דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 16/03/2021

תקנון לימודים לתואר מוסמך בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא

 

תקנון לימודים לתואר מוסמך בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא

 

 

Master of Active & Healthy Lifestyle Education (M.Ed.)

עדכון נכון ינואר 2021

 

בתקנון זה מפורטים נהלים המיוחדים ללימודי התואר השני במכללה. בנושאים שאינם מפורטים בתקנון זה כגון, כללי משמעת, שירותים לסטודנטים, מלגות, הוראות למניעת הטרדה מינית, חובות המרצים, אגודת הסטודנטים ועוד, יהיו תקפות הוראות תקנון הלימודים הכללי (לתואר ראשון) של המכללה, גם לגבי תלמידי התואר השני. כאשר ישנה סתירה בין תקנון הלימודים הכללי לבין תקנון זה, יהיו תקפות הוראות התקנון ללימודי התואר השני. נהלי הלימודים במכללה, כולל נהלי הלימודים לתואר שני, כפופים להחלטות ולשינויים, מעת לעת, של המועצה האקדמית העליונה והוועדה האקדמית במכללה.

 

 

 

 

 

מטרות התכנית

 

 

 

 1. להעמיק ידע תאורטי ויישומי של מורים לחינוך גופני בכל מערכת החינוך, בתחומי החינוך לאורח חיים פעיל ובריא.
 2. לספק לסטודנטים כלים לתכנון, ארגון, פיקוח וניהול תכניות חינוך לבריאות במערכת החינוך הפורמאלי והלא-פורמאלי.
 3. להכשיר את הסטודנטים להערכת המוטיבציה לתהליכי שינוי באוכלוסיות שונות.
 4. לזהות אוכלוסיות בסיכון יתר ולדעת לבנות תכנית חינוך לבריאות מותאמת לאוכלוסיות אלה.
 5. להכשיר עתודה לעבודת מחקר ופיתוח בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא באמצעות כלים מחקריים לבנייה ולהערכת תכניות חינוך לבריאות בדגש על פעילות גופנית ותזונה.

 

 

 1.  

יעדים

 

 1. מורים לחינוך גופני ירחיבו השכלתם וידיעותיהם בתחומי הפעילות הגופנית והתזונה כחלק בלתי נפרד מאורח חיים פעיל ובריא ובעקבות זאת יוכלו לרכז את תחום קידום הבריאות במוסדות החינוך.
 2. סטודנטים יקראו את הספרות המקצועית, ינתחו אותה ויגזרו ממנה משמעויות יישומיות ברמה של קביעת מדיניות בקהילה ובמערכת החינוך בפרט.
 3. סטודנטים יוכלו לפתח תכניות לחינוך להרגלי חיים בריאים על בסיס מחקר עדכני וראיות מדעיות.
 4. סטודנטים ידעו ויבינו את הקשרים בין פעילויות גופניות שונות ומצבי בריאות וחולי, ידעו לזהות אוכלוסיות בסיכון יתר וידעו להתאים להן פעילויות מטפחות אורח חיים פעיל ובריא.
 5. סטודנטים יכירו את כלי המחקר האפידמיולוגיים והקליניים לבניית ולהערכת תכניות אלה.

 

 1.  

מועמדים ללימודים ותנאי קבלה

 

