חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

תקנונים - המכללה האקדמית בוינגייט

תואר ראשון

תקנון לימודים כולל נספח נוהל בחינות מעודכן ל- ספטמבר 2020


תואר שני

תקנון לימודים לתואר מוסמך במדעי החינוך הגופני 


תקנונים נוספים

שכר לימוד תש"פ

אותי זה מטריד!  פנייה אל הסגל האקדמי, המינהלי וכלל הסטודנטים והסטודנטיות

תקנון למניעת הטרדה מינית

תמצית נוהל מניעה וטיפול בהטרדה מינית תש"פ

Guidelines for Preventing and Dealing with Sexual Harassment

عرض توجيهي لمنع ولمعالجة التحرش الجنسي عام 

קוד אתי לסגל האקדמי, לעובדים ולסטודנטים

תקנון חנות אינטרנטית של המכללה האקדמית בוינגייט

תקנון תכנית "חבר מביא חבר" – שנת תשפ"ב