facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

תקנון ספריית המכללה האקדמית בוינגייט

תקנון זה חל על כל המבקר בספרייה.

שעות הפתיחה מפורסמות באתר ועל הדלת. שינויים יפורסמו באתר וע"י מינהל לומדים.

כללי התנהגות:

השאלה