 1. אוכלוסיית היעד: מורים, המלמדים בגני ילדים, בתי ספר יסודיים ובתי ספר תיכוניים במערכת החינוך בישראל ובעלי תארים אקדמיים אחרים הנושקים לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. תנאי קבלה: בוגרי מכללה – או מסלול אקדמי – לחינוך גופני בישראל, בעלי תואר B.Ed. (תואר ראשון בהוראת החינוך הגופני ותעודת הוראה בחינוך גופני) ובעלי תואר ראשון בחינוך גופני או במדעי הספורט מחו"ל, שציונם המשוקלל הוא 80 ומעלה. בעלי ותק של שלוש שנים בהוראת חינוך גופני בבתי הספר/גני הילדים בישראל.
 2. יתקבלו לתכנית גם סטודנטים שאינם בוגרי חינוך גופני אך להם תארים רלוונטיים לתחום הנלמד, שידרשו להשלמות.
 3. ועדת חריגים תתקיים מדי שנה בסמוך לתחילת הלימודים ותדון באפשרות לקבל מספר מצומצם של מקרים מיוחדים שאינם עונים לקריטריונים של הקבלה קריטריונים לשיקול דעתה של וועדת החריגים הם א. גיל מבוגר ואפשרות צמיחה רעיונית מאז לימודי התואר, ב. תרומה לחברה כספורטאי הישגי או כאישיות חינוכית יוצאת דופן, ג. אוכלוסיות מוחלשות ובהדרה בין תרבותית. המועצה האקדמית רשאית לקבוע דרישות קבלה נוספות.
 4. הכרה בלימודים קודמים: על פי החלטת וועדת ההיגוי לתואר השני מתאריך ‏23 ספטמבר 2012  אקרדיטציה של עד 4 ש"ש תינתן ע"י ראש ביה"ס ללימודים מתקדמים למועמדים, שלמדו קורסים רלוונטיים במסגרת אקדמית מוכרת ובתנאי, שהקורס ניתן ע"י בעל תואר שלישי,  התכנים האקדמיים היו ברמה מתאימה, הקורס נלמד עד שבע שנים לפני תחילת הלימודים  לתואר שני והציון שקיבל הסטודנט בגינו הוא לפחות 75.

 

 1. לימודי ההשלמה למי שאינם בוגרי חינוך גופני או מדעי הספורט: סטודנטים הנדרשים להשלמות ישתתפו בקורס השלמות מרוכז של המכללה או בקורס מדריכי חדר כושר / מדריכי ספורט במהלך הסמסטר הראשון ללימודיהם (או עד 7 שנים קודם). הוועדה ללימודי התואר השני תקבע את תכנית ההשלמות של כל מועמד על סמך תכנית לימודיו וציוניו בעבר. בלימודי ההשלמה יש להשיג ממוצע של 70 לפחות בכל נושא.

 

 

 

 1.  

משך הלימודים

 

משך הלימודים לתואר שני הוא שנתיים עם אפשרות להארכה עד חמש שנים מתחילת הלימודים. הכנת תכנית הלימודים האישית ומערכת השעות האישית תתבצע בתאום עם יועץ הלימודים ובאישורו.

 

 

 

 1.  

מעמד הסטודנט

 

"סטודנט מן המניין" – הוא מי שעמד בכל דרישות הקבלה ואושר ע"י וועדת הקבלה להתחלת לימודים ללא הסתייגות.

 

 1.  

היעדרות

 

הסטודנט/ית זכאי/ת להיעדר 20% מכלל השיעורים בכל קורס אשר חלה בו חובת נוכחות.

 

 1.  

התאמות (הריון, מילואים, אירוע מזכה ואחר- לפי החלטת ראש בית הספר)

 

 1. התאמות תבוצענה לסטודנטים/יות עקב נסיבות מילואים, טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה  ולקויות למידה, על פי חוק זכויות הסטודנט. בתוך כך, הסטודנט יהיה רשאי להיעדרות משיעורים ולדחיית לימודים, בכפוף להחלטה פרטנית של ראש בית הספר בענייניו של הסטודנט.
 2. היעדרויות

ככלל, בכפוף להתאמות, הסטודנט/ית זכאי/ת להיעדר 30% מכלל השיעורים בכל קורס אשר חלה בו חובת נוכחות. המוסד יאפשר לסטודנט/ית הנעדר/ת בשל אירוע מזכה, לדחות קורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן/נה  בו.

 1. מטלות בקורסים  (סמינריונים, סדנאות)

ג.1 לסטודנט/ית אשר נעדר/ה בשל אירוע מזכה במועד אשר נקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יאושר להגיש את המטלה או מטלה חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.

ג.2 סטודנט/ית, אשר נעדר מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי/ת להיבחן במועד נוסף אחר במסגרת  המועדים המקובלים במוסד,

ג.3 סטודנטית בהריון זכאית לתוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ-25% ממשך זמן הבחינה,

ג.4 המוסד יאפשר לסטודנטית מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה או מסיבה בריאותית מאושרת, לחנות בקרבה למקום הלימודים.

