facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

תנאי קבלה

תנאי קבלה:

לתכנית יתקבלו בכל שנה המועמדים המתאימים ביותר במסגרת מכסת הלומדים שתקבע.

המועצה האקדמית  העליונה רשאית לקבוע דרישות קבלה נוספות.

דמי הרשמה הינם – 456 ₪  נכון לחודש דצמבר 2015 והם יכולים להשתנות על פי הנחיות משרד החינוך. דמי ההרשמה אינם מוחזרים במקרה של ביטול לימודים .

תשלום דמי הרשמה – יש להוריד את הטופס המצ"ב  ולשלוח במייל או בפקס יחד עם כל טפסי ההרשמה

להורדת טופס רישום