facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
או

אברהם אפרת

מחלקה: עובדי מנהל~מכינות

תפקיד:

מייל: mechina@wincol.ac.il

אהרוני יורם

מחלקה: תואר ראשון~עובדי מנהל

תפקיד: אתלטיקה, מנהל אתר המומחים

מייל: yoram-a@wincol.ac.il

אהרוני ענת

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: aharonie@wincol.ac.il

אהרוני שרה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

אולסוונג דינה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: dina-o@wincol.ac.il

אוסיפוב דוד

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

אורון בן שטרית שרית

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: hdryosef3@wincol.ac.il

אטש אסטריה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: rishon@wincol.ac.il

אלטמן דוד

מחלקה: תיירות אתגרית

תפקיד: יועץ אקדמי ומרכז קורס מדריכי טיולים לחו"ל

מייל: altman947@gmail.com

טלפון: 09-8639310

פקס: 09-8639299

אללין עלמקן

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

אלרואי תמר

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: tamar140571@gmail.com

אנהנג מקס

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: maxa@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639238

אפשטיין מאיה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: mit_ha@wincol.ac.il

ארבל איתמר

מחלקה: תיירות אתגרית

תפקיד: מנהל הכשרות מדריכי טיולים למערכת החינוך

מייל: xtour2@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639310

פקס: 09-8639299

ארונסקי מרק

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

אשד אורנית

מחלקה: רפואה משלימה~עובדי מנהל

תפקיד: רפואה משלימה, רכזת הקורסים

מייל: ornite@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639390

אשכנזי דיאנה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: dianaa@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639361

ד"ר אשכנזי מיכאל

מחלקה: לימודי תעודה והשתלמויות~הנהלה ובעלי תפקידים

תפקיד: ראש בתי הספר ללימודי תעודה והשתלמויות

מייל: michaela@wincol.ac.il

אופיר מיקי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: רכזת תכנית רג״ב, רכזת ההוראה בתכניות הסבת אקדמאיים. עוסקת בהכשרה להוראה

מייל: ophir-m@013.net

טלפון: 09-8639243

איזנשטיין תמיר

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: tamire1@mail.tau.ac.il

ד"ר אילת-אדר סיגל

מחלקה: תואר שני

תפקיד: ראש המסלול תואר שני בחינוך לאורח חיים פעיל ובריא MEd

מייל: sigaleilat70@gmail.com

ד"ר איסן דיאנה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: dianaissan@yahoo.com

אליהו חגית

מחלקה: מדריכים ומאמנים בספורט~לימודי תעודה והשתלמויות~תואר ראשון

תפקיד:

מייל: hagithagag@gmail.com

טלפון: 0507860877

ד"ר אלמוסני יעל

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: agoelle@smile.net.il

אלשיך אורלי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: liorsow@gmail.com

אמון אייל

מחלקה: מדריכים ומאמנים בספורט~לימודי תעודה והשתלמויות~תואר ראשון

תפקיד:

מייל: eyalamon4@gmail.com

ארז-רייסמן אורית

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: doctor.etez@gmail.com

ארז שידלוב איתמר

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: itamarshidlov@gmail.com

טלפון: 0544766563

ארזי פולינה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: arazipoli@gmail.com

אשכנזי יניב

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: yaniva@wingate.org.il

טלפון: 0525888079

בדולח ניר

מחלקה: תואר ראשון~מדריכים ומאמנים בספורט~לימודי תעודה והשתלמויות

תפקיד:

מייל: nir.bdolach@gmail.com

בן דור אלון

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: "מורה לחנ""ג בביה""ס יסודי, חט""ב ותיכון. מאמן כדורגל. תואר שני במינהל ספורט."

מייל: alonhome7@gmail.com

פרופ' בן סירא דוד

מחלקה: רשות המחקר

תפקיד:

מייל: ben-sira@wincol.ac.il

בר-גיל לוי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: יוצר "ריקודים בקצב הזמן" בהתאמה לגילאים שונים, המהווים מקור משיכה לילדי היום והמחר. עד כה חיבר כ- 500 ריקודים לגיל הרך, לבני הנוער ולמבוגרים. • מרצה בארץ ובעולם: על יצירת ריקודים, על הריקוד המובנה, על חוגים, הפעלות הורים וילדים לגיל הרך ופעילויות בבתי הספר.

