facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?
קורס מדריכי שחייה

קורס מדריכי שחייה

רקע על קורס מדריכי שחייה

הקורס מכשיר מדריכים בשחייה. מטרת הקורס להקנות ידע בנושאים כגון טכניקה אישית, טקטיקה אישית, מתודיקה, הכנה גופנית לילדים, אימון המדריך.

סגל מקצועי:

דר' לאוניד קאופמן - מאמן נבחרת ישראל ומנהל מקצועי של איגוד השחייה הישראלי. נבחר כמאמן השנה 2011. השתתף ב5 משחקים אולימפיים במשלחת רשמית מ1996 עד 2016.

מורן רבינוביץ רכזת אדמיניסטרטיבית ומרצה בקורס מאמני שחייה, רכזת קורסי מדריכים במכללה בוינגייט. שחיינית ושיאנית עבר, אימנה באקדמיה למצוינות בוינגייט ונבחרות קדטים ונוער של ישראל.

היקף הלימודים:

228 שעות לימוד, הכולל 60 שעות לימודים עיוניים במדעי הספורט, 140 שעות לימודים בתורת הענף של השחייה וכן עזרה ראשונה בהיקף 28 שעות.

הסמכה:

מדריך שחייה עד גיל 16 וכל פעילות לא תחרותית, על פי הוראות חוק הספורט ואישור משרד החינוך.

תכנית הלימודים:

נושאי הלימוד בשחייה (140 שעות לימוד אקדמיות):
תוכנית הלימודים נקבעה בהתאם להוראות חוק הספורט ובהמשך להחלטות הוועדה המקצועית בתחום שחייה של המכללה האקדמית בוינגייט. נושאי הלימוד: הידרודינמיקה, מתודיקה כללית, טכניקה, ניתוח ענף הספורט, משחקי מים, אימון מרכיבי הכושר הגופני, התכנון באימון, אימון המדריך, הכנה גופנית לילדים, צפייה באימונים.
במהלך הקורס תידרש התנסות בהדרכת שחייה )סטאז')
מגיש עזרה ראשונה (28 שעות לימוד). הסמכה זו מהווה תנאי לקבלת התעודה.


תנאי קבלה:

גיל 16 לפחות/בוגרי כיתה י' (תעודת סיום הקורס תוענק לחניך שמלאו לו 16 שנים)
ראיון אישי ומבחן מעשי
אישור רפואי המעיד על בריאות תקינה, ועל כשירות לעסוק בפעילות גופנית
בהתאם להנחיות מנהל הספורט, נדרש ניסיון ספורטיבי-תחרותי מוכר בענף.

הרשמה מקוונת  לקורס קיץ 2020 – מדריכי שחייה תחרותי הקורס מלא
יום א' 08:00-15:45 , יום ב' 08:00-15:45 , יום ג' 08:00-15:45 , יום ד' 08:00-15:45 , יום ה' 08:00-15:45 , יום ו' 08:00-13:30

לצפייה בתכנית קורס מדריכי שחייה

קורס זה מתקיים גם ביחידות ללימודי חוץ הבאות:

*פתיחת הקורסים מותנית במספר נרשמים ובכפוף לאישור מנהל הספורט