חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
או

הוכברג דפנה

מחלקה: המרכז לניהול וביטחון

תפקיד:

מייל: dafna@wincol.ac.il

רן ניר

מחלקה: המרכז לניהול וביטחון

תפקיד: מייסד המרכז לניהול וביטחון ומרצה לתחום האבטחה והניהול

טלפון: 09-8639304

פירסטנברג נמרוד

מחלקה: המרכז לניהול וביטחון

תפקיד:

פילוסוף שמוליק

מחלקה: המרכז לניהול וביטחון

תפקיד: מדריך ראשי ומרצה לניהול אבטחה

אברמוביץ גלי

מחלקה: עובדי מנהל~המרכז לניהול וביטחון

תפקיד:

מייל: bitahon@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639379272