מייל: levi_bg@netvision.net.il

בר-מאיר לנה

מחלקה: מדריכים ומאמנים בספורט~לימודי תעודה והשתלמויות~תואר ראשון

תפקיד:

מייל: lanabarm@gmail.com

ד"ר ברבר נתי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: מרצה לפילוסופיה של הספורט והחינוך הגופני

מייל: natanb@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639374

ברגמן אורי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: bergmanu11@walla.com

ברדוש יול

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: bardos@bmalegal.co.il

בוחניק גולן

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: golanb@wincol.ac.il

בוטבול יורם

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: yorambutbul@gmail.com

בוכמן אילנה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד: מרכזת היחידה לשכר לימוד

מייל: ilanbu@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639264

ביבס ישראל

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: israelbi@wincol.ac.il

בילקביץ קטיה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד: מנהל לומדים

מייל: katyab@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639217

בירמן רקפת

מחלקה: לימודי תעודה והשתלמויות~עובדי מנהל

תפקיד: רכזת בית הספר

מייל: sechisht7@wincol.ac.il

בן גל שלמה

מחלקה: הנהלה ובעלי תפקידים

תפקיד:

מייל: bengal@wincol.ac.il

ד"ר בן זקן אברהם

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: avrahamb@wincol.ac.il

בן ישראל דוד

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: davidb@wincol.ac.il

ד"ר בן מלך יצחק

מחלקה: מדריכים ומאמנים בספורט

תפקיד: מנהל המרכז לרפואה ומתודיקה

מייל: kbmyn@wincol.ac.il

בן עוזיאל בתשי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: batche@wincol.ac.il

בן שטרית מאיר

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: meirbs@wincol.ac.il

בן שטרית גילת

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: מתכננת ערים. תואר שני ותואר שלישי מהמסלול לתכנון ערים ואזורים בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון.

מייל: benchetrit.gilat@gmail.com

בקמן דנה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: dana-i@wincol.ac.il

ברונפר יבגניה

מחלקה: ספרייה

תפקיד: דלפק השאלה ספריה

מייל: seclib2@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639344

ברזילי אטי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: ettila@wincol.ac.il

ברנס נורדהולם אפרת (נטלי)

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: efrat-b@wincol.ac.il

ברק יוחי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: hadaryosef@wincol.ac.il

גאייבסקי איגור

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

גברילוב יאחסיי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

גטו סימה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: sima_m@wincol.ac.il

גלאם אייזנקייט קרן

מחלקה: מדריכים ומאמנים בספורט~עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: kereng@wincol.ac.il

גלילי יעל

מחלקה: עובדי מנהל~תואר ראשון

תפקיד:

מייל: secmed@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639307

גרייצר מיכל

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: michalgraitzer@gmail.com

גרסון רמי

מחלקה: עובדי מנהל~תואר ראשון

תפקיד: רכז ספורט אס"א ומרצה לשחייה

מייל: ramig@wincol.ac.il

גבאי אריאל

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: ariel.gabbay@mail.huji.ac.il

גוטליב רוני

מחלקה: תואר ראשון~לימודי תעודה והשתלמויות

תפקיד:

מייל: ronigot23@gmail.com

טלפון: 0544822425

גוטמן אלכסנדר

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: agutman2014@gmail.com

טלפון: 0523602584

פרופ' גולדבורט אורי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, היסטוריה של האתלטיקה.

