facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
או

זבולון גקי

מחלקה: תואר ראשון

מייל: jackyzvulun@gmail.com

טלפון:

פקס:

זהר רחלי

מחלקה: תואר ראשון

מייל: RACHELZOHAR04@GMAIL.COM

טלפון:

פקס:

ד"ר זך סימה

מחלקה: תואר ראשון~רשות המחקר

מייל: simaz@wincol.ac.il

טלפון:

פקס:

זאהר רדא

מחלקה: עובדי מנהל

מייל: reda_5558985@walla.co.il

טלפון:

פקס:

זהר גילה

מחלקה: עובדי מנהל~תיירות אתגרית

מייל: gilazo@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639310

פקס: 09-8639299

זיטנפלד יצחק

מחלקה: עובדי מנהל

מייל: itzik-z@wincol.ac.il

טלפון:

פקס:

זינגר מורן

מחלקה: עובדי מנהל

מייל: moranz@wincol.ac.il

טלפון:

פקס:

זנו יגאל

מחלקה: עובדי מנהל

מייל: y-zano@wincol.ac.il

טלפון:

פקס:

זסלבסקי מנשה

מחלקה: עובדי מנהל

מייל: zaslav@wincol.ac.il

טלפון:

פקס:

זינגר אפרים (זיגי)

מחלקה: המרכז ללימודים אולימפיים

מייל:

טלפון:

פקס: