דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 16/03/2021

תקנון לימודים לתואר מוסמך במדעי החינוך הגופני

תקנון לימודים לתואר מוסמך במדעי החינוך הגופני

Master of Physical Education Sciences

(M.P.E)

פברואר 2021

בתקנון זה מפורטים נהלים המיוחדים ללימודי התואר השני במכללה. בנושאים שאינם מפורטים בתקנון זה כגון, כללי משמעת, שירותים לסטודנטים, מלגות, הוראות למניעת הטרדה מינית, חובות המרצים, אגודת הסטודנטים ועוד, יהיו תקפות הוראות תקנון הלימודים הכללי (לתואר ראשון) של המכללה גם לגבי תלמידי התואר השני. כאשר ישנה סתירה בין תקנון הלימודים הכללי לבין תקנון זה, יהיו תקפות הוראות התקנון ללימודי התואר השני. נוהלי הלימודים במכללה, כולל נוהלי הלימודים לתואר שני, כפופים להחלטות ולשינויים, מעת לעת, של המועצה האקדמית העליונה והוועדה האקדמית במכללה.

 

 1. מטרות התוכנית

א.  להכשיר אנשי מקצוע בעלי דרגת התמחות אקדמית גבוהה שתאפשר להם ליזום ולהשתתף בעבודות  מחקר ופיתוח במדעי התנועה והספורט.

ב.  להכשיר אנשי מקצוע בכירים לתפקידי תכנון, ארגון, פיקוח וניהול של הפעילות הגופנית והספורט בתי ספר, ברשויות המקומיות ובמוסדות הספורט בישראל.

ג.  להכשיר אנשי מקצוע בכירים לשיקום בתנועה ולטיפוח הפעילות הספורטיבית באופן מותאם  ליכולותיהם במסגרות כגון החינוך המיוחד, שיקום לב-ריאה, ספורט נכים, שיקום פיזיקאלי, הידרותרפיה ופעילות לקשישים.

  ד.  להעשיר ידע בתחומי הדעת הייחודיים של מדעי התנועה והספורט עבור אנשי מקצוע מתחומי דעת סמוכים כגון פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, תזונה, מנהל עסקים, הנדסה, ארגונומיה, מדעי התנהגות ועוד.

ה.  לימודי התואר השני אינם מקנים תעודת הוראה בחינוך גופני ואינם כוללים הכשרה מקצועית לעבודה    בהדרכה או אימון בספורט, אך ניתן לשלבם עם לימודים לתעודות מקצועיות מטעם בית הספר להשתלמויות.

 

2. מועמדים ללימודים ותנאי קבלה

א.  אוכלוסיית היעד: מורים, המלמדים בגני ילדים, בתי ספר יסודיים ובתי ספר תיכוניים במערכת החינוך בישראל ובעלי תארים אקדמיים אחרים הנושקים לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. תנאי קבלה: בוגרי מכללה – או מסלול אקדמי – לחינוך גופני בישראל, בעלי תואר B.Ed. (תואר ראשון בהוראת החינוך הגופני ותעודת הוראה בחינוך גופני) ובעלי תואר ראשון בחינוך גופני או במדעי הספורט מחו"ל, שציונם המשוקלל הוא 75 ומעלה. בעלי ותק של שלוש שנים בהוראת חינוך גופני בבתי הספר/גני הילדים בישראל.

ב. יתקבלו לתכנית גם סטודנטים שאינם בוגרי חינוך גופני אך להם תארים רלוונטיים לתחום הנלמד, שידרשו להשלמות.

ג. ועדת חריגים תתקיים מדי שנה בסמוך לתחילת הלימודים ותדון באפשרות לקבל מספר מצומצם של מקרים מיוחדים שאינם עונים לקריטריונים של הקבלה. קריטריונים לשיקול דעתה של וועדת החריגים הם א. גיל מבוגר ואפשרות צמיחה רעיונית מאז לימודי התואר, ב. תרומה לחברה כספורטאי הישגי או כאישיות חינוכית יוצאת דופן, ג. אוכלוסיות מוחלשות ובהדרה בין תרבותית המועצה האקדמית רשאית לקבוע דרישות קבלה נוספות.

ד. הכרה בלימודים קודמים: על פי החלטת וועדת ההיגוי לתואר השני מתאריך ‏23 ספטמבר 2012  אקרדיטציה של עד 4 ש"ש תינתן ע"י ראש ביה"ס ללימודים מתקדמים למועמדים שלמדו קורסים רלוונטיים במסגרת אקדמית מוכרת ובתנאי שהקורס ניתן ע"י בעל תואר שלישי,  התכנים האקדמיים היו ברמה מתאימה, הקורס נלמד עד שבע שנים לפני תחילת הלימודים  לתואר שני והציון שקיבל הסטודנט בגינו הוא לפחות 75.

ה. לימודי ההשלמה למי שאינם בוגרי חינוך גופני או מדעי הספורט: סטודנטים הנדרשים להשלמות ישתתפו בקורס השלמות מרוכז של המכללה או בקורס מדריכי חדר כושר / מדריכי ספורט במהלך הסמסטר הראשון ללימודיהם. הוועדה ללימודי התואר השני תקבע את תכנית ההשלמות של כל מועמד, על סמך תכנית לימודיו וציוניו בעבר. בלימודי ההשלמה יש להשיג ממוצע של 70 לפחות.

