דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

ההיסטוריה של אילוף הכלבים המודרני בארץ ישראל

בשנים האחרונות גובר הצורך בגידול ואילוף כלבים בצורה מקצועית הן לצרכים ביטחוניים, הן לצרכי טיפול ועזרה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים והן ככלבי בית. הסיבות לכך מגוונות ורבות, ובין השאר עליה ברמת החיים של אזרחיהמדינה, כמות כלבים הולכת וגדלה, פעולתם של גופים וולונטריים לעזרה לבעלי צרכים מיוחדים, צרכים ביטחוניים גוברים ודאגה לרווחת בעלי חיים בכלל וכלבים בפרט. כל אלו הביאו לידי כך כי כמות הכלבים גדלה ויחד עמם הצורך בגידול, הכוונה ואילוף מקצועיים. במקביל, אנו עדים לתופעה המבורכת לכשעצמה וגופים שונים מכשירים מאלפי כלבים ברמות מקצועיות כאלו ואחרות.

במהלך קיומה של מדינת ישראל, לימודי אילוף כלבים מקצועיים לא היו דבר מובן מאליו. ההוכחה היא כי עד כה אין בנמצא הגדרה ממשלתית ו/אומוסדית קבועה המגדירה מיהו מאלף כלבים. אין זה משנה אם הסיבה לכך היא מאבקי כוח מוסדיים בין גופים שונים העוסקים בתחום הכלבנות המקצועית או שמא הדבר הוא אקראי. העובדה הסופית היא כי אילוף כלבים הפך לעיסוק שאינו מקצוע מוכר ע"י רוב גופי המדינה, לא כל שכן נדמה כי תדמיתו בעיני אזרחי מדינת ישראל  נחותה.

למרות הימצאות כלבים בארץ ישראל מימי בראשית והשימוש המגוון שנעשה בהם, בקרב חוקרי מורשת אילוף הכלבים מוסכם כי גידול מקצועי של כלבים בארץ ישראל החל בשנת 1934 לערך.

בתקופה זו החל בארץ ישראל גידול וטיפוח כלבים באופן מקצועי הן של כלבים גזעיים כחיות מחמד ביתיות והן גידול ואילוף מקצועי שמטרתו הכשרת כלבים לצרכים מקצועיים ייעודיים. את הדחיפה הגדולה בתחום האילוף בשנים אלו נתןהצורך הביטחוני שהיה מאז ומעולם גורם מכריע בתרבות הישראלית.

בשנת 1974 הוקמה יחידה ייעודית של כלבים ללוחמה בטרור. תפקיד כלבני היחידה היה יחיד: לאמן כלבים לתקיפת חוטפים בפיגועי מיקוח, ואכןבשנת 1980 במבצע שחרור בני הערובה במשגב עם, השתתפה היחידה בפעם הראשונה בפעילות. הדבר גרר חשיפה והד ציבורי רב ליחידה שהייתה סודית ביותר עד אז.

כיום פועלים בארץ מספר בתי ספר להכשרת מאלפי כלבים. אחד המובילים בהם הוא בית הספר למאלפים של המרכז הישראלי לאילוף כלבים במכללה האקדמית בוינגייט בקורסים השונים במכללה מכשירים את דור העתיד של מאלפים במדינת ישראל.