דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
מתעניינים בלימודים?

נגישות בקמפוס לפי מבנים

הסבר הגעה:

נגישות פיסית: מעלית נגישה, כניסה נגישה, שירותי נכים בקומה 2

הסבר הגעה:

מלובי המכללה יש מעלון המוביל לקומה 1 ומשם יש גישה למעלית לשאר קומות הבניין. 2 חניות נכים, שירותי נכים בקומת הקרקע.

הסבר הגעה:

מעלית נגישה, שירותי נכים בקומה 3

הסבר הגעה:

חדר כושר מותאם ונגיש, 6 חניות נכים

בניין מרכזי

הסבר הגעה:

בכניסה לבניין המכללה יורדים במדרגות קומה אחת. ירידה במדרגות מצד שמאל, החדר נמצא מצד ימין.

הסבר הגעה:

בלובי מיד מימין לכניסה

הסבר הגעה:

בלובי מיד מימין לכניסה

הסבר הגעה:

מיד מימין לכניסה

הסבר הגעה:

כניסה לבניין המכללה מימין לכניסה . המשרד נמצא בתוך משרד מנהל לומדים דקנט.

הסבר הגעה:

כניסה לבניין המכללה מימין לכניסה. המשרד נמצא בתוך משרד מנהל לומדים דקנט

הסבר הגעה:

כניסה לבניין המכללה מימין לכניסה המשרד נמצא בתוך משרד מנהל לומדים- דקנט.

הסבר הגעה:

כניסה לבניין המכללה מימין לכניסה המשרד נמצא בתוך משרד מנהל לומדים- דקנט.

הסבר הגעה:

מימין לכניסה

הסבר הגעה:

לאחר הכניסה לבניין בצד שמאל לפני המדרגות

הסבר הגעה:

לאחר הכניסה לבניין בצד שמאל לפני המדרגות

הסבר הגעה:

הסבר הגעה:

הסבר הגעה:

בלובי המכללה, מצד ימין וישר עד הסוף

הסבר הגעה:

בלובי המכללה, מצד שמאל, כניסה למסדרון, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין

הסבר הגעה:

בלובי המכללה, מצד שמאל, כניסה למסדרון, פנייה שמאלה עד הסוף

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין/שמאל חצי קומה, הכיתה נמצאת ממול לכניסה. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין/שמאל חצי קומה, המעבדה נמצאת ממול לכניסה בצד ימין. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין חצי קומה, בצד ימין. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל/מצד ימין קומה אחת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, פנייה שמאלה החדר נמצא מצד ימין

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, המעבדות נמצאות מצד ימין/שמאל. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, המעבדות נמצאות מצד ימין/שמאל. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת החדר נמצא מצד ימין

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה ימינה, הכיתה נמצאת מצד שמאל. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה ימינה, הכיתה נמצאת מצד שמאל. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, הכיתה נמצאת מצד ימין

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, מצד ימין

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין 2 קומות, עליית חצי קומה נוספת מצד ימין. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין. נגישות: לא קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין. נגישות: לא קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, החדר נמצא מצד ימין

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד ימין שתי קומות, הכיתה נמצאת מצד ימין. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

בניין מדעים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, ימינה עד הסוף

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, האולם נמצא מצד ימין למדרגות

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, האולם נמצא מצד ימין למדרגות. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, הליכה עד סוף המסדרון, ירידה במדרגות קומה אחת, החדר נמצא ממול למדרגות. נגישות: לא קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד ימין

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד ימין

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד שמאל

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל חצי קומה, החדר נמצא מצד ימין למעלה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד שמאל

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל קומה אחת, עליית חצי קומה נוספת, פנייה שמאלה, החדר נמצא מצד ימין למעלה

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא במסדרון, מצד שמאל

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי פנייה שמאלה, במסדרון מצד ימין

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא במסדרון, מצד ימין

הסבר הגעה:

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, האולם נמצא בצד ימין. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא בסוף המסדרון מצד ימין. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

עלייה במדרגות מצד שמאל שתי קומות וחצי, פנייה שמאלה, החדר נמצא בסוף המסדרון מצד שמאל למעלה. נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

בניין MPE המרכז לשיקום תנועתי

הסבר הגעה:

לובי המכללה, מדרגות מצד שמאל חצי קומה יציאה מהדלת לכיוון הבניין החדש בקומת הכניסה יורדים חצי קומה.

הסבר הגעה:

לובי המכללה, מדרגות מצד שמאל חצי קומה יציאה מהדלת לכיוון הבניין החדש בקומת הכניסה

הסבר הגעה:

לובי המכללה, מדרגות מצד שמאל חצי קומה יציאה מהדלת לכיוון הבניין החדש במדרגות עולים קומה

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

הסבר הגעה:

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

בניין MRC

הסבר הגעה:

נגישות: חדר כושר מותאם ונגיש

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

הסבר הגעה:

נגישות: קיימת גישה ללוח וגישה לכסאות גלגלים

ספרייה

הסבר הגעה:

בניין המרכז הפדגוגי, הנמצא מול הקפטריה. יציאה מבניין המכללה, הליכה על הגשר ופנייה ימינה לבניין המרכז הפדגוגי. יש לעלות במדרגות לקומה הראשונה.

מחסן

הסבר הגעה:

נמצא 60 מטר דרומית לקפיטריה מצד שמאל