דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 23/02/2019

הנחיות כלליות

הנחיות כלליות

תנאי קבלה לקורסי המדריכים:

גיל 16 ומעלה בענפים התחרותיים, גיל 17 ומעלה בקורס "כושר גופני ובריאות", שחייה-לימוד ואומנויות לחימה בסיס

אישור רפואי חתום בידי רופא, המעיד על הכשירות לעסוק בפעילות גופנית

ראיון אישי ועמידה במבחני קבלה

מילוי טופס הרשמה

תשלום דמי הרשמה

בקורס תחרותי- ניסיון מוכח בענף הספורט, שלוש שנים לפחות, במסגרת אגודה/מועדון תחרותי.

תעודת הסמכה:

למסיימים בהצלחה את הקורסים, תוענק תעודת מדריך בתחום הנלמד מטעם המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט.

גמול השתלמות למורים לחינוך הגופני:

מורים לחינוך הגופני יוכלו להגיש בקשה לגמול במסלול אישי על פי הנחיות משרד החינוך.

תנאים לקבלת תעודה:

מעבר בחינות עיוניות ומעשיות בתורת הענף בציון 70 לפחות

הגשת עבודות ומטלות כנדרש ובמועד

התנסות מעשית כנדרש במידת הצורך

תעודת מגיש עזרה ראשונה (28 שעות) היא תנאי לקבלת הסמכה.

תשלום כנדרש

הכרה בלימודים קודמים:

ניתן להכיר בלימודים קודמים, שנערכו עד לפני 6 שנים ולהעניק אישור לפטור מפרקי לימוד מסוימים בקורס

האישור פוטר את המשתתף מחובת נוכחות בפרק הלימוד וכן מעניק זיכוי כספי

קבלת הפטור מותנית בהצגת תעודות, סילבוסים וגיליונות ציונים מתאימים עד שבועיים לפני תחילת הקורס

לא ניתן לקבל כפל הנחות

הנחות יינתנו לאלה: תלמידי תיכון, חיילים, חיילים משוחררים, תלמידי המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט ומורים לחינוך הגופני.

פירוט ההנחות לכל קורס מופיע בטבלת מחירי הקורסים בידיעון.

ההנחות תקפות בקורסי מדריכים בלבד (אין הנחה בקורסי מאמנים)

הנחה תינתן כנגד הצגת אישורים כדלקמן:

·         זיכוי בגין פטור בהיקף 15 שעות אקדמיות = 150 ₪

·         תלמידי תיכון -  הצגת אישור לימודים מבית הספר:

זכאים להנחה של 700 ₪ בקורסי מדריכים בכושר גופני ובריאות ואימון קטינים במכון כושר.

זכאים להנחה של 500 ₪ בקורסי מדריכים תחרותיים למעט רכיבה על סוסים ואומנויות לחימה, שבהם אין הנחה כלל.

·         חיילים משוחררים עד שנה וחיילים בשירות סדיר:

זכאים להנחה של 700 ₪ בקורסי מדריכים בכושר גופני ובריאות ואימון קטינים במכון כושר.

זכאים להנחה של 500 ₪ בקורסי מדריכים תחרותיים למעט רכיבה על סוסים ואומנויות לחימה, שבהם אין הנחה כלל.

·         הנחת מורה לחינוך הגופני - בעלי תעודה מורה לחינוך הגופני: (רק בקורסי מדריכים על פי חוק הספורט ללא הנחות נוספות(

בוגרי תואר ראשון בחנ"ג ב-6 שנים האחרונות - זכאים להנחה בגובה 35% משכר הלימוד

בוגרי תואר ראשון בחנ"ג מעל 6 שנים - הנחה בגובה 20% משכר הלימוד.

·         הנחה של 15% על הקורס השני הנלמד באותה שנה אקדמית (הזול שבהם(

·         תלמידים הלומדים יותר מקורס אחד באותה שנה אקדמית, פטורים מתשלום דמי הרשמה נוספים

·         תלמידי קמפוס וינגייט במסלול האקדמי והמכינה הלומדים בשנה זו פטורים מדמי הרשמה

·         נרשמים שלמדו בעבר בקורסים מטעם המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, יזכו להנחה בגובה דמי ההרשמה

* אין כפל הנחות

 

אישור רפואי:

מסירת אישור רפואי חתום בידי רופא המעיד על כשירותכם לעסוק בפעילות גופנית, היא אחד מתנאי הקבלה לקורסים.

 

תשלום שכר לימוד:

דמי ההשתתפות בקורסים - כמפורט בידיעון.

שכר לימוד ישולם באמצעות כרטיס אשראי (עד 10 תשלומים). באמצעות הוראת קבע* . בפיקדון הצבאי ובכפוף לכללים המפורטים בפרק הדן בסדרי התשלום בידיעון בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות לשנת הלימודים תש“פ.

הנחה של 2.5% למשלמים במזומן.

* תשלום באמצעות המחאות או הוראת קבע מוגבל ל-5 תשלומים בלבד. תעודת ההסמכה תתקבל לאחר קבלת מלוא התשלום עבור הקורס.

 

ביטולים והחזרים:

בית הספר הבינלאומי להסמכת מדריכים ומאמנים בספורט שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים, בימי הלימודים, במיקומם, בסגל המורים, וכן לא לפתוח את הקורס מכל סיבה שהיא.

במקרים אלו יוחזר לנרשמים כספם, אם שילמו. ביטולים יתקבלו בכתב עד 14 יום לפני פתיחת הקורס. לאחר מועד זה יחולו כללי החיוב.

ההחזר המפורטים בידיעון בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות לשנת תש“פ.

 

תקנון המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט):

המשתתפים בקורסים הם תלמידי המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט לכל דבר ועניין, וחלות עליהם הזכויות והחובות המופיעות בתקנון המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט ובנהלי בתי הספר ללימודי תעודה ולהשתלמויות.