 

 

 

3. משך הלימודים

משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים עם אפשרות להארכה עד חמש שנים מתחילת הלימודים. הכנת תוכנית הלימודים האישית ומערכת השעות האישית תתבצע בתאום עם יועץ הלימודים ובאישורו. מומלץ להשתתף בקורסי החובה בשנת הלימודים הראשונה.

4.  מעמד הסטודנט

א. "סטודנט מן המניין" – הוא מי שעמד בכל דרישות הקבלה ואושר ע"י וועדת הקבלה להתחלת לימודים   ללא הסתייגות.

ב. "סטודנט על תנאי" – הוא מי שאינו עומד בדרישות הלימודים אך אושר לו להמשיך את לימודיו בתנאים מגבילים.  סטודנט שלא עומד בדרישות להכללתו במעמד של  "סטודנט מן המניין"  יעבור למעמד של "סטודנט על תנאי". הועדה ללימודי התואר השני מוסמכת לדון במצבו של  "סטודנט על תנאי", ולקבוע תנאים והגבלות להמשך לימודיו. הועדה גם מוסמכת להפסיק את לימודיו. ככלל, סטודנט שאינו עומד בדרישות הלימודיות, יופסקו לימודיו בתום הסמסטר.

ג. "סטודנט שלא מן המניין" - סטודנט שהתקבל ללימודי התואר השני למרות שעדיין אינו יכול להציג זכאות לתואר ראשון או שציוניו בתואר הראשון אינם עומדים בדרישות הקבלה ילמד במשך סמסטר אחד במעמד של "סטודנט שלא מן המניין". בתום הסמסטר תעשה בדיקה מחודשת של מצבו. אם המועמד ישלים ציוניו  והוא עומד בדרישות שקבעה לו ועדת הקבלה, ישונה מעמדו למעמד של "סטודנט מן המניין". אם ימצא שהסטודנט אינו עומד בדרישות שקבעה לו ועדת הקבלה יופסקו לימודיו.

סטודנט במעמד זה אינו יכול לקבל הצטיינות בתואר השני עד אשר יציג זכאות לתואר ראשון.

5.  התאמות (הריון, אירוע מזכה)

התאמות תבוצענה לסטודנטים/יות עקב נסיבות מילואים, הורות ולקויות למידה על פי חוק זכויות הסטודנט. בתוך כך, הסטודנט יהיה רשאי להיעדרות משיעורים ודחיית לימודים בכפוף להחלטה פרטנית של ראש בית הספר בענייניו של הסטודנט

 1.  היעדרות משיעורים ודחיית לימודים:

הסטודנט/ית זכאי/ת להיעדר 30% מכלל השיעורים בכל קורס אשר חלה בו חובת נוכחות. המוסד יאפשר לסטודנט/ית הנעדר/ת בשל אירוע מזכה, לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן/נה .

ב. מטלות בקורסים  (סמינריונים, סדנאות)

ב1. לסטודנט/ית אשר נעדר/ה בשל אירוע מזכה במועד אשר נקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יאושר   להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.

ב2.  סטודנט/ית אשר נעדר מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי/ת להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת  המועדים המקובלים במוסד

ב3.  סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ-25% ממשך זמן הבחינה

ב4.  מוסד יאפשר לסטודנטית מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה לחנות בקרבה למקום הלימודים.

6. מעמד של ספורטאי מצטיין/ מאמן בכיר/קציני צה"ל

 הקריטריונים לקבלת מעמד של "ספורטאי מצטיין/מאמן בכיר/קצין צה"ל"

 • ספורטאי/מאמן/ קצין צה"ל בענף ספורט אולימפי או לא אולימפי שבו מתקיימת אליפות ישראל

העונה על התבחין הבא:

בענף קבוצתישחק/ מאמן פעיל בליגת העל.

בענף ספורט אישיספורטאי/מאמן  השייך לסגל נבחרת ישראל.

במסגרת קבע צבאית

 • המצאת אישור מנהל מקצועי באיגוד או ההתאחדות/ מפקד בכיר.
 • הצגת תכנית אימונים ומשחקים כולל תחרויות בינלאומיות/ הצגת תקנון לימודים מהצבא.

