דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

סיוע כלכלי

  1. מלגות על סמך הישגים לימודיים
  2. הלוואות / מענקים - משרד החינוך מעניק לסטודנטים הלוואות שתכליתן לסייע במימון הלימודים ובהוצאות המחיה. ההלוואות ניתנות על-פי אמות מידה המתחשבות בתנאי המגורים של הסטודנט בזמן לימודיו, במצבו המשפחתי והכלכלי, בשירות בצה"ל, ברמת הלימודים בבית הספר העל-יסודי ובמקום מגוריו. הישגי הלומד במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) מובאים בחשבון לצורך קבלת ההלוואות בהמשך הלימודים. ההלוואות הופכות למענקים, כאשר הסטודנט עוסק בהוראה לפי הפניית משרד החינוך והתרבות. סטודנטים, שלא שובצו להוראה, יחזירו את ההלוואה בתום הלימודים כשהיא צמודה למדד יוקר המחיה (ללא ריבית). תנאי ההחזר עשויים להשתנות. המידע שלעיל הינו כללי בלבד.