דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 02/05/2011

הוראה מתקנת בחשבון

התאמת דרכי הוראה בחשבון לפרופילים שונים של תלמידים בכיתה הטרוגנית

רקע

"לקויות הלמידה" והשפעתן על תפקודו הקוגנטיבי, הרגשי וההתנהגותי של התלמיד, היכרות עם דרכי הוראת הקריאה והכתיבה המקובלות כיום בארץ, הכרת עקרונות ההוראה המתקנת בכתיבה ובקריאה, הקניית כלים מעשיים למורה בהתמודדותו עם תלמידים בכיתה הטרוגנית. היכרות עם תכניות העבודה ושיטות ההוראה השונות בחשבון המקובלות היום בארץ, היכרות עם נושא לקויות הלמידה ודרכי הביטוי שלהן, היכרות עם עקרונות ההוראה המתקנת בחשבון, הקניית כלים מעשיים למורה המלמד בכיתה הטרוגנית.

סגל

ליאת דרמון , צוות מורים.

הקורס מיועד

מיועד ללומדים בקורס הוראה מתקנת בקריאה ובכתיבה, או למי שסיים את לימודיו בקורס זה.

תכנית הלימודים

מהי דיסקלקוליה, הקשר בין דיסלקצייה לקשיים בחשבון, התפתחות תקינה ובלתי תקינה בתחומי התפיסות והשפעתה על תחום החשבון, היכרות עם דרישות המערכת בתחום הידע בחשבון בשכבות הגיל השונות, עקרונות ההוראה המתקנת בחשבון.

אפשרויות תעסוקה

הבוגרים משתלבים בהוראה מתקנת בקריאה ובכתיבה בבתי הספר היסודיים.

היקף הלימודים

90 שעות (3 ש"ש)

למה אצלנו

המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט) הנו מוסד מוכר להשכלה גבוהה. הלימודים בקמפוס מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, האימון, השיקום, הספורט וההוראה. הלימודים בקמפוס וינגייט הם חוויה אקדמית ומקצועית. פעולות חברה ותרבות, אירועים חגיגיים וטקסים בעלי אופי חינוכי ולאומי הם חלק בלתי נפרד מחיי הקמפוס.

חזרה לעמוד הראשי לימודי הוראה מתקנת