facebook tracking pixel
חיפוש סגור

| | 29/06/2010

מדריכי פילאטיס (בשיטת דליה מנטבר)

מדריכי פילאטיס

רקע על קורס מדריכי פילאטיס במכללה האקדמית בוינגייט:

שלב א - פילטיס מזרן Mat Work. לימוד מגוון תרגילי המזרן, הבנתם ויישומם המעשי, הבנת עקרונות הטכניקה והוראתה, סוגיות נבחרות ביציבת גוף האדם.
שלב ב - פילאטיס מכשירים Equipment. קורס מדריכי פילטיס כולל מגוון תרגילים על כל מכשיר, התאמת תרגילים לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות, הבנת התועלת שבכל תרגיל ובניית מערך שיעור הכולל מעברים ממכשיר למכשיר.
קורסי פילטיס מזרן ופילטיס מכשירים  מתקיימים במכללה וביחידות ללימודי חוץ.

סגל קורס מדריכי פילאטיס:

 צוות מנטבר פילאטיס בשיתוף דליה מנטבר 

קורס מדריכי פילאטיס מיועד:

למעוניינים להדריך יחידים וקבוצות בשיטה ייחודית.

אפשרויות תעסוקה קורס מדריכי פילאטיס

הבוגרים משתלבים בהדרכה בשיטת פילאטיס בחדרי כושר, אולמות ספורט, מתנ"סים ומרכזי בריאות.

תעודות:

לעומדים בדרישות תוענק תעודה מדריך פילטיס מזרן   מדריך פילטיס מכשירים מטעם המכללה האקדמית בוינגייט.

למה אצלנו:

המכללה האקדמית בוינגייט היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים במכללה מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים במכללה הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.

פרטים נוספים על קורס  מדריך מזרן מדריך פילטיס  מכשירים   בדף המידע  המצורף:

דף מידע קורס מדריכי פילאטיס 

קורס מדריכי פילאטיס מתקיים גם ביחידות ללימודי חוץ הבאות:

מדריכי פילאטיס

 

 

 

 

 

 

נגישות