 1.  

מעמד של ספורטאי מצטיין / מאמן בכיר / קציני צה"ל

 

 

א. הקריטריונים לקבלת מעמד של "ספורטאי מצטיין / מאמן בכיר / קצין צה"ל ספורטאי / מאמן / קצין צה"ל בענף ספורט אולימפי או לא אולימפי, שבו מתקיימת אליפות ישראל העונה על אחד מהתבחינים הבאים:

א.1 בענף קבוצתישחקן / מאמן פעיל בליגת העל

א.2 בענף ספורט אישיספורטאי / מאמן  השייך לסגל נבחרת ישראל

א.3 במסגרת קבע צבאית

ובנוסף:

המצאת אישור מנהל מקצועי באיגוד או ההתאחדות / מפקד בכיר.

הצגת תכנית אימונים ומשחקים כולל תחרויות בינלאומיות/ הצגת תקנון לימודים מהצבא.

ב. זכויות ספורטאים מצטיינים/ מאמנים בכירים

ב.1 היעדרות של עד 90% מקורסים עיוניים המתקיימים במקביל לתכנית האימונים/שעות צבא או המשחקים תוך התחשבות במועד ובמשך נסיעות.

ב.2 דחיית הגשת עבודות כאשר זמן הכנת העבודה נפגע כתוצאה מהאימונים והמשחקים / שעות צבא  (בתאום עם ראש ביה"ס), תוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.

ב.3 מועד נוסף לבחינה עקב היעדרות ממבחן כתוצאה מאימונים ומשחקים / פעילות צבאית  )בתיאום עם ראש ביה"ס)

ב. 4 תוקף הזכויות הוא לשנת לימודים אחת. הארכה תינתן כל שנה לאחר הצגת האישורים בפני ראש ביה"ס. ההקלות מתבטלות לאלתר כאשר מופסקת הפעילות הספורטיבית במתכונת שאושרה או שיש שינוי במעמד הספורטאי /מאמן /קצין

 

 1.  

חובות הסטודנט

 

 1. עמידה בכל המטלות האקדמיות כפי שמפורטות בדפי ההנחיה של הקורסים.
 2. הודעה מידית על הפסקת פעילות או שינוי במעמד הספורטיבי  )לדוגמא ירידה לליגה א' בכדורגל או הפסקת פעילות בנבחרת( / שחרור מצה"ל

 

 1.  

שילוב לימודים לתואר שני במהלך שנה ד' במכללה

 

לסטודנטים בעלי הישגים לימודיים טובים בשנים א', ב' וסמסטר ראשון של שנה ג', קיימת אפשרות לשילוב לימודי התואר השני במהלך שנה ד' של לימודי התואר הראשון.

סטודנטים המצטרפים לקורסים מלימודי התואר השני צריכים לעמוד בתנאים הבאים:

 

 1. שמירה על ממוצע ציונים של 80 לפחות בסיום השנה השלישית ללימודים.

      ב. להמציא ציון של 75 לפחות באנגלית מתקדמים.

ההרשמה לקורסי התואר השני תתקיים ביום ההרשמה להכנת המערכת של שנה ד'.

מומלץ ללמוד את הקורסים: שיטות מחקר, סטטיסטיקה ומבוא לאפידמיולוגיה בשנת הלימודים הראשונה.

השתתפות בקורסים לתואר השני במהלך שנה ד', אינה מקנה זכות אוטומטית להמשך לימודים לתואר השני. ההמשך מותנה בהישגים בקורסים, בממוצע הציונים במקצועות של לימודי התואר הראשון ובאישור של ועדת הקבלה של לימודי התואר השני.

השתתפות בקורסים מלימודי התואר השני תחויב בתשלום נוסף על שכ"ל של לימודי שנה ד' לתואר הראשון. לסטודנטים שימשיכו בלימודיהם לתואר השני, יקוזז התשלום משכ"ל של התואר. התשלום ייקבע לפי היקף שעות הלימוד בפועל. בכל מקרה ישלמו הסטודנטים  עבור לימודי התואר השני, לפחות 200% שכר לימוד.

 

 1.  

