דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מבוא לניווט וקריאת מפה - שיעור א'

עדכון: 08:14 ,11.11.2010

מחבר: עמוס בשן

הורדת העמוד כקובץ- pdf הורדת העמוד כקובץ word
 
סיכום המפגש ראשון בסדנת ניווט לרכבי שטח
קריאת המפה היא הבסיס להפקת מידע לצורך התמצאות וניווט בשטח. המפה היא רישום אופקי של השטח במבט אנכי מעל כל נקודה, המבוטא בסימנים מוסכמים. על המפה פרוסות מספר רשתות קואורדינטות לצורך ציון נקודות במפה.
ניתן לקחת מדידות אופקיות בלבד כמו כיוונים ומרחקים במפה ולתרגמם למרחק וכיוון בשטח. ההתייחסות כאן היא בעיקר למפות סימון שבילים 1:50,000.
כשקוראים מפה מתייחסים ל:  נתוני המפה, רשת קואורדינטות, כיוונים במפה/בשטח וקנה מידה ומדידת מרחקים.

נתוני המפה – תאריך הדפסת המפה הוא תאריך אחרון להפצת המפה. עדכונים חלקיים בדרך כלל שנה קודם, עדכוני תשתיות ובסיס המפה עשוי להיות כ- 4 שנים קודם. לאורך השנים, אין שינויים משמעותיים בתבליט כמו נחלים וקווי גובה, אך יש שינויים בכבישים, ישובים ותכסית מלאכותית. חובה לקרוא את נתוני המפה והוראות המדפיס בשולי המפה ומאחוריה. יש ללמוד היטב מהות הסימנים וההוראות בקפידה.
דוגמה: מפת- 2007, הדפסה- 1/06, עדכון חלקי- 11/04, עדכון שמורות - 06, שטחי אש-02, הסכם הפרדה 9/99. לידיעתכם וקריאתכם!

רשתות קואורדינטות - חשיבותן בנ.צ. במפה ובנתוני ה- GPS. כשאנחנו אומרים מזרחיות הכוונה לקווי אורך שמספורם מתקדם מזרחה. כשאנחנו אומרים צפוניות הכוונה לקווי רוחב שמספורם מתקדם צפונה. ב- GPS מופיע מזרחיות באות E והצפוניות באות N
זכור! תמיד מתחילים לרשום נ.צ. מקווי אורך (המזרחיות). מומלץ לרשום נ.צ. בעשר ספרות בכדי לקבל דיוק של מרובע בשטח 50מ' * 50מ'.

בישראל ישנן ארבע רשתות עיקריות:
רשת גאוגרפית עולמית - במעלות, דקות ושניות נ.צ." 43',12 350 LAT"20'30 200LONמתחילה בטסמניה 000  ונספרת משני הכוונים עד גריניץ' בריטניה.
רשת U.T.M.- בכחול, רשת אזורית מורחבת. מחושבת בנתונים שונים, המתאימים לאזורנו המורחב. מופיעה כרשת במפות צה"ל ובסימון שבילים כל 5 ק"מ. מחולקת בפלחים החל מבריטניה. ישראל בפלח 36 ורמת הגולן הוכנסה לפלח 36.
רשת ישראל – רשת מהתקופה הבריטית, מופיעה בשחור, קוויה מקבילים וניצבים לקו אורך גאוגרפי העובר בירושלים ("43 121 350). תחילתה בג'בל מע'רה בסיני, קו ה- 000/000. קו האורך בעל עריש בערך וקו הרוחב מצפון למושב צופר בערבה. כדי להחיל את החלק הדרומי עד אילת קבעו את קו ה- 000 כקו ה-1000 ואז נקבל שצופר בקו 997 וספיר צפונה לצופר נמצאת בקו 002.
רשת ישראל החדשה - מצוינת באדום מעל הספרות בשחור ומשתמשת באותה רשת, אך הספירה שונה: מקו ה- 1000 ודרומה מחסירים 500 מהרשת הישנה השחורה, ומקו ה- 1000 וצפונה מוסיפים 500 כך שספיר בישנה 002 ובחדשה 502. כך נוצר רצף בספירה ותחילתה של הרשת החדשה אי שם בסיני. לגבי קווי האורך (המזרחיות) מוסיפים 50. כך ש קו אורך ברשת הישנה 128 הופך בחדשה ל 178. 
מסובך? לא נורא, המספרים צמודים במפות ורק צריך להחליט אם עובדים בשחורות (הישנה) או באדומות (החדשה) שים לב לעבודה בGPS באיזה רשת נמצאים.
בנוסף, שים ליב שברשת החדשה, הרשת בשחור ורק המספור באדום. בקבלך מפה, בדוק שאכן זה עובד.
 
