facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

הכשרת מנחים לקידום התפתחות פסיכומוטורית ולהתמודדות עם לקויות למידה - בשיטת ורדי

הורדת העמוד כקובץ- pdf | הורדת העמוד כקובץ word

שיטת ורדי:

הסקרנות והרצון ללמוד ולהתפתח הם צרכים בסיסים שלנו כבני אדם. כשטוב לנו ואנו חשים ביטחון נוכל ליהנות מכל סוגי הלמידה, אולם לרוב קשיים אמתיים יגרמו לנו להימנע, לוותר ואף לשנות את מסלול חיינו.
ילדים בעלי לקויות למידה חווים אבדן ביטחון עצמי, חוסר מוטיבציה, עצבנות או ריחוק והתנגדות חריפה למשפחה ולבית הספר. הם עלולים להפוך להיות גורמי צרות, וכחנים ולעתים אלימים. אפשרות אחרת היא התכנסות פנימה לעולם דמיוני ולהקמת שריון מגן.
לקויות אלו והתופעות הנלוות להן עלולות לגרום לפער גדל והולך בין הפוטנציאל של הילד לבין יכולת המימוש העצמית בכל תחומי החיים ולהשפעה ארוכת טווח על אופיו ואישיותו של האדם.

אנו מאמינים כי איתור מוקדם של הלקות והתאמת פעילות מקדמת התפתחות הכוללת טכניקות מגוונות באמצעות תנועה יתרמו לשיפור ניכר אצל פעוטות, ילדים ומתבגרים ויגרמו לשיפור יכולותיהם בכל התחומים בחוויית למידה מעצימה.

מטרות:

הכשרת מנחים לקידום התפתחות פסיכומוטורית ולהתמודדות עם לקויות למידה ותפקוד באמצעות איתור מוקדם, תרגול שיטות מגוונות לעבודה עם פעוטות, ילדים ומתבגרים, שמטרתה שיפור בתפקוד הקואורדינציה על פי שיטת ורדי.

מסלולי הלימוד:

לבחירתכם שני מסלולי לימוד:

1. מסלול מלידה ועד כיתה א – היקף שעות: כ-300

2. מסלול הלימודים המלא מלידה דרך כל גיל.

היקף שעות: כ-500
מסיימי המסלול מלידה ועד כיתה א יוכלו להמשיך למסלול הלימודים המלא ובו ימשיכו את לימודם של שלבי ההתפתחות הקוגניטיבית והקואורדינטיבית מגיל 6 ומעלה, ירחיבו ויעמיקו את הידע שלהם בשיטת המבדק והאימון בשיטת ורדי לילדים, נוער ומבוגרים, לגיל הזהב ולחינוך מיוחד (אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים).   

קהל יעד:

הלימודים מיועדים למעוניינים לעסוק, או שכבר עוסקים, בתחומי החינוך והטיפול, בעלי ניסיון בתחומים רלוונטיים, כמו סייעות, גננות, מורים, פיזיותרפיסטים ומרפאים בתנועה ובעיסוק, אחיות טיפות חלב ועוד.

מתכונת ושלבי הלימודים:

כל שלב לימודי מורכב מפרק של לימודים תאורטיים הנלמד מהבית (למידה מרחוק) וממפגשים של התנסות מעשית בפרוטוקולי התמיכה הייחודיים של שיטת ורדי.
בתום כל שלב יתקיים מבחן על החומר הנלמד.

נושאי הלימוד:

מסלול מלידה ועד כיתה א
שלב א – היריון, לידה ושלבי התפתחות התינוק עד שלב ההליכה
שלב ב – המשך לימוד תאוריית המבדק והאימון המעשי בפעוטות משלב ההליכה ועד גיל 6

היקף שעות:

300 שעות אקדמיות

תנאי הקבלה:

ראיון קבלה אישי עם שירלי ורדי
מילוי הצהרת בריאות
שליטה במחשב ומחשב המותאם ללמידה מרחוק

תעודה:

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת מנחה בשיטת ורדי של המכללה האקדמית בוינגייט וכן תעודת גמר של מרכז ורדי.

לרישום ופרטים נוספים:

נוה לב-רן
04-6620778
vardi@vardicenter.co.il

שיטת ורדי