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 

עמידה בדרישות הקורסים הנלמדים בציון 60 ומעלה

 1.  

תכנית הלימודים

 

היקף הלימודים מצוין בשעות סמסטריאליות (ש"ש), כאשר 1 ש"ש = 30 שעות בודדות.

 

קורסי חובה, קורסי בחירה, עבודות סמינריוניות ופרויקט גמר יישומי  

ביוסטטיסטיקה 1,2 (4 ש"ש)

מבוא לאפידמיולוגיה (1.5 ש"ש)

שיטות מחקר במדעי הספורט והתנועה (1 ש"ש)

שיטות מחקר באפידמיולוגיה של פעילות גופנית ובריאות (1 ש"ש)

חינוך לאורח חיים פעיל ובריא בבית הספר (1 ש"ש)

פעילות גופנית ובריאות הציבור, התערבויות בקהילה (1 ש"ש)

סדנה לעריכת פרויקט גמר וכתיבה מדעית (2 ש"ש)

פעילות גופנית ואיכות חיים בגיל המבוגר (2 ש"ש)

אפידמיולוגיה ושיטות מחקר בתזונה (1 ש"ש)

תזונה במהלך החיים (1 ש"ש)

היבטים ביומכניים בפגיעות המערכת שלד שריר בפעילות גופנית (1 ש"ש)

ארגונומיה והיבטים תנועתיים (1 ש"ש)

מוטיבציה לפעילות גופנית בקרב תלמידים בשיעורי חנ"ג ובשעות הפנאי (1 ש"ש)

סוגיות בתיכנון, סביבה ואורח חיים בריא (1.5 ש"ש)

חינוך לאורח חיים בריא במיעוטים אתניים (1 ש"ש)

בין מדע לתעשיה – תפקידיה של תעשיית המזון ותוספי התזונה בחינוך לבריאות (1 ש"ש)

אורח חיים פעיל לתלמידים עם מוגבלות (1 ש"ש)

מוטיבציה לאורח חיים פעיל ובריא ולשיקום (1 ש"ש)

 

שתי עבודות סמינריוניות*

פרויקט גמר יישומי

סך הכול: 24 ש"ש          

* כל הקורסים מלבד סטטיסטיקה ושיטות מחקר יכולים להיות גם סמינריונים

 

 

 

 1.  

תנאי סיום הלימודים בתכנית

 

על הסטודנט לעמוד בדרישות הקורסים.

לבנות תכנית לקידום בריאות,בהיקף של כ-20 שעות, להעבירה ולהעריך אותה.

להגיש שתי עבודות סמינריוניות ופרויקט גמר. בפרויקט הגמר על הסטודנט לבחור מנחה שיאשר את ההצעה לפרויקט הגמר ואת הגשת הפרויקט עצמו. עמידה בבחינה על הפרויקט בפני מנחה הפרויקט ושופט נוסף בציון 75 ומעלה.

 

 1.  

פרויקט גמר

 

כל תלמיד יידרש לבצע פרויקט גמר יישומי ולהיבחן עליו במסגרת תכנית הלימודים של השנה השנייה ללימודיו. את העבודה ניתן להכין בהנחיית כל מרצה המלמד בתכנית, פרויקט הגמר לא חייב להתבצע דווקא במהלך השתתפות של סטודנט בקורס שמלמד המורה. נושא העבודה יהיה בזיקה לנושאים שמלמד המנחה ובתחום התמחותו. מזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים תפרסם רשימות של נושאים או תחומים לעבודות פרויקט וסטודנטים ישתבצו לפרויקט ויתקשרו עם המורים לצורך ביצוע העבודה.

מטרת פרויקט הגמר היא להקנות לתלמיד ידע בביצוע עבודת מחקר, בקריאה ובניתוח תוצאות בספרות המדעית / מקצועית, וכן לרכוש ניסיון בכתיבה ובסיכום מחקר כמותני או איכותני. הניסוי או ההתנסות לא חייבים להיות מקוריים או חדשים או רעיון עצמאי של הסטודנט. הפרויקט יכול להיות חזרה על ניסוי, מחקר מקדים (פיילוט) או חלק ממחקר, או התנסות מוכרים מן הספרות, או שינוי שלהם, או הצעת מחקר מלאה לתזה ללא ביצועה, או ניתוח על (מטא-אנאליזה).  היקף ההשקעה הכוללת הנדרשת מן הסטודנט הוא כ-80 שעות. הפרויקט יכלול מבוא והגדרה מדויקת של הבעיה המחקרית, סקירת ספרות ממצה, רלבנטית לנושא המחקר וניסוי או סקר בנושא שנבחר.

