facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
 במדעי התנועה והספורט MPE

מגמות הלימוד

הלימודים מתקיימים בשתי מגמות:

א. המגמה למדעי החיים של הפעילות הגופנית בתחומים האלה: פיזיולוגיה של המאמץ, ביומכניקה, ושיקום בתנועה 
ב. המגמה למדעי ההתנהגות והיבטים פדגוגיים של הפעילות הגופנית בתחומים האלה: דרכי הוראה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ופילוסופיה של החינוך הגופני.
  • במסלול עם תזה על הסטודנט ללמוד 11 ש"ש במגמת הבחירה ועוד 2 ש"ש במגמת המשנה
  • במסלול ללא תזה על הסטודנט ללמוד 12 ש"ש במגמת הבחירה ועוד 3 ש"ש במגמת המשנה
בנוסף על הסטודנט ללמוד 4 ש"ש שיטות מחקר וסטטיסטיקה (חובה לכולם), וכמו כן
ללמוד את הקורס "ניתוחים סטטיסטיים ממוחשבים" (חובה במסלול עם תזה בלבד)
לבצע 2 עבודות סמינריוניות ופרויקט יישומי (במסלול ללא תזה)
לבצע 3 עבודות סמינריוניות ותזה (במסלול עם תזה)