מייל: goldbu1@tauex.tau.ac.il

גרוסמן רימון ליזה

מחלקה: תואר שני

תפקיד: Community-based rehabilitation in patients with cardiovascular disease

מייל: lizagr@wincol.ac.il

גרמייז מייק

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: mikegarmise@gmail.com

ד"ר דוידוביץ פטר

מחלקה: תואר ראשון~מדריכים ומאמנים בספורט~לימודי תעודה והשתלמויות

תפקיד:

מייל: davidovipa@gmail.com

דולב איל

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: dolev-e@bezeqint.net

ד"ר דונסקי אילת

מחלקה: תואר ראשון~תואר שני~רשות המחקר

תפקיד: ראש ביה"ס למדעי הספורט והתנועה, ראש המגמה לפעילות גופנית ובריאות בגיל המבוגר

מייל: ayelet@wincol.ac.il

דיין לאה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: dayans@bezeqint.net

דסה שלומוב סיגלית

מחלקה: תואר ראשון~מדריכים ומאמנים בספורט~לימודי תעודה והשתלמויות

תפקיד:

מייל: sisidassa5@gmail.com

דבש ירין

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד: רכז תחום אינטרנט ותקשוב

מייל: yarin@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639379

דובין גינאדי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: genady_d@wincol.ac.il

דוהל דקלה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: dikla_b@wincol.ac.il

דולו דיאנה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

דיין הלן

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד: מנהלת לשכת ההנהלה

מייל: helend@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639265

דקה רונית

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד: מחסן

מייל: ronitdaka@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639394

הוכברג דפנה

מחלקה: המרכז לניהול וביטחון

תפקיד:

מייל: dafna@wincol.ac.il

הלפרין מלכה

מחלקה: תיירות אתגרית

תפקיד: עוזרת מנהלת ביה"ס, מרכזת הכשרות שטח ואתגר, שיווק ותפעול קורסים

מייל: XCOOL@WINCOL.AC.IL

טלפון: 09-8639263

פקס: 09-8639299

הר לב ירדן

מחלקה: המרכז ללימודים אולימפיים

תפקיד: רכזת המרכז ללימודים אולימפיים

מייל: yarden@wincol.ac.il

פרופ' שייקה הוצלר

מחלקה: תואר שני~הנהלה ובעלי תפקידים~רשות המחקר

תפקיד: ראש בית הספר ללימודים מתקדמים

מייל: shayke@wincol.ac.il

הורביץ מיכל

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: michalhorvitz1@gmail.com

ד"ר דבי הלרשטיין

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: ראש תכנית האנגלית למטרות אקדמיות וראש היחידה לקשרי חוץ, אבל בראש ובראשונה מורה ומחנכת.

מייל: debbie.hellerstein@gmail.com

טלפון: 0523628528

הראל מאיה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: mayadharel@gmail.com

וולפסון נאוה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: nava@wincol.ac.il

ווסקו שרון

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: שמי שרון ווסקו, אני יליד שנת 1966. נשוי לסיגל שהיא מאמנת כושר אישית ואב לשתי בנות מקסימות. בוגר בהצטיינות של המכללה בוינגייט (1993 - 1997) בהתמחות של שיקום לב-ריאה. בשנת 1998 התחלתי את לימודי התואר השני באוניברסיטה של טקסס באוסטין שבארה״ב (The University of Texas at Austin). הלימודים במסגרת התואר השני בפיזיולוגיה של המאמץ היו מרתקים. לאחר חזרתי לישראל השתלבתי במכללה כרכז הקורס למדריכי כושר אישי, כמורה בקורסי מועדוני בריאות וכושר, כמורה בתורת הכושר הגופני ובמקביל עבדתי כעצמאי בתחום הפיזיולוגיה והאימון.

מייל: sharon.vosco@gmail.com

זבולון גקי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: "Jacky is a lecturer in political science at the Beit Berl College and the Wingate Academic College. He is also the head of Community Involvement at the Beit Berl College. His area research is civic education, political participation and local government. Education: B.A (1998) Bar Ilan University, Criminology and Sociology and Anthropology. M.A (2001) Bar Ilan University Public Administration and Local Government. Ph.D. (2009) Otago University, New Zealand local elections and Electoral Participation, the Department of Politics. Postgraduate Studies(2014) (Diploma) Teaching Teaching in Social

מייל: jackyzvulun@gmail.com

זהר רחלי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: מדריכה בכירה לפילאטיס במכללה האקדמית בוינגייט, מכשירה מורים לפילאטיס. מנהלת הסטודיו "פילאטיס בנחמני" ומרכזת ענף פילאטיס בעמותה לקידום הספורט בגבעתיים.

