דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 11/01/2011

"טיפ" מהתיק של המנחה הוותיק

משחק העף – יד

מגיש: ד"ר איציק רם

תנאים כלליים: משחקים את המשחק בין שתי קבוצות עם כדורעף על מגרש כדור-היד. העברת הכדור מצד לצד מבוצעת על ידי המיומנויות המקובלות בכדורעף, משמע הוצאות מכות פתיחה, קבלות ומסירות עיליות ותחתיות, וכן הנחתות.

תכלית המשחק: ניצחון על ידי צבירת יותר נקודות מן היריב. צבירת נקודות אפשרית באחת משתי הדרכים האלה:

א. באמצעות כיבוש השער של היריב על ידי העברה עילית או תחתית שטוחה של הכדור, המבוצעת מתוך רחבת ששת המטרים ישירות אל תוך שער היריב, וללא מגע מקדים של הכדור בקרקע. שער כזה מזכה את הקבוצה הכובשת בנקודה אחת.

ב. באמצעות הנחתת הכדור אל תוך השער מתוך השטח התחום בין קו ששת המטרים לבין קו תשעת המטרים. הנחתה מוצלחת כזו מזכה את הקבוצה המנחיתה בשתי נקודות.

מהלך המשחק:

קבוצה אחת זוכה בכדור בהגרלה, ואחד מחבריה מוציא אותו בעמידה מעבר לקו הרוחב של שערו בחבטת פתיחה תחתית. החובט הפותח מכוון את הכדור אל עבר אחד מחברי הקבוצה שלו, שאמור לקלוט את הכדור בקבלה תחתית או עילית. האחרון מעביר את הכדור הלאה אל עבר חבר שלישי בקבוצה, וכך חוזר חלילה בתנועה אל עבר שער היריב. אין להפריע במהלך שלוש המסירות הראשונות לאחר חבטת הפתיחה, משמע הקבוצה הפותחת מתקדמת ללא הפרעה במהלכן של ארבע הפעולות הראשונות במשחק, הכוללות את הוצאת מכת הפתיחה ואת שלוש המסירות השוטפות שלאחריה. במקרה ששחקן יריב מתערב או מפריע בדרך אחרת כלשהי, למשל על ידי דחיפה, בביצוע המסירות החופשיות הראשונות, תיזקף לחובת קבוצתו הפרה, הנענשת בהוצאת הכדור במסירה עילית מהמקום שבו בוצעה ההפרה. המסירה הראשונה תלווה בעוד שתי מסירות חופשיות בהתקדמות ללא ההפרעה.

ככלל, לאחר שלוש המסירות החופשיות הראשונות מותר לקבוצה היריבה לקלוט את הכדור בעצמה, בתנאי שהכדור נע אל מקום התייצבותו של אחד מחבריה. כלומר, גם לאחר ביצוע המסירה השלישית החופשית, אסור להתערב במה שבחרתי לכנותו בשם: "המרחב האווירי"     של הזולת. למעשה, כאן מצוי עקב אכילס של השיפוט במשחק זה, לאמור ההבחנה מתי בוצעה הפרה על ידי התערבות ב"מרחב האווירי" של הזולת; ומתי הייתה זו זכייה מותרת בכדור. העיקרון המנחה כאן דומה לעיקרון שלפיו קובעים שופטי הכדורסל מתי בוצעה עבירת מגן ומתי נחשבת התנגשות בין שחקן מגן לשחקן תוקף לעבירת התוקף. אם השחקן המגן תפס עמדה לפני המתקיף, ובשעת ההתנגשות ביניהם הרים ידיו למעלה ולא הניעם לפנים אל עבר ה"מרחב האווירי" של התוקף, תיחשב ההתנגשות לעבירת תוקף, וכללים אלה יפים גם כאן כלומר, מותר לקלוט את הכדור שהונע על ידי אחד משחקני הקבוצה היריבה, רק אם הוא באמת נע לעבר מי שקולט אותו. התנסות קצרה בשיפוט, על פי כלל זה, תלמד אתכם את ההבחנה הזו די בנקל. לבד מכך, המורה צריך להפגין אסרטיביות בעת השיפוט, וזה עשוי בהחלט למנוע את העימותים עם התלמידים על רקע של דילמות שיפוטיות, הנוצרות במהלך המשחק, ובעת שיפוט של משחקים תחרותיים בכלל.        

כלל אי ההתערבות ב"מרחב האווירי" מחנך את הילדים להתאפקות, מלמד אותם לתפוס עמדות באופן "חכם" כשהם מתייחסים למיקום הימצאותו של הכדור, וכן מפתח בהם יסודות חשובים של אומדנת מרחק, מהירות ומסלולי מעוף.

כל כדור הנופל על הקרקע מועבר לקבוצה היריבה, ומוצא על ידי אחד מחבריה במסירה עילית מאותה הנקודה שבה נפל. המסירה הזו מותרת בהפרעה (Interception), לפי הכללים המפורטים בפסקה הקודמת.

כל כדור שחוצה את קו הרוחב של המגרש בין שמדובר בכדור החומק סתמית, בין שמדובר בהחטאת השער בעת ניסיון כיבוש, ובין שמדובר בניסיון הבקעה מוצלח, מזכה את קבוצת ההגנה בהוצאת מכת פתיחה תחתית ולאחריה בשלוש מסירות חופשיות.

אולם, כדור המוצא אל מעבר לקו הרוחב על ידי אחד משחקני ההגנה (המצב המכונה "קרן" בכדורגל), יזכה את קבוצת ההתקפה בכדור קרן, אשר יוצא מפינת המגרש באמצעות מכת פתיחה תחתית, שלאחריה מותר ליריב להתערב על פי הכללים המוזכרים לעיל. כדור הקרן חייב להיות מוצא אל מחוץ לרחבת ששת המטרים, שכן אל תוך רחבת ששת המטרים מותרת הכניסה של שחקני ההתקפה בלבד. בשערים אין ניצבים שוערים, ורחבות ששת המטרים מותרות בכניסה לשחקני ההתקפה בלבד! הנחתה שמעבר לקו תשעת המטרים לא תיחשב לשער, ותהא בחזקת הפרה, הגוררת העברת הכדור לקבוצה היריבה. הנחתה, מכל מקום, מותרת על ניסיון חסימה    של שחקני היריב, שכן היא מבוצעת מחוץ לרחבת ששת המטרים, המקום שבו מותרת ההימצאות והתנועה לשחקני הקבוצה היריבה. בכל מקרה ששחקן הגנה חודר אל תוך רחבת ששת המטרים בניסיון להגן על שערו, תוכרז הפרה בוטה, הגוררת מכת עונשין, שפירושה הוצאת כדור חופשי. מכת העונשין מבוצעת באופן הזה: אחד משחקני הקבוצה הזוכה מתייצב בנקודת הקרן ומוציא מכת פתיחה תחתית חופשית אל עבר אחד מחברי קבוצתו, הנמצא לבדו בתוך רחבת ששת המטרים. זה האחרון מנסה לכבוש שער על ידי קבלה תחתית או על ידי העברה עילית, המכוונות על ידו ישירות אל תוך השער החשוף.

הערות מתודיות:

בשלבי המשחק הראשונים, ובהתייחס לרמת התלמידים, יש להתיר מסירות ביקורת, משמע נגיעה כפולה בכדור. כמו כן, מאחר שהמשחק מורכב למדי ודורש שליטה גבוהה יחסית במיומנויות משחק הכדורעף, כדאי להפעילו רק בכיתות מתקדמות בכדורעף, שאם לא כן צפוי מפח נפש למורה ולתלמידים גם יחד. יש, כמובן, אפשרות להשתמש בו לתכלית של תרגול ולשיפור המיומנויות במשחק הכדורעף בשעה שמאמנים את נבחרות בית הספר בכדורעף.

הערות שיפוטיות:

למרות ההיתר בנגיעה כפולה, אסור לשחקן להרים את הכדור לעצמו לשם הנחתה. כמו כן, יש להקפיד על איסור חדירה ל"שטח האווירי" של הזולת, ולצורך כך על המורה השופט להיות נייד ולהימצא במשך כל המשחק קרוב, ככל שניתן, למקום הימצאו של הכדור. כללי מיקום של הניתור דומים לאלה המקובלים בכדורעף, כלומר נקודת העלייה ולא מקום הנחיתה קובעים, האם הניתור להנחתה או הקפיצה אל תוך הרחבה, שמטרתם להחדיר כדור אל השער, ייחשבו לתקניים.