זכויות ספורטאים מצטיינים/ מאמנים בכירים

 • היעדרות של עד 90% מקורסים עיוניים המתקיימים במקביל לתכנית האימונים/שעות צבא או המשחקים תוך התחשבות בזמן נסיעה.
 • היעדרות של עד 90% מקורסים מעשיים המתקיימים במקביל לתוכנית האימונים/שעות צבא או המשחקים תוך התחשבות בזמן נסיעה.
 • דחיית הגשת עבודות כאשר זמן הכנת העבודה נפגע כתוצאה מהאימונים והמשחקים/שעות צבא (בתאום עם ראש ביה"ס)
 • מועד נוסף לבחינה עקב היעדרות ממבחן כתוצאה מאימונים ומשחקים/פעילות צבאית )בתיאום עם ראש ביה"ס)

 

תוקף הזכויות הוא לשנת לימודים אחת. הארכה תינתן כל שנה לאחר הצגת האישורים בפני ראש ביה"ס. ההקלות מתבטלות לאלתר כאשר מופסקת הפעילות הספורטיבית במתכונת שאושרה או שיש שינוי במעמד הספורטאי/מאמן/קצין

 

חובות הסטודנט:

 • עמידה בכל המטלות האקדמיות כפי שמפורטות בדפי ההנחיה של הקורס.
 • הודעה מידית על הפסקת פעילות או שינוי במעמד הספורטיבי  )לדוגמא ירידה

לליגה א' בכדורגל או הפסקת פעילות בנבחרת( /שחרור מצה"ל

 

7. שילוב לימודים לתואר שני במהלך שנה ד' במכללה

לסטודנטים בעלי הישגים לימודיים טובים בשנים א', ב' וסמסטר ראשון של שנה ג', קיימת אפשרות לשילוב לימודי התואר השני במהלך שנה ד' של לימודי התואר הראשון.

סטודנטים המצטרפים לקורסים מלימודי התואר השני צריכים לעמוד בתנאים הבאים:

א. שמירה על ממוצע ציונים של 80 לפחות בסיום השנה השלישית ללימודים.

ב. להמציא ציון של 75 לפחות באנגלית מתקדמים.

ההרשמה לקורסי התואר השני תתקיים ביום ההרשמה להכנת המערכת של שנה ד'.

ג. שיטות מחקר, סטטיסטיקה  ו-SPSS הם קורסי חובה מלימודי התואר השני שיש ללמוד בשנת הלימודים הראשונה.

השתתפות בקורסים לתואר השני במהלך שנה ד', אינה מקנה זכות אוטומטית להמשך לימודים לתואר השני. ההמשך מותנה בהישגים בקורסים ובממוצע הציונים במקצועות העיוניים של לימודי התואר הראשון ובאישור של ועדת הקבלה של לימודי התואר השני.

השתתפות בקורסים מלימודי התואר השני תחויב בתשלום נוסף על שכ"ל של לימודי שנה ד' לתואר הראשון. לסטודנטים שימשיכו בלימודיהם לתואר השני, יקוזז התשלום משכ"ל של התואר. התשלום ייקבע לפי היקף שעות הלימוד בפועל. בכל מקרה ישלמו הסטודנטים  עבור לימודי התואר השני, לפחות 200% שכר לימוד.

8. תכנית הלימודים     

מתקיימים שני מסלולים לקראת התואר מוסמך למדעי החינוך הגופני.

מסלול עם עבודת תזה  ומסלול לקראת תואר נלמד עם עבודת גמר.

תואר מוסמך במדעי החינוך הגופני  מרחיב ומעמיק את הידע בשני תחומים עיקריים:

א.  מדעי החיים של החינוך הגופני: תהליכים פיזיולוגיים של מערכות הגוף השונות במנוחה ובמאמץ, ניתוח ביומכני והערכת תפקוד של מערכת השרירים בביצועי ספורט.

ב. מדעי ההתנהגות והיבטים פדגוגיים של החינוך הגופני: דרכי הוראה, סוציולוגיה ופסיכולוגיה של הספורט והחינוך הגופני

המסלול לתואר עם עבודת גמר

היקף הלימודים מצוין בשעות סמסטריאליות (ש"ס), כאשר 1 ש"ס = 15 שעות בודדות.

הלימודים בשתי המגמות יתקיימו במתכונת שלהלן :

לימודים בתחום הבחירה                       24 ש"ס

לימודים בתחום המשני                         6 ש"ס

*שיטות מחקר וסטטיסטיקה +SPSS      8 ש"ס  

                                                           -----------

סה"כ  ש"ס לקבלת תואר                     38 ש"ס

* קורסי חובה מומלץ להשלימם בשנת הלימודים הראשונה.

 

 

 

המסלול לתואר עם עבודת תזה

 היקף הלימודים מצוין בשעות סמסטריאליות (ש"ס), כאשר 1 ש"ס = 15 שעות בודדות.

 הלימודים בשתי המגמות יתקיימו במתכונת שלהלן :

   לימודים בתחום הבחירה                             22 ש"ס

   לימודים בתחום המשני                               4 ש"ס

שיטות מחקר וסטטיסטיקה +  SPSS        8  ש"ס

                                                                                          -----------  

  סה"כ  ש"ס לקבלת תואר                              34 ש"ס

* קורסי חובה. מומלץ להשלימם בשנת הלימודים הראשונה.

 במסלול זה על הסטודנט להכין עבודת תזה.

 

10. נוהלי בחינות

בלימודים לתואר השני יתקיימו שני מועדי בחינה בסוף כל קורס. הסטודנט רשאי לגשת לשתיהן או לאחת מהן, על פי בחירתו. בכל מקרה הציון של הבחינה האחרונה הוא הקובע.

בכל קורס תתקיים בחינת גמר. המרצה יקבע את נוהלי הבחינה.  בנוסף לכך, רשאי המרצה, לקבוע מטלות נוספות כחלק מן התבחינים למתן הציון בקורס

מועדי הבחינות יפורסמו מבעוד מועד על ידי מזכירות ביה"ס.

