facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 12/02/2019

יום פתוח ומפגש מתעניינים

*מפגש למתעניינים בקורס מורי דרך ב- 16.7.19 בשעה 18:30. בכיתה 210 בבניין המכללה האקדמית בוינגייט. לנרשמים ללימודים במפגש זיכוי מלא מדמי הרשמה על סך  350 ₪  ראה הזמנה
* מפגש למתעניינים בקורס מדריכי טיולים לחו"ל  ב-28.6.19 בשעה 10:00 בבניין המכללה האקדמית בוינגייט. ראה הזמנה
* ערב פתוח למתעניינים בקורסים להכשרת מומחים לפנאי אתגרי ב- 10.7.2019 בשעה 19:00 . לנרשמים ללימודים בערב הפתוח זיכוי מלא מדמי הרשמה על סך 350 ₪ ראה הזמנה