דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

הבחינה הפסיכומטרית הבין-אוניברסיטאית

מידע כללי
הבחינה הפסיכומטרית היא כלי לחיזוי ההצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, ומשמשת את מוסדות הלימוד במיון מועמדיהם ללימודים. הבחינה מאפשרת לדרג את כל המועמדים בסולם הערכה אחיד, ובהשוואה לאמצעי מיון אחרים היא מושפעת פחות מן הרקע של כל אחד מהם או ממשתנים סובייקטיביים אחרים. הבחינה הפסיכומטרית מאפשרת לדרג גם את המועמדים ששפתם אינה השפה העברית או שאין להם תעודת בגרות ישראלית - בסולם מיון אחיד.
 
ההרשמה לבחינה
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד ונעשית במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד ייבחן רק פעם אחת.
ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית יכולה להיעשות בשני אופנים:
•הרשמה מקוונת - באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות. www.nite.org.il
•באמצעות הדואר - יש לקנות ערכת הרשמה בחנויות הספרים האוניברסיטאיות ברשת סטימצקי, בשפה המתאימה: עברית • ערבית • משולב/אנגלית • רוסית • צרפתית • ספרדית.
או פנייה בכתב לפי הכתובת:
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.
טל': 02-6759555, פקס': 02-6759543
בבחינה הפסיכומטרית ניתן להיבחן יותר מפעם אחת, אולם אסור להיבחן במועדים רצופים זה אחר זה.
חישוב ציוני הבחינה
חישוב הציונים נעשה בארבעה שלבים:
1. חישוב ציון גלם במטלת הכתיבה.
2.    חישוב ציוני גלם בפרקי הבררה - סכום התשובות הנכונות בכל תחום הוא ציון הגלם בתחום זה.
3.    חישוב הציונים בשלושה תחומי הבחינה - כדי לאפשר השוואה בין ציוני נבחנים שנבחנו בנוסחים שונים, בשפות שונות ובמועדים שונים - ציוני הגלם בכל תחום מתורגמים לציונים בסולם אחיד. סולם הציונים בכל אחד משלושת התחומים הוא מ-50 עד 150.
4.    חישוב הציונים הפסיכומטריים הכלליים - ציונים אלה מתבססים על ממוצעים משוקללים שבהם הציונים בתחומים השונים מקבלים משקלות שונים.
       סולם הציונים הפסיכומטריים הכלליים הוא מ-200 עד 800.
 
תוצאות הבחינה
הנבחן יקבל את תוצאות הבחינה לכתובתו. תוצאות הבחינה מועברות ישירות גם למוסדות שצוינו בטופס ההרשמה לבחינה בתוך 45 יום ממועד הבחינה.
המרכז הארצי ידווח את ציוני הבחינה רק למוסדות שיהיו רשומים בטופס ההרשמה ועל פי הסימון שסימנתם בטופס ההרשמה. חשוב לזכור לסמן את המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט בטופס הרישום.
תוקף הציון בבחינה הפסיכומטרית הוא לשבע שנות לימוד הסמוכות למועד המבחן.
 
בחינה פסיכומטרית בתנאים מותאמים
היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה נותנת דגש על התאמת תנאים למגבלותיו של הנבחן. יש לקבל מידע ופרטים מדוייקים על הבחינה באתר של המרכז הארצי לבחינות:
www/nite.org.il יש להירשם לבחינה בתנאים מותאמים שלושה חודשים לפני המועד המבוקש, הטיפול בבקשה ימשך 30 יום לפחות. מועדי הבחינות מפורטות בטבלה.
 
 
בחינת מיון אנגלית - אמי"ר
המועמד ללימודים רשאי להיבחן במבחן אמי"ר במטרה לשפר את רמת סיווגו לקורסי חובה באנגלית במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט על פי רמתו. הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה מורכבת משלושה פרקים, שבהם מופיעים סוגי השאלות האלה: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו מטיל כל הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינת אמי"ר או על המרווח בין בחינות חוזרות.
 

* עד תאריך זה טופס ההרשמה צריך להגיע אל מרכז הזימונים של המרכז הארצי בירושלים. לאחר סיום ההרשמה יועבר הטופס למועד שבו תתקיים בחינה.

** אנו לא ממליצים להבחן במועד זה, התשובות מגיעות לאחר פתיחת שנת הלימודים.

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בחינת יע"ל מיועדת למי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית.

משך הבחינה כשעה וחצי והיא כוללת שני חלקים: בחלק הראשון - שאלות רבות-בררה, ובחלק השני הנבחנים מתבקשים לכתוב חיבור.

תנאי העמידה במבחן יע"ל הוא 125 ומעלה. הנבחנים בפסיכומטרי בשפה זרה יבחנו במבחן יע"ל בסיום מבחן הפסיכומטרי. מועמדים שנדרשים להבחן רק ביע"ל יורידו את הטופס מהאתר של המרכז הארצי לבחינות. דוגמת מבחן ניתן למצוא באתר המרכז הארצי לבחינות. סולם הציונים הכללים בבחינת יע"ל הוא מ-50 עד 150.

המועדים לבחינת יע"ל הם:

פטורים ממבחן המיון הארצי המועמדים האלה

בעלי תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או בעלי תואר אקדמי מוכר על ידי היחידה להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך.