דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פרסומים מדעיים: 2017-2016

מאת: פרופ' משה איילון, פרופ' רוני לידור

תיוג: מחקר אקדמי, מחקרי מרצים, מכללות להכשרת מורים, חינוך גופני וספורט


המכללה האקדמית בוינגייט מחויבת לספק סביבה מחקרית מועילה ויציבה עבור חוקרינו. חוברת זו של פרסומים מדעיים מסכמת את פרסומי 2017-2016 של חברי סגל המכללה שראו אור בכתבי עת שפיטים ובין-לאומיים.

אנו עורכים במכללה מחקר מתקדם בהיבטים שונים של החינוך הגופני, הפעילות הגופנית והספורט. חוקרי המכללה ממגוון תחומים עובדים בשיתוף פעולה ועושים שימוש במעבדות המחקר ובציוד החדשניים ביותר לעריכת מחקרם.


פרסומים מדעיים

 

 

 

 

 

 

חברי הסגל שלנו מעורבים במחקרים שיתופיים עם מרכזים אקדמיים, חינוכיים ורפואיים אחרים, וחותרים לשמור על חינוך אקדמי ברמה הגבוהה ביותר עבור הסטודנטים שלנו בתוכניות לתואר ראשון ולתארים מתקדמים.

מטרה מרכזית של המכללה היא להעלות את תפוקת המחקר בשנים הבאות על ידי הגברת התרומה של חברי סגל המכללה, הרחבת שיתופי הפעולה עם סוכניות ציבוריות רלוונטיות ומעורבות רבה יותר הן של סטודנטים מתארים מתקדמים הן מהתואר הראשון בפרויקטים מחקריים.

אני מבקש להודות לכל חוקרינו על מאמציהם ועל תרומתם להישגים האקדמיים של המכללה.

לחוברת הפרסומים המדעיים

לאתר רשות המחקר של המכללה האקדמית בוינגייט