מייל: RACHELZOHAR04@GMAIL.COM

ד"ר זך סימה

מחלקה: תואר ראשון~רשות המחקר

תפקיד: פסיכולוגיה של הספורט

מייל: simaz@wincol.ac.il

ואתורי בובה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

וינוגרד עטיה צופית

מחלקה: עובדי מנהל~מדריכים ומאמנים בספורט

תפקיד:

מייל: winsport@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639316

ולדמן גרשון

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: gershoncms@gmail.com

טלפון: 09-8639292

ורון אבי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: avivaron@wincol.ac.il

זאהר רדא

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: reda_5558985@walla.co.il

זהר גילה

מחלקה: עובדי מנהל~תיירות אתגרית

תפקיד: מנהלת ביה"ס לתיירות אתגרית

מייל: gilazo@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639310

פקס: 09-8639299

זיטנפלד יצחק

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: itzik-z@wincol.ac.il

זינגר מורן

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: moranz@wincol.ac.il

זנו יגאל

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: y-zano@wincol.ac.il

זסלבסקי מנשה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: zaslav@wincol.ac.il

חודרה נתן

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

ד"ר חורש נועה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: ראש היחידה האקדמית לטכנולוגיות למידה

מייל: noa_c@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639335

חיטין יעל

מחלקה: הנהלה ובעלי תפקידים

תפקיד:

מייל: yaelch@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639269

חלֵבה יוסי

מחלקה: תואר ראשון~מדריכים ומאמנים בספורט

תפקיד:

מייל: yossihaleva@gmail.com

טל מיכל

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: tmic878@gnail.com

טננבאום גלית

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: ya368ir@gmail.com

יהל-אוחנה שי

מחלקה: לימודי תעודה והשתלמויות

תפקיד: סגן ראש ביה"ס ללימודי תעודה ולהשתלמויות

מייל: shay-y@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639232

יוספולסקי ראובן

מחלקה:

תפקיד:

יעקובוב אילנית

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד: רכזת רווחת הסטודנט

מייל: ilanit-y@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639226

יעקופור דליה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: dlyay@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639253

לדאני רוחמה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: ruchamal@wincol.ac.il

ליזרוביץ אתי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: harshama@wincil.ac.il

טלפון: 09-8639252

לייבוביץ אורלי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: orly-le@wincol.ac.il

ליפשיץ אודי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: udi321@gmail.com

לנגבורד יוחאי

מחלקה: עובדי מנהל~מדריכים ומאמנים בספורט

תפקיד:

מייל: yochai22@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639250

יהלום פרי טל

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: tal.yahalom@gmail.com

ד"ר יזדי-עוגב אורלי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: מרצה בכירה וראש המגמה לחינוך מיוחד ולתרפיה בספורט במכללה האקדמית בוינגייט. מכשירה מאבחנים ומטפלים בתפקודי למידה ויסות חושי ומוטוריקה.

מייל: orlyazdi@gmail.com

ינוביץ עינת

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: "בוגרת תואר ראשון בהצטיינות במכללה האקדמית בוינגייט , מגמת שיקום נכים. בוגרת תואר שני בהצטיינות בחינוך באוניברסיטת חיפה. בוגרת תואר שלישי בחינוך באוניברסיטת חיפה. כיום מכהנת כראש המגמה לגיל הרך במכללה. מרצה למדידה והערכה, למידה מוטורית, שותים, סמינריון בנושא אסטרטגיות ודרכי למידה וקורס התעמלות."