בכל סמסטר תתקיימנה בחינות במועד א' ובמועד ב'.

 במקרה של אי עמידה בדרישות המעבר בקורס ניתן לשפר את הציון על- ידי השתתפות חוזרת בקורס. ניתן לחזור על קורס פעם אחת בלבד.

 סטודנט שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה, נחשב כמי שנבחן במועד זה.

במקרה בו הסטודנט מחליט לא להשיב על שאלות הבחינה, עליו למלא את פרטיו האישיים על טופס הבחינה ולהגישו לאחראי. הציון בבחינה זו יהיה " 0" (אפס).

לתוספת זמן זכאים רק על סמך אבחון מאושר עם המלצה לתוספת זמן על פי הכללים הנהוגים  במכללה. פרטים ניתן לקבל במשרד הדקאן. הארכת הזמן תנתן אך ורק על פי אישור בכתב מטעם דקאן הסטודנטים.

מועד חריג

במקרים ייחודיים, בהם נבצר מן הסטודנט להשתתף בבחינה באחד המועדים הרגילים, רשאי הסטודנט להגיש לראש ביה"ס בקשה למועד חריג. הבקשה תאושר רק במקרים חריגים ביותר ועל סמך תיעוד של נסיבות ההיעדרות מהמבחן. יש לצרף לבקשה נימוקים על נסיבות מיוחדות ואסמכתאות מתאימות.

סטודנט רשאי לפנות בבקשה למועד חריג רק לאחר שהתקיים מועד ב' בקורס המבוקש, ולא יאוחר משלושה שבועות לאחר פרסום ציוני מועד ב'.

ככלל, מועד חריג שאושר על ידי ראש ביה"ס יתקיים במסגרת הבחינה שתיערך בפעם הבאה בה יתקיים בקורס.

 

11. ציונים – דרישות מינימום

ציון מעבר בקורס הנלמד במסגרת הלימודים לתואר שני הוא 60 לפחות.

ציון ממוצע כללי בלימודי התואר השני המקנה זכאות לתואר הוא 70 לפחות.

 

12. סיום לימודי תואר שני בהצטיינות וחישוב ממוצע ציונים כללי

א.  הצטיינות בלימודים תקבל ביטוי בתעודת התואר השני.

ב.  הצטיינות תקבע על פי הציון הסופי הממוצע. חישוב הממוצע המשוקלל של הציונים יעשה כדלהלן (חישוב הציון הממוצע כפוף לאישור המועצה האקדמית ועשויים לחול בו שינויים) :

לסטודנטים במסלול לתואר עם עבודת גמר - 20% עבודת הגמר, 10% עבודת סמינריון ו- 70% הציונים בקורסים.

לסטודנטים במסלול עם עבודת תזה -40% עבודת התזה, 10% עבודת סמינריון ו- 50% הציונים בקורסים.

 

*(עד תאריך פברואר 2021 בו נדרשו 2 עבודות סמינריוניות בתוכנית, חלוקת הציונים הייתה:

לסטודנטים במסלול לתואר עם עבודת גמר - 20% עבודת הגמר, 20% הציונים בעבודות הסמינריוניות  ו- 60%    הציונים בקורסים.

לסטודנטים במסלול עם עבודת תזה - 40% עבודת התזה, 20% ציוני העבודה הסמינריונית ו- 40% הציונים בקורסים.)

 

ג.  סיום לימודים ב"הצטיינות" יצוין בתעודה למי שציונו הסופי הממוצע הוא  90.00 – 94.99.

    סיום לימודים ב "הצטיינות יתרה" יצוין בתעודה למי  שציונו הסופי הממוצע  הוא  95.00  ומעלה.

ד. חישוב ממוצע הציונים ייעשה על פי רישומי הציונים במנהל לומדים-דקנט כפי שהם מעודכנים 30 ימים לפני מועד הטקס

 

13. מלגות

 1. מלגות כספיות למצטיינים בלימודי התואר השני

 

א1.  בכל שנה יוענקו שתי מלגות לסטודנטים מהתואר M.P.E., מוסמך בחינוך גופני

א2.  המלגות תינתנה לשני הסטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר ,ובתנאי שהממוצע הוא 88 ומעלה. הסטודנט הראשון, בעל הממוצע הגבוה ביותר, יקבל מלגה של 30% משכר הלימוד השנתי, והשני יקבל מלגה של 20% משכר הלימוד השנתי.

א3. המלגות תינתנה בשנת הלימודים השנייה על סמך ציוני שנת הלימודים הראשונה.

א4.  ברשימת המצטיינים יוכלו להיכלל מי שלמדו 11 ש"ש לפחות וקיבלו ציונים.

א5. חישוב ממוצע הציונים ייעשה על פי רישומי הציונים במנהל לומדים-דקנט כפי שהם מעודכנים עד ליום י'   בכסלו בכל שנה (כשבועיים לפני חנוכה).

 

מלגות לתלמידים הכותבים עבודת תזה

א. סטודנט שאושרה הצעתו לתזה החל מתשע"ג, יהיה זכאי לעד 10,000 ₪ תמיכה מהמכללה.

