דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

גישות שונות בהוראת השחייה

מאת לרר זהר - מנחה להוראה, רכז ומדריך מקצועי בקורס מדריכי שחייה

ההוראה היא תהליך ולא אירוע חד פעמי, שמטרתו לגרום לשינוי התנהגותי אצל הלומד, המתחיל במצב ידוע ומסתיים במצב מתוכנן. לשם השגת ההתנהגויות המתוכננות אצל הלומדים בסופו של תהליך ההוראה יש להגדירן מראש ולתכנן את מרחב הלמידה, השיטות והאמצעים המוקצים להשגתן. בתכנון זה יש לשמור על עקרונות ההתאמה (קבוצת גיל / אוכלוסייה), הרלוונטיות (הקשר לעולמם של הלומדים), התפעוליות (ניתן לביצוע במתקן וע"י הציוד הזמינים) והתזמון (ניתן לביצוע בזמן הקצוב).

הקניית מיומנות חדשה - שלבים דידקטיים:

 

הקניית מיומנות חדשה - שלבים דידקטיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרת מטרות: תיאור ההתנהגויות של הלומדים בתום תהליך ההוראה. התנהגויות אלו כוללות ביצועים, רמות חשיבה, ערכים ומצבי מבחן הניתנים למדידה והערכה.

 1. ארגון מרחב הלמידה ובחירת שיטות ואמצעים להוראה: שטחי מים, עומקים, מיקום בבריכה ומתקני עזר; הדרכה פרונטלית (במים / מחוץ למים), הדרכה קבוצתית / אישית ופרטנית וכד'.
 2. מפת חשיבה: מיפוי מרכיבי נושא השיעור בהתאם למטרות שהוגדרו.
 3. תרשים זרימה: שיבוץ מרכיבי נושא השיעור על סמך מפת החשיבה על פי עיקרון ההדרגתיות וההמשכיות.
 4. כתיבת תכנית: ארגון הפעילות הלימודית על רצף הזמן בהתאם לתרשים הזרימה.
 5. הפעלת התכנית: מלווה בהערכה מעצבת ומסכמת תוך כדי ביצוע כדי לאפשר תיקונים עדינים בתהליך ההוראה המתחשבים בהתקדמותה דרך מטרות הביניים ותבטיח את השגת ההתנהגויות הרצויות אצל הלומדים בסופה.
 6. מבדק ביצוע מטרות: המדידה וההערכה הנם חלק בלתי נפרד מהתהליך הרציף של ההוראה אך אינם מהווים מטרה בפני עצמה אלה משרתים אותה.
  • ביצועים: ההתנהגות הגלויה הנדרשת מהחניך כתוצאה מתהליך הלמידה.
  • קריטריונים: אמות המידה על פיהן ימדדו הביצועים.
  • סטנדרטים: הגדרת רמות שונות לקריטריונים המעידים על איכות הביצוע.

הגישה הקווית בלימודי השחייה:

הגישה הקווית נפוצה כיום ברוב בתי הספר לשחייה. על פי גישה זו, ילמד הסגנון הראשון ולעיתים גם השני בנפרד ובצורה סדורה. הלימוד יתמקד תחילה במרכיבי הסגנון השונים (רגליים, ידיים ונשימה) ולבסוף בשילובם לכדי סגנון מלא. גישה זו שומרת בד"כ על עיקרון ההמשכיות (קישור חומר נלמד קודם עם החומר הנלמד החדש) אך לא תמיד מצליחה לשמור על עיקרון ההדרגתיות (אין הבדלי קושי משמעותיים במהלך שלבי הלימוד השונים).

הגישה הקווית בלימודי השחייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגישה הסלילית בלימודי השחייה

גישה זו נפוצה מאוד בתחומי לימוד שונים בחינוך הגופני אך נדירה מאוד בעולם השחייה. לימוד השחייה בגישה זו יתמקד בבניית תשתית רב גונית כללית וייחודית לשחייה תוך שמירה על עקרונות ההדרגתיות, ההמשכיות, ההתאמה והתזמון. הלימוד בגישה זו אינו כולל קורס שחייה אלא שלבי הכנה ומעבר ישיר לחוגי שחייה לשיפור סגנון.

מודל הגישה הסלילית בלימוד השחייה

מודל הגישה הסלילית בלימוד השחייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​מרכיבי המודל:

 

הבנייה הטרומית בהוראת השחייה

יחד עם הנאמר לעיל כל אחת מהגישות תתייחס לעיקרון הבנייה הטרומית תוך שמירה על עקרונות ההמשכיות וההדרגתיות. הוראת השחייה מתבצעת בד"כ ע"י בניית חלקים נפרדים של הסגנון (הסתגלות ß רגליים ß ידיים ß נשימה), ורק בשלבים הסופיים שילובם לכדי תנועות גפיים מתואמות עם הנשימה. גישה זו נשענת אל שלושת צלעות משולש הבנייה הטרומית תוך שמירה על עקרונות ההדרגתיות וההמשכיות.

הדרגתיות: נושאי הלימוד מסודרים על ציר הזמן באופן מדורג (רמות קושי, מורכבות וכד'...).

המשכיות: נושאי הלימוד קשורים אחד לשני ומהווים תהליך מתפתח הנבנה נדבך על נדבך עד להשגת הביצוע השלם.

משולש הבנייה התרומית

 

משולש הבנייה התרומית

 

 

 

 

 

 

על פי מודל משולש הבנייה הטרומית נלמד ראשית כל חלק של סגנון בנפרד (ידיים, רגליים ונשימה). בשלב הבא נבנה כל צלע במשולש (ידיים - רגליים, רגליים - נשימה ונשימה - ידיים). לבסוף נשלב את שלוש הצלעות לכדי סגנון שלם.

מאמרים רלוונטים נוספים

סוף והתחלה

22/07/2018

קרא עוד

קווים מנחים להערכת סגנון שחייה בעולם החינוך הגופני. על שגיאות, על וריאציות ועל מה שביניהן

22/07/2018

קרא עוד

לגדול בריא

22/07/2018

קרא עוד

שם המשחק – "מחניים פוקר" (וריאציות למשחק ה'מחניים')

22/07/2018

קרא עוד

Teaching fundamental motor skills - 3rd edition

22/07/2018

קרא עוד

פעילויות מקוונות במסגרת לימודי הכשרה להוראת חינוך גופני

22/07/2018

קרא עוד