מייל: einaty@wincol.ac.il

ירמיהו ריקי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: Rikiyer@gmail.com

כהן אלון

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: alon1000@012.net.il

כהן דניאלה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: Daniela Cohen, PhD, is a social neuroscientist researcher. She is interested in social mechanisms and behaviors that are related to the brain and human behavior. She studied her PhD, at Haifa University at the social cognitive and affective neuroscience lab. Cohen’s work studies the underlying mechanisms of social behavior in a few domains, such as neuropharmacological studies and brain imaging. Since 2017 Daniela is holding a post doc fellowship at the IDC Herzliya investigating the world of virtual reality in the service of social neuroscience. Daniela also lectures about the physiological m

מייל: daniela.ddd172@gmail.com

לבשטיין אלי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: level1812@gmail.com

טלפון: 0505376123

לוגסי בן חורין בת שבע

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: b7bc@yahoo.com

לויפר פלד חיננית

מחלקה: לימודי תעודה והשתלמויות

תפקיד: ד"ר לחינוך והדרכה. מומחית בהנחיית קבוצות, פיתוח ארגוני ותקשורת בין אישית, יועצת ארגונית, מאמנת ומגשרת. ד"ר לחינוך והדרכה. מנכ"לית "מחוץ לקופסא" www.otbx.co.il מומחית בהנחיית קבוצות, ייעוץ ארגוני למערכות חינוך וארגונים פרטיים, מאמנת ומגשרת, מומחית בפיתוח קבוצות וביסוס תקשורת בין אישית

טלפון: 0522662274

ללזר דמציאן אלה

מחלקה: לימודי תעודה והשתלמויות

תפקיד: אימוני כושר ואירובי לקבוצות בסטודיו, פ"ג לנשים בהריון ולאחר לידה

מייל: ella_l@wincol.ac.il

מגידי איתי

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: itay.magidi@gmail.com

ד"ר איליה מורגולב

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: eliamorgulev@yahoo.com

מזרחי לימור

מחלקה: תואר ראשון~מדריכים ומאמנים בספורט

תפקיד:

מייל: limormiz7@gmail.com

מילוא נבות

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: milomn@gmail.com

מירוצניק מיכל

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: michalmirochnik@gmail.com

מלמוד פרניק יעל

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: Yamelamud@gmail.com

טלפון: 0537346814

ד"ר רובינשטיין מרון

מחלקה: תואר ראשון~מדריכים ומאמנים בספורט

תפקיד: ראש תחום כושר גופני ובריאות בבית הספר להסמכה, מרצה בתחומי הביומכניקה והכושר הגופני

מייל: meron@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639356

מור רועי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: roi_mor@wincol.ac.il

מזוז אילנה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: ilana-m@wincol.ac.il

מזרחי רונית

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: ronitm@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639204

מלול אורלי

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: csafim@wincol.ac.il

מנדיל יצחק

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד:

מייל: itsik_m@wincol.ac.il

סנדיק שרה

מחלקה: עובדי מנהל~לימודי תעודה והשתלמויות

תפקיד: רכזת בית הספר

מייל: sechisht5@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639261

סרבר אליה

מחלקה: עובדי מנהל

תפקיד: מזכירה, אגף הכספים

מייל: sarvere@wincol.ac.il

טלפון: 09-8639280

נאטור אחמד

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: sport600@walla.com

ד"ר נבו עדו

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: ראש המרכז ללימודים אולימפיים

מייל: iddonevo@gmail.com

נתני עמית

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: amitnatani@gmail.com

סטרקין אנה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: anna.sterkin@gmail.com

סינדיאני מחמוד

מחלקה: תואר ראשון~מדריכים ומאמנים בספורט

תפקיד: אתלטיקה, מנחה להוראה שנה ג'

מייל: mahmood.sindiani100@gmail.com

ספיירו עידית

מחלקה: תואר ראשון~לימודי תעודה והשתלמויות

תפקיד:

מייל: iditspiro@gmail.com

עובדיה משה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: ovadia71@hotmail.com

פישר נגה

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד:

מייל: nogahfisher@yahoo.com

טלפון: 09-8639354

פרושבסקי רוני

מחלקה: תואר ראשון

תפקיד: בוגר המכללה לחינוך -גופני בוינגייט משנת 1981,בעבר מורה לחנ"ג ביסודי,בחטיבה ובתיכון.מתאריך 1.9.2018 גמלאי משרד החינוך.

מייל: paroni1@walla.com