ניתן להשתמש בהצעת מחקר, שנבנתה במהלך אחד הקורסים רק אם משתמשים בה לפרוייקט גמר ניסויי שכולל איסוף נתונים. לא ניתן להשתמש בסמינריון של סקירת ספרות, לפרוייקט גמר של סקירת ספרות בלבד.

יידרש אישור וועדת אתיקה של המכללה ובמקרים רלוונטיים, ועדת הלסינקי לעריכת הפרויקט. היקף העבודה לא יעלה על 25 עמ' (כולל מקורות, לא כולל נספחים). מאמר מדעי שפורסם בכתב עת שפיט ייחשב עבודת גמר.

הסטודנט יגיש, בהנחיית המנחה בו בחר, הצעה לפרויקט גמר, מאושרת על ידי המנחה, עד סוף הסמסטר השני ללימודיו. המנחה יוודא שהיקף העבודה עונה על הדרישות ואינו גולש להיקף עבודת תזה. התוצר הסופי יוגש במתכונת של עבודה סמינריונית ניסויית-מחקרית עם ההתאמות הנדרשות מאופי הפרויקט.

לא ניתן להגיש פרויקט גמר טרם סיום בהצלחה של קורסי הליבה: מבוא לאפידמיולוגיה, שיטות מחקר וסטטיסטיקה.

הן הצעת הפרויקט הן הפרויקט הסופי ייכתבו לפי כללים מדעיים שיפורסמו מראש. לאחר אישור המנחה תוגש העבודה למזכירות בית הספר. העבודה תיבדק גם על ידי קורא נוסף מבין המרצים המלמדים בתכנית והתלמיד יידרש להגן על העבודה במפגש שיערך בינו לבין מנחה הפרויקט והקורא הנוסף ולקבל ציון 70 לפחות.

 

 1.  

נהלי בבחינות

 

א. בלימודים לתואר השני יתקיימו שני מועדי בחינה בסוף כל קורס. הסטודנט רשאי לגשת לשתיהן או לאחת מהן, על פי בחירתו. בכל מקרה הציון של הבחינה האחרונה הוא הקובע.

ב. בכל קורס תתקיים בחינת גמר או הגשת עבודה. המרצה יקבע את נוהלי הבחינה או העבודה.  בנוסף לכך, רשאי המרצה, לקבוע מטלות נוספות כחלק מן התבחינים למתן הציון בקורס.

ג. מועדי הבחינות יפורסמו מבעוד מועד על ידי מזכירות ביה"ס.

ד. במקרה של אי עמידה בדרישות המעבר בקורס ניתן לשפר את הציון על ידי השתתפות חוזרת בקורס. ניתן לחזור על קורס פעם אחת בלבד.

ה. סטודנט, שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה, נחשב כמי שנבחן במועד זה. במקרה בו הסטודנט מחליט לא להשיב על שאלות הבחינה, עליו למלא את פרטיו האישיים על טופס הבחינה ולהגישו לאחראי. הציון בבחינה זו יהיה " 0" (אפס).

ו. זכאות לתוספת זמן תינתן רק על סמך אבחון מאושר עם המלצה לתוספת זמן על פי הכללים הנהוגים  במכללה. פרטים ניתן לקבל במשרד הדיקאן. הארכת הזמן תינתן אך ורק על פי אישור בכתב מטעם דיקאן הסטודנטים.

ז. מועד חריג

ז.1 במקרים ייחודיים, בהם נבצר מן הסטודנט להשתתף בבחינה באחד המועדים הרגילים, רשאי הסטודנט להגיש לראש ביה"ס בקשה למועד חריג. הבקשה תאושר רק במקרים חריגים ביותר ועל סמך תיעוד של נסיבות ההיעדרות מהמבחן. יש לצרף לבקשה נימוקים על נסיבות מיוחדות ואסמכתאות מתאימות.

