דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

רמת האנגלית

רמתם של המועמדים בידיעת האנגלית נבדקת בבחינה הפסיכומטרית הבין-אוניברסיטאית. הציון באנגלית נשלח למועמדים יחד עם התוצאות של הבחינה.

רמת הלימוד נקבעת עפ"י ציון האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או הציון במבחן אמי"ר.

רמת הקורס באנגלית

הציון במבחן אמי"ר

הציון במבחן אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי

פטור מחובת לימוד אנגלית

234 ומעלה

134 ומעלה

מתקדמים ב'

220 -233

120 -133

מתקדמים א'

200 -219

100 -119

בסיסי

185 -199

85 -99

טרום בסיסי א'

170 -184

70 -84

טרום בסיסי ב'

160 -169

60 -69

* קורס בתשלום נוסף.

 

קורסי אנגלית

הערכת הידע באנגלית לצורך סיווג לרמות לימוד במהלך התואר הראשון תהיה אך ורק על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או על סמך מבחן אמי"ר (קריטריונים באתר המרכז האקדמי).

על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה:

  • סטודנטים שלא הגיעו לרמת פטור חייבים ללמוד קורס אחד לפחות בשנה א'.
  • ציון חיובי בקורס אנגלית טרום בסיסי הינו תנאי הכרחי להמשך הלימודים בשנה ב'.
  • לא ניתן להשתתף בקורסי סמינריון המתקיימים בשנים ג' ו- ד' מבלי להגיע לרמת פטור באנגלית,    לכן מומלץ לסיים את לימודי האנגלית לקבלת הפטור עד לסוף שנה ב'.
  • ציון חיובי בקורס מתקדמים ב' בסוף שנה ג' הינו תנאי הכרחי להמשך הלימודים בשנה ד'.
  • קורסי אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' ובסיסי ישובצו מראש במערכת השעות. הקורסים הינם בתשלום נוסף לשכר הלימוד.
  • לקורסי אנגלית מתקדמים א' ומתקדמים ב' יש להשתבץ עצמאית. קישור להרשמה לקורסים (ההרשמה על בסיס מקום פנוי): https://forms.gle/RYRorvNqm7UeF6K37  
  • סטודנטים בעלי פטור באנגלית נדרשים ללמוד שני קורסים עיוניים בשפה האנגלית, מתוך 5 קורסי בחירה בתכנית הלימודים בשנים ג' ו- ד'. להרשמה יש לפנות למשרדי מנהל לומדים-דקנט.

 

זכאות לפטור

זכאים לפטור סטודנטים העומדים באחד התנאים האלה:

1. ציון 134 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית הבין-אוניברסיטאית ו234- במבחן אמי"ר. סטודנטים העומדים בתנאי זה, יקבלו מן היחידה לרישום ולקבלה אישור על פטור מלימודי אנגלית. אין צורך להגיש בקשה לכך.

2. אישור על ציון "פטור" על סמך השתתפות בלימודי אנגלית למתקדמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ. באישור יצוינו רמת הקורס, המועד שבו התקיים והציון הסופי.