facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

הליך ההרשמה

כיצד נרשמים בפועל לתואר השני?

1.      על המועמד  לשולח גיליון ציונים של התואר הראשון יחד עם תעודה ואישור זכאות לתואר.

2.      במידה והמועמד אכן עומד בכל תנאי הקבלה ונמצא כמתאים, תשלח אליו רכזת הלימודים טפסי הרשמה לתואר השני,  אותם יש למלא ולהחזיר סרוק במייל secmed@wincol.ac.il  במידה והמועמד איננו עומד בתנאי הקבלה המפורטים באתר, יישלח מכתב דחייה. וועדת חריגים תתאפשר במקרים מיוחדים.

3.     יש לשלם דמי רישום ע"ס 456 ₪ דרך רכזת הלימודים בטל' 09-8639307 או דרך הגזברות בטלפון מספר 234 /09-8639264

4.      לאחר תשלום דמי הרישום יוכנס המועמד למערכת הלומדים, ויישלח אליו מכתב קבלה ללימודים

5.      בהמשך ועד כשבועיים  טרם תחילת הלימודים יש לבצע תשלום דמי מקדמה 1300 ₪ (ע"ח שכר הלימוד).

6.      לאחר תשלום דמי המקדמה, תשובץ מערכת השעות.

7.      תחילת לימודים במועד שייקבע מדי שנה.

להלן מידע הרשמה לגבי שתי תוכניות  התואר השני במכללה האקדמית בוינגייט, וכמו כן חוברת תואר ומערכת שעות לשנה הבאה בכל אחת מהתכניות. יש לשים לב לעדכון ימי הלימוד (שעדיין לא מעודכן בחוברת):

1.      תואר מוסמך במדעי החינוך הגופני (.M.P.E) נלמד בימי חמישי בין השעות 8:00-20:00 במשך שנתיים. מדובר בתואר המרחיב ומעמיק את הידע בשני תחומים: מדעי החיים: תהליכים פיזיולוגיים ומטבוליים של מערכות הגוף השונות, ביומכניקה ותפקוד שרירים  מדעי ההתנהגות: סוציולוגיה ופסיכולוגיה של הספורט, ניהול ספורט. ניתן גם לשלב בין התחומים במסגרת מסלול מדעי האימון הספורטיבי. תכנית הלימודים בתש"פ מופיע בדף התכנית

2.       תואר מוסמך בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא (.M.Ed ) נלמד נלמד בימי חמישי בין השעות 8:00-20:00 במשך שנתיים (טרם עודכנו השעות בחוברת וע"ג הרשימות) תואר המרחיב ומעמיק את הידע בתום של קידום בריאות וכולל תהליכי העברת מידע, שינויים סביבתיים, בניית מוטיבציה , עזרה ועידוד לקיים ולשמור  על אורח חיים פעיל ובריא. תכנית הלימודים בתש"פ ותשפ"א מופיעה בדף התכנית

סטודנטים שמגיעים מתחום דעת אחר נדרשים בקורס השלמות שמתקיים בשנת הלימודם הראשונה בסמסטר א ביום הלימודים (יום חמישי) בשעות אחה"צ. סטודנטים שברשותם תעודת מדריך חדר כושר, מאמן או מדריך  ספורט מוסמך על ידי מנהל הספורט פטורים מהשלמות. 

לצורך ביצוע הרשמה,  נא לשלוח גיליון ציונים של התואר הראשון , תעודה/ אישור זכאות לתואר ראשון וכן תעודת מדריך חד"כ/ספורט אם יש לדואר אלקטרוני secmed@wincol.ac.il 

יום פתוח יתקיים בתאריך 4.9.19 (יום ד') בין השעות 15:30-17:30