ב. התמיכה כוללת:

1. מלגת לימודים בסך 10000 ₪. חלק ראשון בסך 5,000 ש"ח ישולם לסטודנט לאחר אישור הצעת   התיזה על ידי וועדת התיזה והודעת המנחה על תחילת הבדיקות. חלק שני בסך 5,000 ש"ח ישולם לסטודנט לאחר העמידה במבחן התיזה.

2. הוצאות לפי סעיפי תקציב מחקר שהוגש כנספח להצעת התיזה. ההוצאות תכוסנה לפי קבלות שיוגשו לגזברות ויאושרו על ידי ראש וועדת התיזה, לפי סעיפי הצעת המחקר עד לגובה הסכום המצוין בהצעת המחקר ובסה"כ לא יותר מ 5,000 ש"ח.

3. דיווח על תמיכה בתלמידים מצטיינים מהתואר הראשון : מועמדים בעלי ציונים גבוהים במיוחד בתואר הראשון (90 ומעלה) שישמרו על ציוניהם לפחות במהלך שנת הלימודים הראשונה של התואר השני יזכו במלגה של 5000 ₪  

 

14.  מטלות בקורסים

הקורסים בתואר השני הם של 4 ש"ס או של 2 ש"ס (2 ש"ס הוא קורס בן 30 שעות לימוד). בכל הקורסים יכול הסטודנט לבחור להכין עבודה סמינריונית או על פי דרישת המורה בקורס להגיש רפרט.

 

15. עבודה סמינריונית

א. הסטודנט יגיש במסגרת לימודיו עבודה סמינריונית אחת.

ב. העבודה תוגש למנחה שאינו המנחה לעבודת הפרויקט או לתזה.

ג. עבודה סמינריונית ניתן להגיש בהקשר לכל קורס הניתן במסגרת תכנית הלימודים, ו/או לתחומי ההתמחות של המנחה.

ד.  החל משנת הלימודים תשס"ח העבודה הסמינריונית מתואמת ישירות מול מרצה בתואר השני או מרצה מהתואר הראשון בשיתוף ובאחריות מרצה מהתואר השני. עם הקבע נושא העבודה עם המנחה.

ה. מועד ההגשה יקבע על  ידי המרצה. ככלל, המועד להגשת העבודה הוא סוף חופשת הסמסטר במסגרתו אושר הנושא לעבודה. במקרים מיוחדים רשאי המנחה לדחות את מועד ההגשה עד תום הסמסטר העוקב.

ו.  ציון על עבודה סמינריונית יימסר באמצעות טופס שיוגש למזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים. את הטופס ניתן לקבל בבית הספר ללימודים מתקדמים או להורידו מאתר בית הספר באינטרנט.          

 

 

 

16. עבודת גמר במסלול עם עבודת גמר (פרויקט יישומי)

כל תלמיד יידרש לבצע פרויקט גמר יישומי ולהיבחן עליו במסגרת תכנית הלימודים של השנה השנייה ללימודיו. את העבודה ניתן להכין בהנחיית כל מרצה המלמד בתכנית, פרויקט הגמר לא חייב להתבצע דווקא במהלך השתתפות של סטודנט בקורס שמלמד המורה. נושא העבודה יהיה בזיקה לנושאים שמלמד המנחה ובתחום התמחותו.

מטרת פרויקט הגמר היא להקנות לתלמיד ידע בביצוע עבודת מחקר, בקריאה ובניתוח תוצאות בספרות המדעית / מקצועית, וכן לרכוש ניסיון בכתיבה ובסיכום מחקר כמותני או איכותני. הניסוי או ההתנסות לא חייבים להיות מקוריים או חדשים או רעיון עצמאי של הסטודנט. הפרויקט יכול להיות חזרה על ניסוי, מחקר מקדים (פיילוט) או חלק ממחקר, או התנסות מוכרים מן הספרות, או שינוי שלהם, או הצעת מחקר מלאה לתזה ללא ביצועה, או ניתוח על (מטא-אנאליזה).  היקף ההשקעה הכוללת הנדרשת מן הסטודנט הוא כ-80 שעות. הפרויקט יכלול מבוא והגדרה מדויקת של הבעיה המחקרית, סקירת ספרות ממצה, רלבנטית לנושא המחקר וניסוי או סקר בנושא שנבחר.

יידרש אישור וועדת אתיקה של המכללה ובמקרים רלוונטיים, ועדת הלסינקי לעריכת הפרויקט. היקף העבודה לא יעלה על 25 עמ' (כולל מקורות, לא כולל נספחים). מאמר מדעי שפורסם בכתב עת שפיט ייחשב עבודת גמר. המנחה יוודא שהיקף העבודה עונה על הדרישות.

לא ניתן להגיש פרויקט גמר טרם סיום בהצלחה של קורסי הליבה: שיטות מחקר וסטטיסטיקה.

הן הצעת הפרויקט הן הפרויקט הסופי ייכתבו לפי כללים מדעיים שיפורסמו מראש. לאחר אישור המנחה תוגש העבודה למזכירות בית הספר.

