דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?
או

צ

ד"ר צוק שרון

מחלקה: תואר שני

תפקיד: ראש היחידה לקשרי חוץ, מרצה בתחום פיזיולוגיה של המאמץ

מייל: sharonts@wincol.ac.il

צ'אנה אבבה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

צפר אורה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד: בית הספר לחינוך

מייל: oratz@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639341

צרויה מירה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד: ראש תחום מערכת ותכניות לימודים מיוחדות

מייל: zruya_m@l-w.ac.il

ד"ר צמח מאיר

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: zemach@wincol.ac.il

ד"ר צוקרמן חטואל לידיה

מחלקה:

תפקיד:

צור שמרית

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: shumertm@gmail.com

צוקרמן חטואל לידיה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: lydiahatuelcz@gmail.com