facebook tracking pixel
חיפוש סגור

תקנון ספריית המכללה האקדמית בוינגייט

תקנון זה חל על כל המבקר בספרייה.

שעות הפתיחה מפורסמות באתר ועל הדלת. שינויים יפורסמו באתר וע"י מינהל לומדים.

כללי התנהגות:

השאלה

מאמרים רלוונטים נוספים

תקנון ספריית המכללה האקדמית בוינגייט

12/07/2020

קרא עוד