דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 15/07/2010

התמחות בהוראה (סטאז') תשע"א

תהליך הכניסה למקצוע ההוראה נמשך לאורך שלוש שנות ההוראה הראשונות:

א. שנת ההתמחות בהוראה (סטאז')
ב. מורים מתחילים שנה א'
ג. מורים מתחילים שנה ב'
שלב זה הוא שלב חשוב בחיים המקצועיים של עובד הוראה ויש לו השפעה מכרעת על אופן ההשתלבות של עובד הוראה במערכת החינוך. תהליך הכניסה למקצוע ההוראה הוא מורכב ובעל השפעה מכרעת על המשך החיים המקצועיים של עובד הוראה הן מבחינת נכונותו להתמדה בהוראה והן מבחינת גיבוש תפיסת תפקידו וזהותו המקצועית. מסלול מובנה של ליווי פדגוגי והערכה מקצועית מאפשר השתלבות טובה במערכת, עיצוב זהות מקצועית, הבניית מחויבות למקצוע ומניעת נשירתם של עובדי הוראה איכותיים.

בשנת ההתמחות בהוראה (סטאז')
א. מתמחה בהוראה (סטאז'ר) חייב ללמד חינוך גופני בבית הספר כמורה מן המניין
ב.מתמחה בהוראה (סטאז'ר)  ילווה על ידי מורה חונך. חונך בהוראה הוא מורה ותיק, בוגר קורס מורים חונכים, בעל ותק בהוראה של ארבע שנים לפחות
ג. מתמחה בהוראה (סטאז'ר)  חייב להגיע ל- 4- 5 מפגשי מורים חדשים אותם יוזם המפקח על החינוך הגופני
ד. מתמחה בהוראה (סטאז'ר)  ישתתף בקורס סטאז' במכללה בוינגייט בהיקף של 60 שעות (מפגש שבועי של שעתיים). בסמסטר א' נקרא הקורס ניתוח אירועים ובסמסטר ב' נקרא הקורס סדנת סטאז' למורים בביה"ס היסודי/ העל יסודי.
ה. מתמחה בהוראה (סטאז'ר)  יזכה לרישיון הוראה בסופה של 'שנת התמחות מוצלחת'

מורים מתחילים שנה א'
א. מורה מתחיל שנה א' ישתתף בקורס "מורים מתחילים שנה א' ". הקורס בהיקף של 60 שעות
ב. הקורס כולל 40 שעות בכיתה (עשרה מפגשים של 4 שעות אחת לחודש)
ג. וכן מורה מלווה בהיקף של 20 שעות ליווי. מורה מלווה יהיה בעל ותק של 8 שנים לפחות במערכת החינוך, בוגר קורס מורים חונכים ובעל ותק של שנתיים לפחות כמורה חונך.

מורים מתחילים שנה ב'
א. מורה מתחיל שנה ב' ישתתף בקורס "מורים מתחילים שנה א' ". הקורס בהיקף של 30 שעות
ב. הקורס כולל 10 שעות בכיתה (שלושה מפגשים במכללה)
ג. וכן מורה מלווה בהיקף של 20 שעות ליווי. מורה מלווה יהיה בעל ותק של 8 שנים לפחות במערכת החינוך, בוגר קורס מורים חונכים ובעל ותק של שנתיים לפחות כמורה חונך.
ד. בסוף שנת מורים מתחילים ב' יזכה המורה בקביעות בעבודה בכפוף להסכמי ארגוני המורים עם האוצר