ז.2 סטודנט רשאי לפנות בבקשה למועד חריג רק לאחר שהתקיים מועד ב' בקורס המבוקש, ולא יאוחר משלושה שבועות לאחר פרסום ציוני מועד ב.ככלל, מועד חריג שאושר על ידי ראש ביה"ס יתקיים במסגרת הבחינה שתיערך בפעם הבאה בה יתקיים הקורס.

 

 1.  

סיום לימודים בהצטיינות וחישוב ממוצע כללי

 

 1. הצטיינות בלימודים תקבל ביטוי בתעודת התואר השני.
 2. הצטיינות תקבע על פי הציון הסופי הממוצע. חישוב הממוצע המשוקלל של הציונים יעשה  כדלהלן:

  מסלול עם עבודת גמר: 20% עבודת הגמר, 10% הציון בעבודה הסמינריוניות  ו- 70%  הציונים בקורסים.

  מסלול עם עבודת תזה: 40% עבודת התזה, 10% הציון בעבודה הסמינריוניות  ו- 50%  הציונים בקורסים.

 3. סיום לימודים ב"הצטיינות" יצוין בתעודה למי שציונו הסופי הממוצע הוא  90.00 – 94.99.

              סיום לימודים ב "הצטיינות יתרה" יצוין בתעודה למי  שציונו הסופי הממוצע  הוא  95.00  ומעלה.

      ד.   סטודנט יוכל במהלך התואר השני להוסיף קורסים נלמדים מעבר למכסה בתשלום, כשמכסת הקורסים בהם             ציונו גבוה ביותר תהיה תקפה לממוצע בתעודה, אך כל הקורסים הנלמדים יירשמו בתעודה.

 

 1.  

מלגות

 

א. מלגות לתלמידים מצטיינים בכל שנה יחולקו שתי מלגות.

ב. המלגות יינתנו לשני התלמידים בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר ובתנאי שהממוצע הוא 88 ומעלה. הראשון יקבל מלגה בגובה 30% משכר הלימוד השנתי והשני יקבל מלגה בגובה 20% משכר הלימוד השנתי.

ג. המלגות יינתנו במהלך שנת הלימודים השנייה על-סמך ציוני שנת הלימודים הראשונה.

ד. ברשימת המצטיינים יוכלו להיכלל מי שלמדו וקיבלו ציונים על לפחות 22 ש"ס במהלך שנת הלימודים הראשונה.

ה. חישוב ממוצע הציונים יעשה על-פי רישומי הציונים במנהל האקדמי כפי שהם מעודכנים עד ליום י' בכסלו בכל שנה (כשבוע לפני חג החנוכה).

ו. תמיכה בתלמידים מצטיינים מהתואר הראשון : מועמדים בעלי ציונים גבוהים במיוחד בתואר הראשון (90 ומעלה), שישמרו על ציוניהם לפחות במהלך שנת הלימודים הראשונה של התואר השני, יזכו במלגה של 5,000 ₪  

 

 1.  

עבודות סמינריוניות

 

א. הסטודנט  יגיש במסגרת לימודיו שתי עבודות סמינריוניות לפחות. אחת מהן בנושאים הקשורים לתואר.

ב. העבודות יוגשו למרצים שונים.

ג. עבודה סמינריונית ניתן להגיש בהקשר לכל קורס הניתן במסגרת תכנית הלימודים, ו/או לתחומי ההתמחות של המנחה.

ד העבודה הסמינריונית תתואם ישירות מול מרצה בתואר השני או מרצה מהתואר הראשון בשיתוף ובאחריות מרצה מהתואר השני. לאחר קביעת נושא העבודה עם המנחה, יעביר התלמיד טופס עם שם העבודה ושם המנחה. מועד ההגשה יקבע על  ידי המרצה.

ו.  ציון על עבודה סמינריונית יימסר בתוך ארבעה שבועות מיום הגשתה באמצעות טופס, שיוגש למזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים. את הטופס ניתן לקבל בבית הספר ללימודים מתקדמים או להורידו מאתר בית הספר באינטרנט.           