א.  הצעת הפרויקט תוגש בהיקף תמציתי של 3-4 עמודים, לכל היותר, ותכלול: רקע עיוני קצר מאד, מטרת הניסוי או ההתנסות, הליך הניסוי, מספר  הנבדקים המשתנים  שימדדו והערכת לוח זמנים לביצוע הפרויקט . טופס הכולל תבנית להכנת ההצעה ניתן להוריד את הטופס באתר בית הספר באינטרנט.

ג.  על הסטודנט לסיים את העבודה עד סיום שנת הלימודים השנייה. ישנה הארכה להגשת עבודות חמש שנים מתחילת לימודי התואר

ד.  העבודה תיבדק גם על ידי קורא נוסף מבין המרצים המלמדים בתכנית והתלמיד יידרש להגן על העבודה במפגש שיערך בינו לבין מנחה הפרויקט והקורא הנוסף ולקבל ציון 70 לפחות.

ה. הבחינה תתקיים בנוכחות המנחה ולפחות חבר סגל אחד נוסף. הבחינה תהווה גם את בחינת הגמר  ללימודים והבוחנים רשאים לשאול שאלות בהתאם.

ו.  עם סיום הבחינה יימסר למדור ציון ומסכם על העבודה.

ז.  בגיליון הציונים ירשם ציון נפרד על העבודה תחת הכותרת "עבודת גמר"  וציון שם המנחה. הסטודנט יזוכה על עבודה זו  ב- 8 ש"ס.  

 

 

17.       עבודת התזה

עבודת התזה היא עבודת מחקר הדורשת מהסטודנט העמקה תיאורטית ומעשית בנושא המחקר. הסטודנט נדרש ליישם ידע תיאורטי ויכולת מעשית באיסוף נתונים ועבודה עם נבדקים בשדה או במעבדה. בנוסף, נדרשת יכולת טובה בכתיבה וניסוח טקסטים כמקובל בכתיבה ובפרסום של טקסטים אקדמיים

סטודנטים המעוניינים להגיש הצעת תזה יוכלו ליצור קשר עם מנחה רלוונטי כבר במהלך שנת הלימודים הראשונה, אך יקבלו אישור להגיש הצעת תזה רק לאחר שיתקיימו לגביהם התנאים המופיעים בסעיפים 1-2 שבפסקה הבאה. מטרת עבודת התזה היא להכשיר את התלמיד לחשיבה מדעית ולביצוע עצמאי של  מחקר  מדעי.                                     

תנאי הצטרפות למסלול עם תזה.

1 . סיום הקורסים, שיטות מחקר וסטטיסטיקה, בציון של לפחות 80 בכול אחד.   

2מציאת חבר סגל, שיסכים להנחות  את הסטודנט בהכנת הצעת תזה ובביצוע המחקר. על תלמידים המעוניינים בביצוע עבודת תזה  להתקשר עם מנחה, מתוך רשימת המנחים המוצעת באתר המכללה, לקבל את הסכמתו להנחיה ולהכין בהנחייתו הצעה לעבודת תזה.

להלן הנחיות בנוגע למסלול עם תזה:

 1. ההצעה תכלול את הפרקים הבאים: מבוא, סקירת ספרות, מטרות המחקר, חשיבות המחקר, השערות,  פירוט  השיטות, דרכי עיבוד הנתונים ורשימת מקורות. ההצעה תהיה  בהיקף של לא יותר מ-  20 - 15 עמודים מודפסים. דף הנחיות מפורט לכתיבת הצעת התזה ניתן לקבל במזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים
 2. ההצעה תוגש למזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים במייל בקובץ WORD
 3. הועדה לעבודות תזה תרכז את בקשות הסטודנטים לעבור למסלול עם תזה ותדון בהצעות לעבודות תזה שיוגשו על ידי הסטודנטים
 4. רשימת המנחים לעבודות גמר ולתזה מפורסמת באתר בית הספר ללימודים מתקדמים.
 5. תלמידים במסלול עם עבודת תזה נדרשים ללמוד קורסים בהיקף 34 ש"ס, מתוכם 8 ש"ס קורסי חובה (סטטיסטיקה ו SPSS ,שיטות מחקר).
 6. תלמידים במסלול עם תזה נדרשים להגיש שתי עבודות סמינריוניות.
 7. תלמיד שסיים לימודיו במסלול ללא תזה, יכול לחזור ללימודים ולפעול על פי ההנחיות שלעיל כדי באישור מנהל בית הספר ובכפוף לביצוע הדרישות בסעיפים ז ו-ח לעיל, לתשלום דמי הנחיה בסך 15% משכר הלימוד לכל שנת הנחיה ממועד אישור התזה ועד לקבלת הציון, ולביצוע התזה והבחינה כמפורט בסעיף 17 להלן, לקבל תעודה חדשה ולסיים במסלול עם תזה. תנאי הצטרפות למסלול עם עבודת תזה: סיום הקורסים, שיטות מחקר וסטטיסטיקה, בציון של לפחות 80 בכול אחד ומציאת חבר סגל, שיסכים להנחות  את הסטודנט בהכנת הצעת תזה ובביצוע המחקר.

