דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 06/06/2010

תכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך גופני

תוכנית הלימודים לתואר ראשון

להלן תוכנית הלימודים החדשה לתואר ראשון בחינוך גופני כפי שאושרה לאחרונה על ידי המועצה להשכלה גבוהה. התוכנית כוללת 93.5 שעות שנתיות (ש"ש) המתחלקות ל: 58.5 ש"ש של לימודי חינוך גופני וספורט (יסודות מדעיים, מדעי התנועה והספורט, הכרת תחומי הספורט, הכרת תחומי ספורט ותנועה ולימודי מגמה), 5 ש"ש של מדעי יסוד ו-30 ש"ש של לימודי חינוך והוראה.

 
שנת לימוד
א
ב
ג
ד
לימודי חינוך גופני, ספורט ותנועה / מדעי החנ"ג
יסודות בסטאטיקה ודינאמיקה
1
 
 
 
מבוא לכימיה וביוכימיה
1.5
 
 
 
מבוא לאנטומיה של מערכת התנועה
2
 
 
 
מבוא לפיזיולוגיה
 
2
 
 
מבוא לפסיכולוגיה
1
 
 
 
מבוא לסוציולוגיה
1
 
 
 
מבוא לסטטיסטיקה
 
1.5
 
 
מבוא למחקר
 
1
 
 
קורס בחירה במדעים
 
 
1
 
ביומכניקה
 
1.5
 
 
אנטומיה יישומית של מערכת התנועה
 
1
 
 
פיזיולוגיה של המאמץ
 
1.5
 
 
התנהגות ולמידה מוטורית
 
1.5
 
 
מבוא לפעילות גופנית ובריאות בחברה המודרנית
 
 
 
1
יסודות מדעיים של טיפוח הכושר הגופני הבריאותי
 
 
1.5
 
מבוא להיסטוריה של הספורט
1
 
 
 
מבוא לפילוסופיה של הספורט
 
1
 
 
שנת לימוד
א
ב
ג
ד
תזונה ופעילות גופנית
 
 
1
 
פסיכולוגיה של הספורט והמאמץ הגופני
 
 
1
 
סוציולוגיה של הספורט
 
1
 
 
סמינריון במדעי הספורט והתנועה
 
 
2
 
סוגיות לבחירה עיוני
 
 
2
3
סוגיות לבחירה עיוני/מעשי
 
 
2
2
ספורט קבוצתי
4
 
 
 
ספורט אישי
1
 
 
 
התעמלות ספורטיבית/שחייה 1      
מיומנות תנועה - תחומים לא תחרותיים
 
 
1
 
תכנון אימון והדרכה בחדר כושר     3  
פציעות ספורט     0.5  
ריקודי עם ועמים
1
 
 
 
פיתוח חשיבה משחקית
 
1
 
 
לימודי מגמה
קורסים על פי תכנית המגמה**
 
 
4
6
לימודי חינוך והכשרה להוראה
סמינריון בחינוך
 
 
 
2
מבוא לחינוך גופני באוכלוסיות מיוחדות
 
1
 
 
היבטים חברתיים בביה"ס/ חינוך חברתי
 
 
 
1
מבוא להתפתחות מוטורית
1
 
 
 
פסיכולוגיה התפתחותית
1
 
 
 
מבוא למחשבת החינוך
1
 
 
 
מדידה והערכה בחינוך ובחינוך הגופני
 
 
1
 
תכנון הלימודים ודרכי הוראה בביה"ס יסודי
 
1
 
 
שנת לימוד
א
ב
ג
ד
תכנון הלימודים ודרכי ההוראה בביה"ס העל-יסודי
 
 
1
 
דרכי הוראה: ספורט אישי
 
2
 
 
דרכי הוראה: משחקי כדור
 
2
 
 
דרכי הוראה: יסודות התנועה על פי לבאן
1
 
 
 
דרכי הוראה:יסודות ההתעמלות
1
 
 
 
סוגיות נבחרות בחקר ההוראה
 
 
 
2
התנסות מעשית בהוראה בבתי הספר היסודי
 
6
 
 
התנסות מעשית בהוראה בבתי הספר העל-יסודי
 
 
6
 
לימודי יסוד והעשרה
אנגלית (לפטור)
2
 
 
 
לשון (לפטור)
2
 
 
 
ידע עם ותרבות
1
 
 
 
ביטחון ובטיחות (לפטור)*
 
 
0
 
זהירות בדרכים (לפטור)*
 
 
0
 
עזרה ראשונה והכשרה (לפטור)*
 
 
0
 
סה"כ ש"ש
27.5
22.5
26.5
17
 

*לימודים לפטור, ללא קרדיט אקדמי על פי דרישות משרד החינוך.
**התמחות במגמה כמפורט בפרק 19.

שינויים והתאמות בתוכנית הלימודים ופריסתה לשנות הלימוד השונות כפופים להחלטות המועצה האקדמית העליונה והוודעה האקדמית.