דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 06/02/2019

דרכי התקשרות מהירים

שיר-רז שחר: רכזת ביה"ס ללימודים מתקדמים

טל': 09-8639307
secmed@wincol.ac.il

פרופ' יואב מקל: ראש בית הספר ללימודים מתקדמים

meckel@wincol.ac.il

פרופ' סימה זך ראש מסלול תואר שני מוסמך במדעי החינוך הגופני M.P.E.

simaz@wincol.ac.il

ד"ר סיגל אילת-אדר: ראש מסלול תואר שני מסומך בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא M.Ed.

sigaleilat70@gmail.com

פרופ' יואב מקל ראש מסלול תואר שני מוסמך במדעי האימון בספורט  M.Ed.

meckel@wincol.ac.il