18. פעילות הועדה לאישור עבודות תזה.

1. מנחים לעבודת תזה יוכלו לשמש חברי סגל בעלי דרגת מרצה בכיר ומעלה, בעלי ניסיון מחקרי מוכח בתחום התזה המוצעת. חברי סגל בעלי דרגת מרצה יוכלו, באישור הועדה לעבודות תזה, להנחות עבודות תזה ביחד עם מנחה שותף בדרגת מרצה בכיר

2.  ההצעה תכלול את הפרקים הבאים: מבוא, סקירת ספרות, מטרת המחקר, חשיבות המחקר, פירוט השיטות, דרכי עיבוד הנתונים ורשימת מקורות. ההצעה תהיה  בהיקף של לא יותר מ- 15 עמודים מודפסים .

3. ההצעה תוגש למזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים בליווי חתימת המנחה (או המנחים) המאשר את הסכמתו להגשת ההצעה. הצעות לעבודת גמר יוגשו לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' של שנה ב'

4. הועדה לאישור עבודות תזה תרכז את בקשות הסטודנטים לעבור למסלול עם עבודת גמר ותטפל בהצעות לעבודות גמר שיוגשו על ידי הסטודנטים. הועדה גם תבדוק האם ההצעות מחייבות קבלת אישור של ועדת אתיקה או אישור של ועדת הלסינקי.

5. יו"ר הועדה הינו פרופ' אריה רוטשטיין. בוועדה יהיו בנוסף ליושב הראש, עוד שלושה חברים מתחומי מדעי החיים ומדעי החברה וההתנהגות (פרופ' רוני לידור  פרופ' ישעיהו שייקה הוצלר, פרופ' יואב מקל ופרופ' דוד בן-סירא) 

6. הועדה לעבודות תזה תקבל את ההצעות לתזה ותמנה לפחות שני קוראים, בעלי דרגת מרצה בכיר ומעלה, שיקבלו את ההצעה ויבחנו את התאמתה. הקוראים יהיו מחוץ לוועדה, מבין חברי הסגל של המכללה או ממוסדות אקדמיים אחרים.

7. הועדה לעבודות תזה, תדון בהצעה לאחר קבלת ההערות מן הקוראים ותחליט אחת מן ההחלטות הבאות: א. לאשר את הצעה כפי שהיא   ב. לדרוש תיקון ההצעה על פי הערות הקוראים ו- ג. לדחות את ההצעה.

8. עבודת התזה בנוסחה הסופי, מאושרת על ידי מנחה העבודה, (או המנחים), תוגש לוועדה לעבודות תזה. הועדה תמנה שלושה שופטים (מנחה העבודה ועוד שני שופטים), שיבחנו את העבודה. השופטים יהיו בעלי דרגת מרצה בכיר ומעלה. השופטים יהיו חברי סגל  ממוסדות אחרים הפעילים בתחום המחקר, כשלפחות אחד מהם חבר סגל באוניברסיטה.

9. השופטים ימסרו, כל אחד בנפרד, את החלטותיהם לוועדה.  כל שופט יחליט אחת מן ההחלטות הבאות:

א. לאשר את העבודה כפי שהיא ולצרף ציון לעבודה

ב. להמליץ על  תיקון העבודה על פי הערות שיצורפו, ויחד עם זאת לתת ציון לעבודה.

ג. לדרוש תיקון העבודה וקבלתה לבדיקה חוזרת, לפני מתן הציון לעבודה.

ד. לדחות את העבודה.

10. לאחר אישור העבודה ומתן ציונים לעבודה הכתובה על ידי השופטים יידרש הסטודנט להיבחן על עבודתו בפורמט הרצאה בפני קהל (פרונטלי או זום). משל הבחינה כחצי שעה כולל דיון. מנחה העבודה, יחד עם חבר סגל נוסף שייבחר ע"י יו"ר וועדת תזה ידונו על ציון הבחינה. המנחה יחליט על ציון הבחינה הסופי.

11. הבחינה תתמקד בעבודת הגמר והתלמיד יתבקש במסגרת הבחינה להציג את היכולות המדעיות והאקדמיות שרכש במהלך לימודיו.

12. במקרים בהם ימצא בציונים על העבודה הכתובה פער של  יותר  מ- 20 נקודות, בין הציון הגבוה לנמוך, תמנה הועדה שופט נוסף, שיקרא את העבודה והערכתו תצורף להערכת המנחה  ושני השופטים.  עם סיום הבחינה בעל פה ייקבע על יד שני השופטים ללא השתתפות המנחה,  ציון נפרד לבחינת הגמר.

בגיליון הציונים של הסטודנט יופיע  ציון סופי אחד, תחת הכותרת  "עבודת תזה". הציון יהיה  שקלול של  הציונים על העבודה הכתובה ( 40% ציון המנחה ו-  30%  ציון של כל אחד מן השופטים)

13.  משך הלימודים הרגיל במסלול עם עבודת תזה הוא שתי שנות לימוד. על תלמידים  במסלול  עם עבודת תזה להגיש נוסח סופי של העבודה, מאושר על ידי המנחה,  לכל המאוחר עד סיום שנת הלימודית השלישית.