הערות ארגוניות: לאחר שמוודאים כי הילדים הבינו כהלכה את כללי המשחק, אפשר להיעזר בשופטים נוספים מקרב אלה שאינם פעילים, אבל תחילה צריך לבדוק היטב שהשופטים החדשים מבינים כהלכה את כלל "אי ההתערבות במרחב האווירי". מאחר שמדובר במשחק מורכב, מומלץ להקדים לו את מסכת ההכנות שלהלן:

תרגילי הכנה למשחק:

הכיתה מתארגנת בקבוצות של חמישה או שישה תלמידים בכל קבוצה, וכל קבוצה כזו מצוידת בכדור עף אחד ומסתדרת במעגל כשאחד מחבריה ניצב בנקודת המרכז של המעגל:

 1. מבצעים חילופי מסירות עיליות בכדורעף בין הניצב במרכז לבין העומדים בהיקף המעגל. כל אחד מהניצבים בהיקף המעגל, המקבל את הכדור מן המרכזי, משיב לו אותו במסירה עילית ואץ סביב הניצבים במעגל שלו. עליו לנוע מהר, כדי שיהיה סיפק בידו לשוב במועד על מנת לקבל את הכדור שוב, לאחר שהמרכזי יסיים למסור לכל החברים האחרים שבמעגל על פי סדר העמידה שלהם. לאחר מספר ניסיונות מתבקשים הילדים לנסות להחליף מסירות ברצף של שלושה סיבובים שלמים, בלא להפיל את הכדור. (אין מניעה להשיב גם בתחתית   אם המצב דורש זאת, ובלבד שלא ייפגע רצף המסירות). כנ"ל גם בתחרות בין המעגלים.
 2. מחליפים את הניצב במרכז, וכעת מתבקשים המוסרים לרוץ ולהקיף מעגל שכן קרוב, ולאחר מכן גם מעגלים נוספים, ולבסוף גם את כל המעגלים המפוזרים ברחבי האולם.
 3. מחליפים מרכזי, וכעת יתבקשו הילדים לבצע, לאחר כל החזרת כדור אל הניצב במרכז המעגל, שלוש עליות מישיבה לשכיבה. לאחר שלושה סבבים נוספים ימירו תרגיל זה בכפיפות מרפקים ממצב של שכיבת סמיכה קדמית, ויקנחו בניתורים כלפי מעלה בהרמת ברכיים.
 4. עוברים להתמקמות מפוזרת, וקובעים מספר לכל אחד מחברי הקבוצה על פי סדר רץ. הקבוצה מתבקשת להחליף מסירות על פי הסדר המספרי. בשלב הבא עורכים תחרות בין הקבוצות, כשהמטרה היא להגיע לחמש עשרה מסירות רצופות. כל אימת שהכדור נופל יש להתחיל לספור מן ההתחלה. אם מדובר בכיתה גדולה, כדאי לקבוע ראשי קבוצות ולצייד אותם במשרוקיות, שבהן הם ישתמשו כדי להודיע כאשר קבוצתם מסיימת למלא את המשימה בהצלחה.
 5. כנ"ל, אלא שהפעם כל חברי הקבוצה צריכים להימצא בתנועה מתמדת. העמידה אסורה בהחלט בשלב הזה! לאחר מכן, נוסיף את חובת המיאוץ הקצר למרחק של כעשרה מטרים מייד לאחר ביצוע המסירה, ולאחריו חזרה את שטח שבו נעה הקבוצה. התרגיל הזה מחייב כל אחד מן המשתתפים לדעת כל הזמן היכן נמצא רעו שאליו הוא צריך למסור את הכדור בתורו. כנ"ל בתחרות בין הקבוצות, עד לביצוע מוצלח של חמש עשרה מסירות ברציפות.
 6. כל שתי קבוצות חולקות אזור תנועה מוגדר אחד (מחצית מגרש הכדורעף, למשל), והן צריכות להחליף מסירות בין חבריהן שלהן בלבד, כשהכל נמצאים בתנועה מתמדת. תרגיל זה דומה לקודמו, אלא שהאוריינטציה הנדרשת בו היא ברמה גבוהה יותר, שכן באותו השטח נעים כעת הרבה יותר ילדים, על כן, יש מסביב הרבה יותר גורמים מסיחי דעת.
 7. התחרות של מעבר האולם לאורכו (מקו רוחב אחד אל קו הרוחב שבעברו האחר של האולם). הקבוצות ניצבות מעבר לקוי הרוחב ומתקדמות לפנים בחילופי מסירות כדורעף. קבוצה, שהכדור שלה נופל ארצה תוך כדי התנועה, חייבת לשוב במהירות אל קו הרוחב שלה ולהתחיל מן ההתחלה.