 

 1.  

שכר לימוד

 

 1. סטודנט אמור לסיים את לימודיו בשתי שנות לימוד ולשלם שכ"ל  שנתי מלא בכל אחת מהן.   
 2. סטודנט' שישלם בשתי שנות הלימוד הראשונות 200% משכ"ל אך יישארו לו חובות השתתפות בקורסים  לשנה השלישית, ישלם בשנה זו עבורם 25%  משכ"ל שנתי.  
 1.  אם סיים את הקורסים ובשנה השלישית ימשיך לעבוד על עבודת הגמר ו/או על עבודות סמינריוניות היישומי  בלבד -יחויב בתשלום של 15% בלבד משכ"ל שנתי.
 1. סטודנט, שממשיך ללמוד בשנה רביעית ואילך, משתתף בקורסים ו / או חייב עדיין בהגשת עבודות, יחויב ב- 25%   משכ"ל שנתי.
 2.  המועד הקובע לעניין הגשת עבודה הוא המועד בו התקבל ציון סופי על העבודה.
 3. מי,  שילמד באחת משתי שנות הלימוד הראשונות 14 ש"ס או פחות ' יוכל לבחור לשלם בשנה זו רק 75% משכ"ל שנתי ובשנה השלישית יחויב ב-  50% שכ"ל שנתי- עבור שמיעת קורסים והמשך הנחייה וטיפול בביצוע עבודת גמר או פרויקט יישומי. בסך הכול ישלם בשלוש שנים 225% שכ"ל.
 4. לימודי השלמה יחויבו בנפרד בשכר לימוד לפי שעות.

 

 1.  

עברות משמעת

 

כל עבודה המוגשת על ידי סטודנט צריכה להיות מקורית פרי עטו. כל ציטוט של אחרים בעבודה יעשה תוך מתן קרדיט לכותב; כל ציטוט של אחרים בעבודה (אם יש הצדקה לכך), צריך להופיע במרכאות ועם מתן קרדיט לכותב המקורי; איסוף הנתונים בעבודה המחייבת פעולה שכזו (כגון באמצעות שאלון, מבדקי שדה וכיו"ב) צריך להיות מבוסס על עובדות, שאם לא כן מדובר בגניבת דעת. לפיכך כל העתקה של קטעים ממקור חיצוני כתוב או אלקטרוני ללא ציות לכללי הציטוט הנהוגים בבית הספר ללימודים מתקדמים, וכן זיוף נתונים בעבודה המחייבת איסוף נתונים יחשבו כהונאה.

הונאה בבחינה, בעבודה בכתב, בעבודה סמינריונית, בעבודת גמר, ובתוצרים של כל מטלה אחרת המוטלת על הסטודנט במסגרת חובותיו הלימודיים נחשבות כעבירת משמעת ותועבר לטיפול וועדת המשמעת של המכללה.

 

 1.  

כללי ציטוט

 

כל העבודות הכתובות במסגרת לימודי התואר השני ייכתבו על פי אחת משלש הגישות המרכזיות בתחומי הדעת של הפעילות הגופנית, התזונה והבריאות:

 1. ההנחיות של איגוד הפסיכולוגים האמריקני (American Psychological Association: APA) מהדורה 6

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. 

פירוט הסברים על ההנחיות הללו מופיע בספרים בעברית שנכתבו על ידי מרצי המכללה ונמצאים בספרייה לשירות הסטודנט. בנוסף,  קיימים מדריכים רבים ברשת האינטרנט כמו למשל

http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm

 1. ההנחיות של הספרייה הלאומית האמריקנית לרפואה  National Library of Medicine: (NLM)

Patrias K, Wendling D. (2007). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet]. 2nd edition editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?redirect-on-error=__HOME__&amp=&depth=2

 1. ההנחיות של כתב העת המוביל בתזונה: American Journal of Clinical Nutrition

 

https://academic.oup.com/ajcn/pages/General_Instructions

 

 

 

מאמרים רלוונטים נוספים

מידע לסטודנטים - תואר שני במדעי החינוך הגופני MPE

08/02/2017

מידע לסטודנטים - תואר שני במדעי החינוך הגופני MPE

קרא עוד