חיפוש סגור

יישומי מחשב בחנ"ג בלמידה עצמית

מאת ד"ר נועה חורש


רקע

הנחלת מיומנויות מחשב ומידע והכנת בוגרי מערכת החינוך ומתכשרים להוראה במכללות לדרישות עולם העבודה של המאה ה-21 הוגדרה כיעד לאומי מרכזי במדינת ישראל (משרד החינוך, 2013). כמענה  לצורך זה משרד החינוך החל בהפעלת תכנית תקשוב לאומית בשנת 2011. הנחלת מיומנויות התקשוב מתחילה כבר בשלב ההכשרה להוראה. מתכשרים להוראה אמורים לשלוט במיומנויות תקשוב, בכלים שונים המסייעים להוראה – למידה, להכיר אמצעים טכנולוגיים שונים, להשתמש בהם, באופן מושכל ולהבין באיזה אופן ניתן לשלבם בהוראה, בלמידה ובהערכה. מתכשרים להוראה שיגיעו אחרי הכשרה כזו למערכת יביאו עימם רוח רעננה ותפיסות פדגוגיות חדשניות ויסייעו בהפנמת השינוי ובהפיכת העבודה בסביבה מתוקשבת לחלק מתרבות העבודה של המורים והתלמידים בבית הספר (מלמד, מור, הראל, פלד, שיינפלד, ובן שמעון, 2011).

בכדי להשיג יעד זה על המתכשרים להוראה ללמוד בסביבה מתוקשבת, להכיר ולהשתמש באופן שוטף בכלים מתוקשבים שחלקם יילמדו באופן מובנה וחלקם יילמדו באופן עצמאי.

המתכשרים להוראה במכללה האקדמית בוינגייט הנם חלק מכוחות ההוראה שיגיעו למערכת החינוך ויסייעו בהטמעת השינוי.

במסגרת ההכשרה להוראה בחינוך גופני אנו עושים שימוש ביישומי מחשב במספר ערוצים:

  1. יישומים תומכי פעילות: אפליקציות שונות המשמשות את המורים והלומדים בשטח -  מדידה, תיעוד ומעקב, אמצעי קצה שונים ומכשור ייעודי

  2. יישומים לעזרה בשיעורים פרונטליים: מצגות, סרטונים

  3. יישומים ללמידה עצמית: פלטפורמות למידה מרחוק, אתרים, סרטונים

  4. יישומים תומכי ניהול למידה: מעקב אחר הישגים

  5. יישומים תומכי פעילות מחקרית

יישומי מחשב בלמידה עצמית

כחלק מפיתוח מיומנויות מחשב ומידע מתקיימים בשנים האחרונות מאות קורסים והשתלמויות מורים מקוונות. לתנופת עשייה זו שותפים גם מורי החנ"ג שלוקחים חלק בהשתלמויות כלליות וייעודיות שמטרתן שיפור מיומנות השימוש במחשב והתמקצעות המורים במגמה. 

כאמור, מגמה זו של למידה מקוונת  מתחילה כבר בתקופת ההכשרה להוראה ואנו עדים לקורסים רבים שלהם יש אתר מלווה, לקורסים היברידיים ואף לקורסים מלאים בלמידה מרחוק.

השנה הושק במכללה האקדמית בווינגייט קורס ליישומי מחשב שפותח בעזרת חברת אלנט[1]. הקורס אמור לאפשר למתכשרים להוראה בשנה א' ללמוד יישומי מחשב בסיסיים בהם ייעזרו במהלך לימודיהם באופן עצמאי ולהיבחן לפטור.

הרעיון הבסיסי עליו מושתת הקורס הוא כי למידה של יישומי מחשב יש ללמוד בסביבת המחשב וכי עבודה עצמית תוביל את הלומד להתמצאות ולעצמאות בסביבה הדיגיטלית.

למידה עצמית בקורס המקוון תאפשר לסטודנטים לבחון את ידיעותיהם במהלך הלמידה, להתרכז ולהתמקד בנושאים על פי צורך וללמוד בקצב שלהם.

אחת המטרות המרכזיות של הקורס היא להכשיר את הלומד להכיר כלים מתוקשבים באופן עצמאי, לדעת לאתר ולעשות שימוש במדריכים ובעזרה מקוונת וליישם את הנלמד בפעילות האקדמית השוטפת. לפיכך חלק מהשאלות לתרגול ומשימת הסיכום של הקורס יכללו רכיבים שלא נלמדו באופן ישיר בקורס עצמו ומזמנות תהליכי חקר ופתרון בעיות.

הקורס מלווה במחקר השוואתי לבקרה ולהערכה מהימנה של ההתקדמות בלמידה ותוצאותיה.

הצצה אל הקורס

הקורס כולל 4 פרקים: חשיפה לחלונות 10, מעבד התמלילים, הגיליון האלקטרוני ומצגת השקפים.

יישומי מחשב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל יחידת לימוד כוללת: לומדה, מדריכים כתובים ומצולמים, תרגילים וחמרי העשרה.

דוגמה למסך לימוד אינטראקטיבי מתוך לומדת ה-Excel:

דוגמה למסך לימוד אינטראקטיבי מתוך לומדת ה-Excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דוגמה לסרטון הדרכה בנושא עיצוב טבלה בכתיבה אקדמית.

תכניות לעתיד

למידה בקורסים מתוקשבים ולמידה עצמית יכולה להתבצע בקורסים שונים שבהם נדרשת רכישת ידע או מיומנויות כגון קורסי חובה שונים או קורסי בחירה מגוונים.

יישומי מחשב וכן הוראה ולמידה בסביבות מקוונות הם עולם ומלואו אשר ניתן להרחיבו לרמה מתקדמת, אפקטיבית ומרתקת ביותר.

לא רק סטודנטים, אלא גם מורים בפועל יכולים להשתלם באמצעים מקוונים, ולפיכך להתגבר על מגבלות גאוגרפיות, זמן וכמובן התקדמות והתאמה למאה ה-21.

ביבליוגרפיה

מלמד, ע., מור, נ., הראל, ש., פלד, ר., שיינפלד, מ, בן שמעון, א. (2011). תכנית להתאמת המכללות להכשרת מורים לחינוך במאה ה-21, מסמך האב. המינהל להכשרה ולהתפתחות מקצועית של עובדי הוראה, האגף להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך, מדינת ישראל.

 אלנט טכנולוגיות בע"מ הנה חברה שהוקמה על ידי אנשי חינוך ואנשי טכנולוגיה. החברה מתמחה בפתרונות ללמידה מרחוק ובטכנולוגיות למידה.


ד"ר נועה חורש

המכללה האקדמית בוינגייט

noa_c@wincol.ac.il

ד"ר איריס רוזנטל

אלנט טכנולוגיות בע"מ

iris@learnonet.com

מאמרים רלוונטים נוספים

אולימפידע - שיעור חינוך גופני ביום גשם בחדר הכיתה

23/07/2018

קרא עוד

יישומי מחשב בחנ"ג בלמידה עצמית

23/07/2018

קרא עוד

דו"ח סיור, בית ספר "גבעול" מאת מורן היימן

23/07/2018

קרא עוד

הכנת הסיור בבית ספר גבעול רפלקציה מאת: מאי יערי

23/07/2018

קרא עוד

הכשרתון 59 תקצירים

23/07/2018

קרא עוד

דוח סיור בית הספר הדמוקרטי "גבעול" מאת: חיים מנחם

23/07/2018

קרא עוד