14. הטיפול בסטודנטים שכבר התחילו פרויקט יישומי במסלול ללא עבודת גמר ויבקשו לעבור למסלול עם תזה יעשה על פי הנוהל הרגיל . סטודנטים  ידרשו להגיש הצעה מסודרת לביצוע עבודת גמר על בסיס הפרויקט היישומי שכבר התחילו או בנושא חדש. בפרויקטים יישומיים שכבר נאספו בהם  נתונים, יש לצרף להצעה דו"ח על ההתקדמות בביצוע המחקר.

קווים מנחים לבחינת התאמת הצעה לעבודת התזה 

א. נדרשת שאלה מחקרית או השערה ברורה שהוכחתה מחייבת איסוף נתונים במעבדה או  בשדה.

ב.  במהלך עבודת המחקר  התלמיד אמור לרכוש ניסיון בביצוע שיטות מחקר מגוונות ככל האפשר.    התלמיד יבצע באופן עצמאי או לפחות ישתתף באופן פעיל בביצוע רוב הבדיקות המוצעות.

ג.  ביצוע  המחקר המוצע אמור להקנות לתלמיד ידע מדעי וניסיון מחקרי שיכשיר אותו לקראת עבודת מחקר עצמאית בעתיד. לא יאושרו עבודות בהן תרומתו של  התלמיד היא שולית או טכנית  בעיקרה.

 

19. שכר לימוד

א. סטודנט אמור לסיים את לימודיו בשתי שנות לימוד ולשלם שכר לימוד שנתי מלא בכל אחת מהן. סטודנט שישלם בשתי שנות הלימוד הראשונות 200 אחוז שכר לימוד ויישארו לו חובות שמיעת קורסים לשנה שלישית ישלם בשנה זו עבור שמיעת קורסים 25% משכר הלימוד.  אם בשנה זו ימשיך לעבוד על הפרויקט

היישומי או על עבודת התזה יחויב בתשלום של 15% נוספים משכר הלימוד.

ב. המועד הקובע לעניין הגשת עבודה הוא המועד בו הוגש נוסח העבודה הסופי

ג. מי שילמד באחת משתי שנות הלימוד הראשונות 14 ש"ס או פחות, יוכל לבחור לשלם בשנה זו רק 75% משכ"ל ובשנה השלישית יחויב ב - 50 אחוז שכר לימוד עבור שמיעת קורסים והמשך הנחייה וטיפול בביצוע עבודת גמר או פרויקט יישומי. בסך הכול ישלם בשלוש שנים 225% שכר לימוד.

ד. סטודנט שממשיך ללמוד בשנה רביעית ואילך משתתף בקורסים או חייב עדיין בהגשת עבודות) יחויב בסך 25% משכר לימוד מלא).

ה. לימודי השלמה מתוכנית התואר הראשון יחויבו בנפרד בשכר לימוד לפי שעות

 

20. עבירות משמעת

כל עבודה המוגשת על ידי סטודנט צריכה להיות מקורית פרי עטו. כל ציטוט של אחרים בעבודה יעשה תוך מתן קרדיט לכותב; כל ציטוט של אחרים בעבודה (אם יש הצדקה לכך), צריך להופיע במרכאות ועם מתן קרדיט לכותב המקורי; איסוף הנתונים בעבודה המחייבת פעולה שכזו (כגון באמצעות שאלון, מבדקי שדה וכיו"ב) צריך להיות מבוסס על עובדות, שאם לא כן מדובר בגניבת דעת. לפיכך כל העתקה של קטעים ממקור חיצוני כתוב או אלקטרוני ללא ציות לכללי הציטוט הנהוגים בבית הספר ללימודים מתקדמים, וכן זיוף נתונים בעבודה המחייבת איסוף נתונים יחשבו כהונאה.

הונאה בבחינה, בעבודה בכתב, בעבודה סמינריונית, בעבודת גמר, ובתוצרים של כל מטלה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת חובותיו הלימודיים נחשבות כעבירת משמעת ותועברנה לטיפול וועדת המשמעת של המכללה.

 

21. כללי ציטוט

כל העבודות הכתובות במסגרת לימודי התואר השני ייכתבו על פי אחת משתי הגישות המרכזיות בתחומי הדעת של הפעילות הגופנית והספורט והן:

 1. ההנחיות של איגוד הפסיכולוגים האמריקני (American Psychological Association: APA) מהדורה 6 American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. 

פירוט הסברים על ההנחיות הללו מופיע בספרים בעברית שנכתבו על ידי מרצי המכללה ונמצאים בספרייה לשירות הסטודנט. בנוסף,  ישנם מדריכים רבים ברשת האינטרנט כמו למשל http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm

 1. ההנחיות של הספרייה הלאומית האמריקנית לרפואה  National Library of Medicine: NLM)

 

Patrias K, Wendling D. (2007). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet]. 2nd edition editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?redirect-on-error=__HOME__&amp=&depth=2

 

מאמרים רלוונטים נוספים

מידע לסטודנטים - תואר שני במדעי החינוך הגופני MPE

08/02/2017

מידע לסטודנטים - תואר שני במדעי החינוך הגופני MPE

קרא עוד