דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 01/06/2010

תנאי קבלה

הליך הקבלה כרוך בהגשת קורות חיים, הצהרה אישית, ראיון אישי והשתתפות בקבוצת הערכה

מחויבויות הסטודנטים

נוכחות

נוכחות בשעורים:מאחר והלימודים נעשים באמצעות חוויית ההשתתפות בקבוצה לצד למידה של תכנים ומיומנויות יש חובת נוכחות של 80% לפחות לכל קורס בפני עצמו

נוכחות באינטנסיב: חובת נוכחות של 90% לפחות לכל אינטנסיב

*לנסיבות מיוחדות יש לפנות למנהלי התוכנית

קריאה

קריאת חובה-תכנים מסוימים יוגדרו על ידי המנחים כקריאת חובה. לתכנים האלו יינתנו מועדי סיום קריאה וחובה על הסטודנטים לסיים את הקריאה למועד שנקבע.

קריאת רשות- תכנים שנועדו להעשיר את הלמידה, אותם הסטודנטים מתבקשים לקרוא במהלך השנתיים בזמן שיבחר על ידם.

הגשת עבודות ותרגולים

עבודות גמר קורס יוגשו במהלך 6 שבועות מיום הצגת העבודה על ידי המנחה אלא אם ינתן תאריך אחר על ידי המנחה.

על הסטודנטים לסיים את כל מטלות הקורסים לכל סמסטר לפני התחלת הלימודים של הסמסטר הבא אחריו. לדוגמא, סטודנטים לא יוכלו להמשיך ללימודי סמסטר ב' אם לא סיימו את מטלות סמסטר א'.
*לנסיבות מיוחדות יש לפנות למנהלי התוכנית

הקלות מיוחדות

תלמידים הזקוקים להקלות ולדרכים חליפיות להגשת עבודות מוזמנים לפנות למנהלי התוכנית כדי לתאם את האפשרויות מראש.