דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 13/02/2011

"טיפ" מהתיק של המנחה הוותיק

הקפות רגל

מגיש: ד"ר איציק רם
 

הקדמה: משחק הקפות כדורגל הוא משחק ממשפחת משחקי בית שדה ומתנהל כולו כמתכונת משחק הכדורגל כלומר, תוך שימוש באברי הגוף השונים למעט הידיים. הוא עשוי לשמש כמשחק נופש וגם לתכליות של תרגול השליטה בכדור כהכנה, או לשם תרגול מיומנויות משחק הכדורגל.

המגרש: מגרש כדוריד, אשר עליו מונחים ארבעה קונוסים, או עדיף מהם שטיחונים, בצורת מעוין (או שלושה קונוסים וחישוק אחד שבתוכו מונח הכדור לפני בעיטתו לפנים ושבתוכו צריך הרץ החוזר אל בסיסו לדרוך לסימון חזרתו הבייתה בשלום). החישוק מונח במרכז רחבת ששת המטרים של אחד מצידי המגרש. מולו בשני קצות קו האמצע של המגרש מונחים שני קונוסים והקונוס השלישי מונח במרכז קשת קו ששת המטרים שבצידו האחר של המגרש.

ציוד: כדורגל אחד, שלושה קונוסים וחישוק או ארבעה שטיחונים.

שחקנים: משישה מול שישה שחקנים ועד עשרה מול עשרה.

כללי המשחק ודרך התנהלותו: הכדור מונח במרכז רחבת ששת המטרים ולידו ניצב הבועט הראשון של קבוצת הבית. שאר חברי קבוצת הבית ניצבים מאחורי שער הכדוריד בהמתנה לתורם. שחקני קבוצת השדה פזורים ברחבי מגרש הכדוריד ממול.

בהינתן האות לפתיחת המשחק יבעט הנציג הראשון של קבוצת הבית בכדור לפנים ובזווית שאינה חדה מן הזווית הנמתחת ממקום עומדו אל שני הקונוסים שבצידי קו האמצע. לאחר מכן עליו לרוץ בכול המהירות אל הקונוס הראשון, המוצב על קו האמצע בצדו הימני של המגרש. 

במקביל מנסה קבוצת השדה "לפסול" אותו על ידי העברתו המהירה של הכדור אל תוך שער הכדוריד שמסמוך אליו יצא הבועט של קבוצת הבית. העברת הכדור נעשית תוך שימוש ברגליים (או בכול איבר אחר המותר בשימוש במשחק הכדורגל) וברגע שהכדור חצה את קו השער נסתיימה מלאכת קבוצת השדה.

מצב שבו הבעיטה התחילית הייתה בעיטה חזקה שהרחיקה את הכדור מאד, או שהתמהמהות שחקני קבוצת השדה בהשתלטות על הכדור ובהעברתו בחזרה אל תוך השער (ע"י בעיטה מרחוק, ע"י חילופי מסירות ובין שעל ידי כדרורו) עשוי לאפשר לרץ הראשון להגיע גם לקונוסים השני והשלישי ואולי אפילו להשלים את חזרתו לקו הבסיס במה שמכונה במשחק כדור הבסיס מצב של home run"". חזרה כזו מזכה את קבוצתו בנקודה.

אם הבועט הגיע רק לאחד הקונוסים ולא סיים את מלוא הקפת המגרש, הוא רשאי יהיה להמשיך לנוע לאחר יציאתו לדרך של הבועט הבא מקבוצתו. מכול מקום, ברגע שיגיע בשלום בחזרה אל נקודת היציאה התחילית, ייזכה את קבוצתו בנקודה.

אסור לשני רצים להימצא באותה תחנה בעת ובעונה אחת. עובדה המחייבת את הרצים לתאם את תנועתם משמע, אם הרץ הראשון הגיע לתחנה הראשונה, וכעת יוצא לדרך הרץ השני מקבוצתו, על הרץ הראשון יהיה לפנות את התחנה הראשונה, שבה הוא ניצב, ולנוע לתחנה הבאה.     

אם שני רצי בית "נתפסים" באותה תחנה, קבוצתם "נפסלת" ומתבצע חילוף תפקידים בין הקבוצות. מאידך גיסא, רץ מהיר במיוחד רשאי לעבור בתחנה מאוישת ובלבד שלא יימצא ניצב בה בליוויית בן קבוצה אחר שלו, לאחר שקבוצת השדה החדירה את הכדור אל השער המתאים.

