דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

בגרות מחו"ל

תעודת סיום מבתי ספר תיכוניים בחו"ל

מועמדים שהם עולים חדשים יכולים להגיש מועמדות אם ברשותם תעודת בגרות מחו"ל, השווה בערכו לתעודת בגרות ישראלית, ואם עד לתחילת שנת הלימודים במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) יסיימו אולפן לעברית בן שישה חודשים לפחות.

כל תעודת בגרות מחו"ל חייבת בהכרה של משרד החינוך והתרבות בישראל. לבירור תוקפה של תעודה מחו"ל לצורך קבלה למרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט), יש לפנות ליחידה להערכת השכלה תיכונית במשרד החינוך, ירושלים מיקוד 91911, טלפון: 02-5601371. יש להגיש תצלום התעודה ותרגומה לעברית המאושר בחותמת של נוטריון מוסמך.

כל המועמדים חייבים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית גם אם למדו באוניברסיטה בארץ מוצאם.

כתנאי לקבלתה של תעודת הסמכה להוראה נדרשים העולים החדשים לעמוד בהצלחה בבחינות השלמה. אפשר ללמוד מקצועות אלה בלמידה עצמית ולהיבחן במרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט). מבחני ההשלמה בקמפוס וינגייט יתפרסמו בתחילת שנת הלימודים.

מקצועות הבחינה הם אלה:

1.לשון עברית

2. תנ"ך

3.ספרות

4.תולדות עם ישראל.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מזכירות מינהל לומדים.

 

פטור מבחינות השלמה

פטורים מבחינות השלמה בוגרי מוסד על יסודי יהודי בחו"ל, שהוכר על ידימשרד החינוך בישראל.