 8. כל קבוצה שולחת נציג אחד עם כדור אל מעבר לקו רוחב מגרש הכדוריד, והשאר מתייצבים מולו מעבר לקו האמצע במגרש. הוא חובט לעברם מכת פתיחה תחתית ארוכה, אשר חייבת להעביר את הכדור אל מעבר לקו האמצע. שאר חברי הקבוצה המפוזרים, כאמור, מעבר לקו האמצע, צריכים לקלוט את הכדור בקבלה תחתית או אפילו בקבלה עילית ולהשיבו במהירות האפשרית אל קו הרוחב שממנו הוצא הכדור, על ידי ביצוע של מסירות כדורעף רצופות בתנועה לפנים. לאחר מספר ניסיונות של תרגול עורכים תחרות בין הקבוצות, כשחבטת הפתיחה של כל הקבוצות מוצאת בעת ובעונה אחת על פי אות הניתן מן המורה.
 9. כנ"ל, אלא שהפעם התקדמות חברי הקבוצה היא אל עברו השני של המגרש, והמשימה מסתיימת, רק כשהמוציא את חבטת הפתיחה קיבל בעצמו את הכדור במסירה האחרונה כשהוא ניצב מעבר לקו הרוחב שבעברו השני של המגרש, לאחר שרץ לשם מייד לאחר שביצע את חבטת הפתיחה.
 10. אחד מחברי הקבוצה מוציא חבטת פתיחה מקו הרוחב ליד אחד השערים (רצוי תחתית). חבריו מפוזרים מולו מעבר לקו תשעת המטרים. אחד מהם קולט את הכדור בדרך המקובלת בכדורעף, ואז הקבוצה נעה בחילופי מסירות כדורעף בחזרה אל עבר אותו השער (כמו "בכדורגל על שער אחד"). המטרה הפעם היא לכובשו באחת משתי הדרכים המקובלות במשחק השלם, לאמור על ידי כניסה לתוך רחבת ה"שש", והשכנת הכדור בתוך השער באמצעות "מסירה" עילית או תחתית, או על ידי הנחתת הכדור לתוך השער מעבר לרחבת ששת המטרים. קבוצות שעדיין מתקשות בהוצאת כדור או בקבלתו רשאיות, כמובן, לחבוט את הכדור לכיוון צדו של המגרש ולקבלו ליד קו האורך, שכן שם קו תשעת המטרים המתעקל קרוב יותר לקו הרוחב, והמרחקים של הוצאת הכדור ושל קבלתו קצרים יותר. 
 11.  תרגיל סיכום. תרגיל זה משלב את התרגילים ט' ו-י': לאחר חבטת הפתיחה וקבלת הכדור, הכדור מועבר אל צדו האחר של המגרש במסירות כדורעף, כשהמטרה היא להבקיע את השער הניצב מן העבר השני. כל נפילת כדור אל הקרקע מחייבת שיבה מהירה אל קו ההתחלה, והוצאת כדור מחודשת. לאחר תרגול חופשי של מספר דקות, הופכים את התרגיל לתחרות בין הקבוצות השונות. אם תרגיל זה מבוצע ברצף ובשטף, משמע שתלמידיך מוכנים למשחק השלם!

הערה: תרגילים ח', ט', י' וי"א הם תרגילים מורכבים במיוחד, על כן מומלץ להתיר לילדים לבצע מסירות ביקורת, כלומר לכל אחד תותרנה בפועל שתי נגיעות בכדור, ויהיה מותר אפילו לקבל בתחתית ולמסור בעילית, לא כל שכן לבצע ביקורת בעילית ומייד לאחריה מסירה עילית שלמה.

מאמרים רלוונטים נוספים

שעשועי לשון לט"ו בשבט

11/01/2011

קרא עוד

"טיפ" מהתיק של המנחה הוותיק

11/01/2011

קרא עוד

פעילות גופנית מותאמת ומעצימה לילדים ונוער בספקטרום האוטיסטי

11/01/2011

קרא עוד

חינוך גופני טוב – מהו?

11/01/2011

קרא עוד

כשירויות חברתיות – תקשורת יעילה

11/01/2011

קרא עוד

חינוך גופני בגיל הרך - כיתות א'-ב'

11/01/2011

קרא עוד