הנחיות כלליות
 1. התמחות בהוראה היא חובה על כל בוגרי המכללות האקדמיות לחינוך שהחלו לימודיהם משנת הלימודים התשנ"ז
 2. התמחות בהוראה תיעשה במסגרת הוראה במערכת החינוך בכיתות א' עד י"ב
 3. המתמחה בהוראה הוא/היא מורה לכל דבר ועניין, על כל הזכויות הנלוות לכך. שכר ההוראה של המתמחה ישולם על ידי משרד החינוך או על ידי הבעלות המעסיקה בלבד. אין התמחות בהוראה ללא שכר (בהתנדבות)
 4. היקף ההעסקה של המתמחה בשנת ההתמחות יהיה שליש משרה לפחות (8 שעות פרונטאליות בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, 9- 10 שעות בביה"ס היסודי)
 5. משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת, ולא פחות משישה חודשי עבודה באותה שנה. תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים כל אחת באותה שנה. לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים לעניין ההתמחות בהוראה
 6. התמחות בהוראה לבוגרי המכללה תיעשה בהוראת החינוך הגופני ובשכבות הגיל א' – י"ב (בהתאמה למקצוע ולשכבות הגיל להן הוכשר המתמחה בתקופת לימודיו במכללה)
 7. תוכר העסקה של המתמחה במועדון ספורט בית ספרי במקביל לעבודתו בהוראת חינוך גופני באותו בית ספר בהיקף של 4 שעות שבועיות לפחות, בתנאי שסך שעות ההעסקה בשני התפקידים יהיה שליש משרה לפחות
 8. סטודנט במכללה זכאי ללמד במערכת החינוך כבר בשנה האחרונה ללימודים בתנאי שישלים חובות הלימודים בשנים א', ב' (ללא חובות לימודים בשנתיים הראשונות) ובתנאי שהשלים את חובות הלימודים לתעודת הוראה (השלים בהצלחה את לימודי ההכשרה להוראה)
 9. המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של שישה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה
 10. ההעסקה בהוראה תתבצע בליווי חונכות
 11. שיבוץ בפועל של מתמחה בהוראה בחינוך הגופני יאושר על גבי טופס שיבוץ בחתימת המפקח/ת על החינוך הגופני במחוז
 12. מיד עם הכניסה לעבודה י/תודיע על כך המתמחה  לרכז ההתמחות (סטאז') במכללה
 13. באתר תמצא/י את הטופס אותו עליך למלא ולהגיש לרכז הסטאז' במכללה
 14. כל מתמחה חייב/ת להשתתף בסדנת ההתמחות (סדנת סטאז') במהלך שנת ההתמחות
 15. לא תוכר השתתפות בסדנה לעניין ההתמחות בהוראה אם היא קדמה לשנת ההתמחות עצמה או אם היא באה אחריה
 16. היקף הלימודים בסדנת ההתמחות (סדנת סטאז') יהיה 2 שעות שבועיות לפחות
 17. מתמחה שבחר/ה להתמחות במקביל לשנת לימודיו האחרונה לתואר תוכל להיחשב לו/לה ההשתתפות בסדנה כחלק ממילוי חובות הלימודים הנדרשים לתואר
 18. עמד/ה המתמחה בהצלחה בדרישות של שנת ההתמחות, ובכלל זה מילוי על החובות הלימודיים בסדנת ההתמחות, יישלח אליו/ה אישור על כך מטעם גף ההתמחות בהוראה
 19. על סמך האישור מגף ההתמחות בהוראה ולאחר שי/תמציא תעודת הוראה ותואר אקדמי (אותם הוא/היא מקבל/ת בטכס הענקת תארים של המכללה) ינפיק לו/לה גף כוח אדם בהוראה "רישיון לעיסוק בהוראה".
 20. הרישיון לעיסוק בהוראה הוא שמתיר לנושא אותו לעסוק במקצוע ההוראה במערכת החינוך במדינת ישראל
בברכה
ד"ר חנן שטיין
רכז סטאז' במכללה
 

מאמרים רלוונטים נוספים

מכתיבתם של מורה מתמחה ומורה חונכת

15/07/2010

קרא עוד

הצעות עבודה

15/07/2010

קרא עוד

המלצות מתמחה בהוראה למתמחים החדשים

15/07/2010

קרא עוד

הרשמה להכשרתון

05/12/2010

קרא עוד

מסיפורי מתמחים

15/07/2010

קרא עוד

התמחות בהוראה (סטאז') שנה"ל תשע"א - לוח זמנים

15/07/2010

קרא עוד