דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 01/08/2018

סמארטפון, מחשב ופעילות גופנית

כתבו: אלירן מלכה ודימה לינצקי

 

שאלת המחקר: האם ניתן להגביר פעילות גופנית בקרב תלמידי כיתות י"ב על-יד שימוש באפליקציות בסמארטפון?

האם ניתן להגביר פעילות גופנית בקרב תלמידי כיתות י"ב על-יד שימוש באפליקציות בסמארטפון?

 

 

 

 

 

 

השערות המחקר

 1. שימוש מוגבר בסמארטפונים ומחשוב פוגע בניהול אורח חיים פעיל בקרב בני נוער.

 2. שימוש באפליקציות לצרכי ניהול אורח חיים פעיל, יקנה הרגלים לביצוע פעילות גופנית לבני נוער.

ראשי פרקים

 1. עידן המחשב, סמארטפון, הטכנולוגיה והקשרלהשמנה.

 2. יעילותה של פעילות גופנית כנגד בעיית ההשמנהומניעת מחלות.

 3. הרגלי ביצוע פעילות גופנית בקרב בני נוער.

 4. תוכנית התערבות בבית הספר והשפעתה על התלמידים.

מטרות

 1. להקנות לתלמידים הרגלים לניהול אורח חיים פעיל במסגרת הבית ספרית ומחוץ לה.

 2. להכיר לתלמידים דרך שאינה שגרתית לביצוע

 3. פעילות גופנית- באמצעות אפליקציות בסמארטפון ותוכנות במחשב.

משתתפי המחקר

תלמידים בחטיבה עליונה, כיתות יב' בריאים, כל התלמידים משתתפים בשיעורי חנ"ג. במחקר השתתפו 46 תלמידים בקבוצת הניסוי.

השיטה

שלב 1- חלוקת שאלון לתלמידים, בנושא הרגליפעילות  והרגלי שימוש בסמארטפון.

שלב 2- תחילת תכנית התערבות שנמשכה 3 חודשים.

שלב 3- בדיקה האם קיים שינוי מתחילת התכנית על-ידי חלוקת שאלון זהה לזה שחולק בתחילת התהליך.

מחקר כמותי. במחקר יהיה שינוי של המשתנה הבלתי תלוי (אפליקציות בסמארטפון) כדי לבחון את השפעתו על המשתנה התלוי (פעילות גופנית בקרב תלמידי כיתות י"ב).

תכנית ההתערבות

תכנית ההתערבות נמשכה 3 חודשים שבמהלכהנחשפו תלמידי כיתות י"ב לאפליקציות בסמארטפוןותוכנות במחשב, במהלך שיעורי החינוך גופני,אחת לשבוע. בנוסף, התלמידים נדרשו לבצע מטלות בבתיהם על-ידי שימוש בחומר הנלמדבשיעורים.

אפליקציות בתכנית ההתערבות

 1. אפליקציה למדידת דופק

 2. נייק - אפליקציית ריצה

 3. מחשבון מקמילן - תוכנית אימון בריצה

 4. 7 דקות כושר אירובי

 5. אפליקציות תרגילי כוח - שכיבות סמיכה, תרגילי סקוואט וכפיפות בטן

 6. פדומטר- מד צעדים

 7. ניווטים- מצפן, מפה

תוצאות המחקר

ממוצע שבועי של ביצוע פעיולות גופנית (בשעות)

ממוצע שבועי של ביצוע פעיולות גופנית (בשעות)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתרשים זה מתואר ההבדל מבחינת ביצוע פעילות גופנית של התלמידים מקבוצת הניסוי, לפני תכנית ההתערבות ולאחריה.

ניתן לראות כי התלמידים ביצוע יותר פעילות גופנית לפני תכנית ההתערבות בממוצע ב-

19 דקות יותר פעילות גופנית ביום.

כמות התלמידים שמשתמשים באפליקציות לניהול אורח חיים פעיל

בתרשים זה מתואר באחוזים מספר התלמידים, הפעילים מבחינה גופנית שהשתמשו באפליקציות בסמארטפון לטובת ניהול אורח חיים פעיל לפני תכנית ההתערבות ותלמידים המשתמשים באפליקציות לטובת ניהול אורח חיים פעיל לאחר תכנית ההתערבות.

כמות התלמידים שמשתמשים באפליקציות לניהול אורח חיים פעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שימוש במחשב, טלויזיה וסמארטפון

על-פי תוצאות המחקר, לא נראה שינוי משמעותי לפני תוכנית ההתערבות לבין אחרי תוכניתההתערבות בזמן שימוש במחשב, טלויזיהוסמארטפון, אך ניתן לראות בגרפים הקודמים, כיעלה השימוש באפליקציות בסמארטפון למטרתניהול אורח חיים פעיל ולעומת זאת ירד הזמן היומי של ביצוע פעילות גופנית.

פעילויות נפוצות בקרב תלמידי כיתות י"ב שהשתתפו במחקר.  

פעילויות נפוצות בקרב תלמידי כיתות י"ב   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לראות כי הפעילות הפופולרית ביותר היא ריצה. האם ישנה השפעה למזג האוויר על ביצוע פעילות זו? האם התלמידים שמרבים לרוץ רצים פחות בתקופת החורף? כיצד זהישפיע על המחקר? תשובה בהמשך.....

מסקנות

לאחר תכנית ההתערבות התלמידים משתמשיםיותר באפליקציות בסמארטפון כדי לנהל אורח חיים פעיל. בחלק הראשון של השנה התלמידים היו פעילים יותר מאשר בחלק השני של השנה.

מגבלות המחקר

ישנן מספר גורמים היכולים להשפיע על התוצאה שהתקבלה:

 1. תקופת מבחנים במחצית השניה של שנת הלימודים מזג האוויר חורפי גורם לפחות פעלתנות.

 2. בדיקת קבוצת גיל אחת- דרוש בדיקה נוספת של קבוצות נוספות.

מאמרים רלוונטים נוספים

הכשרתון 56 תקצירים

01/08/2018

קרא עוד

מקל באורך 1.20 מטר

01/08/2018

קרא עוד

סמארטפון, מחשב ופעילות גופנית

01/08/2018

קרא עוד

האחר הוא אני

01/08/2018

קרא עוד

הסגנון הטבעי, המובנה, והמיתוסים שביניהם

01/08/2018

קרא עוד

תכנון הוראה בדרך של למידה שיתופית מתוקשבת - במסגרת קורס הכשרה להוראה של סטודנטים לחינוך גופני שנה ב'

01/08/2018

מידה שיתופית מתוקשבת

קרא עוד