חיפוש סגור

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל

מאת: הילה בק, ד"ר ריקי טסלר, פרופ' דניאל מורן, ד"ר טטיאנה קולובוב, פרופ' יוסי הראל פיש

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

תיוג: מנהלי בתי ספר, בני נוער, מדיניות מקדמת בריאות, פעילות גופנית, תזונה, מודל רב רמות


ארגון הבריאות העולמי מגדיר את המערכת הבית-ספרית כמסגרת משמעותית לחינוך ולקידום בריאות, וזאת כדי לאפשר נגישות לרוב אוכלוסיית הילדים.

מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את הקשר בין מדיניות מקדמת בריאות בקרב מנהלי בתי-ספר ובין גורמים ברמת התלמיד המנבאים דפוסים של התנהגויות בריאות – פעילות גופנית ותזונה נכונה.

זהו מחקר חתך, המבוסס על נתוני סקר (Health Behaviour in School-Aged Children) HBSC, הכולל כ-7000 תלמידי כיתות ו', ח' ו-י' מבתי-ספר בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והממלכתי ערבי וכ-126 מנהלים.

ברמת התלמידים, נמצא כי בנים מבצעים פעילות גופנית בתדירות גבוהה יותר מבנות (B=0.80, p˂0.01).

נמצא גם שעם העלייה בגיל ישנה ירידה בתדירות הפעילות הגופנית (B=-0.34, p˂0.01), ותלמידים מרקע כלכלי גבוה עוסקים בפעילות גופנית רבה יותר (B=0.10, p˂0.01).

כמו כן, תלמידים מהחינוך הממלכתי-דתי מבצעים פחות פעילות בהשוואה לתלמידים מהחינוך הממלכתי (B=-0.37, p˂0.01).

ברמה המשולבת של בתי-הספר והתלמידים, נמצא שיישום מדיניות של עידוד פעילות גופנית בבית-הספר מנבא הרגלי פעילות גופנית של התלמידים (B=0.09, p˂0.05).

עוד נמצא כי מדיניות תזונתית בבית-הספר (OR=1.13, p˂0.01) מנבאות הרגלי תזונה בקרב התלמידים. נוסף לכך תלמידים במגזר הערבי צורכים פחות מזון בריא בהשוואה לתלמידי החינוך הממלכתי (OR=0.54, p˂0.05).

ממצאי המחקר מצביעים על חשיבות היישום של מדיניות קידום בריאות בבתי-הספר בקרב מנהליהם לשיפור הרגלים של פעילות ותזונה בריאה בקרב התלמידים.

למאמר המלא באתר בְּתנועה

מאמרים רלוונטים נוספים

השפעת אימוני משחק הכדורשת על רמת הכושר הגופני ותחושות רגשיות בקרב נשים בוגרות בישראל – תקציר עבודת תזה

27/12/2018

קרא עוד

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל

27/12/2018

קרא עוד

תוכנית הכשרה להוראה אקדמיה–כיתה: יתרונות וקשיים על פי תפיסתם של סטודנטים להוראת החינוך הגופני

27/12/2018

קרא עוד

הקֶשֶר החברתי: טיפוח יחסים חברתיים-ערכיים בחינוך הגופני

27/12/2018

קרא עוד

משולחן העריכה

26/12/2018

קרא עוד

הכשרתון 81

26/12/2018

קרא עוד