מצב נוסף של home run"" במשחק אפשרי אם הבעיטה התחילית של שחקן קבוצת הבית חדר ישירות לתוך השער, שמעברו השני של המגרש. עובדה זו מחייבת, כמובן, את קבוצת השדה להעמיד "שומר" או שוער, האסור, כמובן, בשימוש בידיים, ליד שער זה כדי למנוע צבירת נקודה באופן נוח יחסית מקבוצת הבית. יתר על כן, בעיטה כזו מזכה את קבוצת הבית לא רק בנקודה אחת עבור הבועט, שאינו צריך כעת כלל לרוץ, אלא בנקודות נוספות עבור כול מי מחברי הקבוצה, ששהה אותה שעה באחת מן התחנות שבדרך, ושאינם זקוקים כעת להשלמת סבוב הריצה שלהם כדי לזכות את קבוצתם בנקודה.

החלפת תפקידים בין הקבוצות מתבצעת באחד משני המקרים הבאים:

1. שחקן "נשרף". במקרה זה אף לא אחד מחברי קבוצתו אינו יכול לזכות את קבוצתו בנקודה גם אם הגיע בשלום לקו הבסיס. משמעם של דברים: "פסילת" שחקן פוסלת אוטומטית את כול חבריו שבשטח.

2. כול חברי קבוצת הבית סיימו את תפקידם. במקרה שבו כול חברי קבוצת הבית כבר בעטו, אבל חלקם נמצאים עדיין בתחנות השונות שבדרך, תותר המשך הבעיטה על פי הסדר הקבוע של הקבוצה, עד שכול שחקני קבוצת הבית ישובו "הבייתה" בשלום, או לחילופין ייפסלו. הבועטים בסבוב השני אינם רשאים לצאת שוב לדרך ובעיטתם נועדה אך ורק לאפשר את השלמת הסבוב וצבירת הניקוד על ידי חבריהם המצויים עדיין בשדה המשחק.

למנצחת תוכרז הקבוצה שבסיום המשחק יש באמתחתה יותר נקודות!

הערת כללים: ניתן לכלול במשחק כללים נוספים, שיש בהם כדי להפוך את המשחק לאטרקטיבי יותר. אולם, מאחר שכללים אלה כרוכים בנגיחות, לא מומלץ להוסיפם למשחקי בית הספר היסודי, אלא לכיתות חט"ב ואילך. לפי כללים אלה אם שחקן קבוצת השדה נגח בכדור הנבעט על ידי שחקן הבית ישירות מן האוויר, יפסול הוא בכך את הבועט ואותו בלבד, אבל אם לאחר הנגיחה הזו הצליח שחקן נוסף מקבוצת השדה לצרף נגיחה שניה ברצף, תפסול הנגיחה "הכפולה" את כול שחקני קבוצת הבית ותתבצע החלפת תפקידים במגרש. ניתן אף להוסיף את כלל הנגיחה השלישית ברצף (כול הנגיחות הללו צריכות להתבצע על ידי ילדים שונים), אשר בנוסף לפסילת קבוצת הבית היא אף תשלול ממנה את כול הנקודות שהצטברו במהלך המשחק לזכותה.

הערת סיום: כמשחק בית שדה, המתאפיין בכך ששתי הקבוצות המתמודדות מבצעות בו-זמנית תפקידים שונים, על מפעילו לוודא שסיכויי הניצחון של שתיהן שווים. אם במהלך הפקתו של המשחק שם המורה לב לכך שאין כמעט תחלופה בין הקבוצות וכי קבוצת הבית נשארת במקומה ולכן עשויה רק היא לזכות בנקודות, עליו לשנות את הכללים, כך שיאפשרו תחלופה שכיחה יותר בין שתי קבוצות התפקידים שבמשחק למשל, להרחיק את הקונוסים ללא הגדלת אורך המגרש, שמשמעו הגדלת טווחי הריצה, ובכך להקל על מלאכת קבוצת השדה ולהקשות על קבוצת הבית. 

מאמרים רלוונטים נוספים

כשירויות חברתיות - ערכים ותהליכי הוראה בחינוך

13/02/2011

קרא עוד

"טיפ" מהתיק של המנחה הוותיק

13/02/2011

קרא עוד

סיפורי מתמחים - סטאז'רים מתארים קשיים

13/02/2011

קרא עוד

חינוך גופני בגיל הרך - כיתות א'-ב'

13/02/2011

קרא עוד

כנסים וימי עיון במכללה האקדמית

13/02/2011

קרא עוד

יוזמות בחינוך הגופני

13/02/2011

קרא עוד