facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

הוראה מתקנת בחשבון למורים למתמטיקה

רקע:
הכרת נושא "לקויות הלמידה" לעומקו והשפעתו על התלמיד בתחומי החיים השונים; היכרות עם עקרונות ההוראה המתקנת בחשבון; הבנת הממצאים באבחון דידקטי ובאבחון החשבון; בניית תכנית עבודה על פי הממצאים; הקניית כלים מעשיים למורה המלמד בכיתה הטרוגנית.
 
סגל:
ליאת דרמון , צוות מורים.
 
הקורס מיועד:
הקורס מיועד למורים לחשבון ולמתמטיקה בפועל.
 
תכנית הלימודים:
מהי דיסלקציה; התפתחות תקינה ובלתי תקינה בתחומי התפיסות השונים; הקשר בין דיסלקסיה לקשיים בחשבון; עקרונות ההוראה המתקנת בחשבון; בניית תכנית עבודה על פי ממצאי האבחון; סדנת פיתוח חומרים לכל אחד מהנושאים הנלמדים.
 
היקף הלימודים:
112 שעות (4 ש"ש)
 
למה אצלנו
המכללה האקדמית בוינגייט הוא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה בוינגייט מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.