 

כיוונים 
כיווני הצפון
הצפון המגנטי במצפן מראה כיוון צפון כדור הארץ לפי השדה המגנטי שלו.
כוכב הצפון קו מעבר לכדור הארץ, נבחר עקב הסיבוב הקטן ביותר ביחס לסבוב כדור     הארץ. בבחירת כוכב לכיוון, יש לאמת ולהחליף כל 20 דקות.
צפון המפה – כותרת המפה בצפון המפה. הצפנת המפה לשטח - קו שתחילתו בנקודה מזוהה במפה והמשכו דמיוני לכוון הנקודה בשטח.
צפון הרשת - קווי האורך כוונם צפון דרום. קווי הרוחב במפה כיוונם מזרח מערב. כל קו המסומן או מופיע במפה יש לו כיוון ביחס לפינת המשבצת. קיימת סטייה קלה בין הצפון המגנטי לצפון הרשת המסומנת בשולי המפה.
הצפון ב GPS– מחושב, מסומן ומותאם לקווי המפה המוצגת במכשיר ובנוסף חץ כיוון.
צפון השמש – הצל מראה הכיוון לפי השעה (בשעה 06:00 בבוקר הצל מראה מערב, בשעה 09:00 הצל מראה צפ/מע, בשעה 12:00 הצל מראה צפון וכו').

כיוונים נוספים

תכסית - קווי אפיק/נחלים, קווי רכס בשטח וסימונם במפה, כבישים/דרכי עפר, קווי מתח... כל אלה ועוד מדידת כיוונם במפה וזיהויים בשטח נותן כיוון בשטח.
הצפנת המפה - ניתן לכוון המפה לכיוון צפון בהתאם לצפון המצפן או אחד מסוגי הצפון הנ"ל ולהתאימם לאתרים מזוהים בשטח ובכך לזהות אתרים נוספים במפה ובשטח. קיימת סטיה קלה בהעברת אזימוט הנמדד במפה ומועבר למדידה במצפן ולהפך. גודל הסטיה מסומן בשולי המפה.

קנה המידה ומדידת מרחקים
קנ"מ 1:50,000 הגדרתו – יח' מרחק במפה מייצגת 50000 יחידות כאלה בשטח. כלומר, 1 ס"מ במפה מייצג 50,000 ס"מ בשטח כלומר 500 מ' בשטח. לכן במפת 1:50.000 משבצת היא בת 2 ס"מ במפה, גודלה בשטח 1 ק"מ קו אווירי.
1 ס"מ במפה מייצג 500 מ' בשטח. ראה סקלת הקנ"מ מיוצגת בפרטי המפה.
המרחק במפה המחושב הוא אווירי אופקי ואינו מתחשב בטופוגרפיה, עליות וירידות. למרחק האמיתי ניתן לעשות השלכת דיאגרמה ולקבל ערך שהוא קרוב לאמת.
קו ראיה הוא קו הנמצא בהפרש הגבהים וללא הסתרה על ידי תבליט או תכסית.
מרחקים הנמדדים ברגל - צעדים כפולים, יש למדוד כמות צעדים ברגל ימין לאורך 100 מ' מדודים. לחלק את המסלול לקטעים, כ 300 מ' כל קטע בהתאמה.
מרחקי רכב- כ 10% יותר (גלגל, החלקה,שטח/מפה), 1100מ' מדוד= 1000מ במפה.

סימנים מוסכמים
תבליט – מסומן בצבע חום, על ידי רישום קוי גובה, כל קו מסמן אוסף נקודות באותו גובה ביחס לצורת השטח. שיאה של כיפה יסומן בעיגול. הגובה מסומן בחום בתוך קווי הגובה. שים לב להפרש הגובה בין קו לקו, 5מ,/10מ/, 50מ.
קוו הרכס – אינו מסומן במפה! קו המחבר את נקודות ההפרשים בצורת השטח ביחס לנחל.
קווי אפיק/נחל מסומן בכחול מקווקו , ואדי ללא מים, כחול מלא עם זרימה קבועה.
התכסית – סימנים מוסכמים בצבעים שונים בצורות שונות. הירוק - צמחיה, השחור - מבנים ורישום, הכחול - מים, האדום - כבישים, ועוד סימנים אותם ניתן לקרוא באינדקס המפה בשולים.
סימנים נוספים – יסומנו במפה ויבוארו באינדקס המפה בשוליים.
עדכונים במפה – תאריך הדפסת המפה יופיע בחזית המפה ואינו אומר לגבי עדכוני נתוני המפה או עדכוני פרטים. יש לקרוא היטב עדכונים באינדקס המפה.