דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל

מאת: הילה בק, ד"ר ריקי טסלר, פרופ' דניאל מורן, ד"ר טטיאנה קולובוב, פרופ' יוסי הראל פיש

מודל רב-רמות להבנת הגורמים המנבאים התנהגויות בריאות: הרגלי פעילות גופנית ותזונה בריאה בקרב תלמידים בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

תיוג: מנהלי בתי ספר, בני נוער, מדיניות מקדמת בריאות, פעילות גופנית, תזונה, מודל רב רמות


ארגון הבריאות העולמי מגדיר את המערכת הבית-ספרית כמסגרת משמעותית לחינוך ולקידום בריאות, וזאת כדי לאפשר נגישות לרוב אוכלוסיית הילדים.

מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את הקשר בין מדיניות מקדמת בריאות בקרב מנהלי בתי-ספר ובין גורמים ברמת התלמיד המנבאים דפוסים של התנהגויות בריאות – פעילות גופנית ותזונה נכונה.

זהו מחקר חתך, המבוסס על נתוני סקר (Health Behaviour in School-Aged Children) HBSC, הכולל כ-7000 תלמידי כיתות ו', ח' ו-י' מבתי-ספר בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והממלכתי ערבי וכ-126 מנהלים.

ברמת התלמידים, נמצא כי בנים מבצעים פעילות גופנית בתדירות גבוהה יותר מבנות (B=0.80, p˂0.01).

נמצא גם שעם העלייה בגיל ישנה ירידה בתדירות הפעילות הגופנית (B=-0.34, p˂0.01), ותלמידים מרקע כלכלי גבוה עוסקים בפעילות גופנית רבה יותר (B=0.10, p˂0.01).

כמו כן, תלמידים מהחינוך הממלכתי-דתי מבצעים פחות פעילות בהשוואה לתלמידים מהחינוך הממלכתי (B=-0.37, p˂0.01).

ברמה המשולבת של בתי-הספר והתלמידים, נמצא שיישום מדיניות של עידוד פעילות גופנית בבית-הספר מנבא הרגלי פעילות גופנית של התלמידים (B=0.09, p˂0.05).

עוד נמצא כי מדיניות תזונתית בבית-הספר (OR=1.13, p˂0.01) מנבאות הרגלי תזונה בקרב התלמידים. נוסף לכך תלמידים במגזר הערבי צורכים פחות מזון בריא בהשוואה לתלמידי החינוך הממלכתי (OR=0.54, p˂0.05).

ממצאי המחקר מצביעים על חשיבות היישום של מדיניות קידום בריאות בבתי-הספר בקרב מנהליהם לשיפור הרגלים של פעילות ותזונה בריאה בקרב התלמידים.

למאמר המלא באתר בְּתנועה