם אחד המרצים המלמדים בתכנית שישמש כמנחה העבודה. בחירת הנושא תתואם עם המנחה.