דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 15/07/2010

התמחות בהוראה (סטאז') שנה"ל תשע"א - לוח זמנים

מתמחים בהוראה בשנת הסטאז':

יולי- אוגוסט 2010- קליטה על ידי המפקח על החינוך הגופני
מילוי טופס הצטרפות להתמחות בהוראה סטאז' "טופס לבתי הספר" הנמצא באתר
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/HoraotVenehalim/Tfasim/
1.9.10 תחילת שנת ההוראה בבית הספר
11.10.10 תחילת סדנת סטאז' סמסטר א'-  "ניתוח אירועים"  במכללה בוינגייט באחד מהקורסים הבאים:
יום שני בשעה 14:00 עם הגב' נועה נאבל
יום שני בשעה 16:00 עם הגב' נועה נאבל
יום רביעי בשעה 10:00 עם הגב' נעמי בן דור
יום רביעי בשעה 16:00 עם ד"ר חנן שטיין
22.12.2010- בשעה 16:00 מפגש כל המתמחים וכול המורים החונכים במכללה בוינגייט
בחודשים ספטמבר- ינואר יצפה המורה החונך בשני שיעורים לפחות של המתמחה בהוראה ומנהל בית הספר יצפה בשיעור אחד לפחות של המתמחה בהוראה. לאחר כל צפייה תיערך שיחה עם המתמחה בהוראה ויימסר לידו דוח שיכלול תיעוד הצפייה וסיכום השיחה. 
מילוי "טופס הערכה מעצבת בהוראת בתי הספר" על המתמחה על ידי המורה החונך ומנהל בית הספר. הקובץ הנמצא באתר
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/HoraotVenehalim/Tfasim/
עד 16.1.2011- המתמחה בהוראה יקבל בכתב 'הערכה מעצבת' ויעביר לד"ר חנן שטיין, רכז סטאז' במכללה בוינגייט
7.2.11 תחילת סדנת סטאז' סמסטר ב'-  "סדנת סטאז' למורים בבית הספר היסודי/ העל יסודי"  במכללה בוינגייט באחד מהקורסים הבאים:
ביום שני בשעה 16:00 עם הגב' נועה נאבל- למורים המלמדים בבית הספר היסודי
ביום רביעי בשעה 16:00 עם ד"ר חנן שטיין- למורים המלמדים בבית הספר העל יסודי
בחודשים פברואר- אפריל יצפה המורה החונך בשני שיעורים לפחות של המתמחה בהוראה ומנהל בית הספר יצפה בשיעור אחד לפחות של המתמחה בהוראה. לאחר כל צפייה תיערך שיחה עם המתמחה בהוראה ויימסר לידו דוח שיכלול תיעוד הצפייה וסיכום השיחה.
6.4.2011- בשעה 16:00 מפגש שני של כול המתמחים וכול המורים החונכים במכללה בוינגייט
בחודשים מאי- יוני יתבצע סיכום שנת ההוראה של המורה החדש במערכת בית הספר
עד 15.5.2011 – תתבצע 'הערכה מסכמת' על עבודתו של המתמחה ותסוכם שנת העבודה של המתמחה על ידי המורה החונך, מנהל בית הספר, המפקח על החינוך הגופני. הערכה מעצבת נעשית באופן מקוון ונשלחת ישירות ממחשב בית הספר למשרד החינוך.
בסופו של הליך מוצלח ובהתאמה להסכמי השכר של המורים יזכה המורה החדש לרישיון הוראה למערכת החינוך!
 
מורים שנה א' בהוראה (מורים בשנה שלאחר שנת ההתמחות בהוראה סטאז')
יולי- אוגוסט 2010- המשך הוראה בבית הספר או קליטה והשמה מחודשים על ידי המפקח על החינוך הגופני
1.9.10 תחילת שנת ההוראה בבית הספר
12.10.10 תחילת "סדנת מורים שנה א' "-  במכללה בוינגייט
הקורס מכיל 60 שעות. 40 שעות מתוכן נכללות במפגשים חד חודשיים במהלך עשרה חודשי שנת ההוראה וכן 20 שעות מפגש עם מורה מלווה. תאריכי מפגשי הקורס נמצאים בדף ההנחיה לקורס אותו יוריד לעצמו כל מורה שנה א' מאתר הקורס במופ"ת נט.
בחודשים ספטמבר- ינואר ימנה המפקח על החינוך הגופני מורה מלווה לכול מורה שנה א'. המורה המלווה ישוחח עם מורה שנה א', יצפה בשיעור אחד, יתעד את הצפייה, ישוחח עם המורה בעקבות הצפייה ויעביר דוח למנהל בית הספר
מילוי "טופס הערכה מעצבת למורה שנה א' " על המורה על ידי המורה החונך ומנהל בית הספר. הקובץ הנמצא באתר
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/HoraotVenehalim/Tfasim/
עד 16.1.2011- מורה שנה א' יקבל בכתב 'הערכה מעצבת' ויעביר לד"ר חנן שטיין, רכז סטאז' במכללה בוינגייט
בחודשים ינואר- אפריל המורה המלווה ישוחח עם מורה שנה א', יצפה בשיעור אחד, יתעד את הצפייה, ישוחח עם המורה בעקבות הצפייה ויעביר דוח למנהל בית הספר. מנהל בית הספר יצפה במורה שנה א', ישוחח עם המורה בעקבות הצפייה ודוחות המורה המלווה, יתעד את ההליך. ימסור עותק כתוב למורה שנה א', למפקח על החינוך הגופני, וישמור עותק בתיק האישי של המורה בבית הספר.
בחודשים מאי- יוני יתבצע סיכום שנת ההוראה של המורה החדש במערכת בית הספר
עד 15.5.2011 – תתבצע 'הערכה מעצבת' שנייה על עבודתו של מורה שנה א' ותסוכם שנת העבודה של המתמחה על ידי המורה החונך ומנהל בית הספר.
 
מורים שנה ב' בהוראה (מורים בשנה השנייה שלאחר שנת ההתמחות בהוראה סטאז')
יולי- אוגוסט 2010- המשך הוראה בבית הספר או קליטה והשמה מחודשים על ידי המפקח על החינוך הגופני
1.9.10 תחילת שנת ההוראה בבית הספר
19.10.10 תחילת "סדנת מורים שנה ב' "-  במכללה בוינגייט
הקורס מכיל 30 שעות. 10 שעות מתוכן נכללות בשלושה מפגשים במכללה ביום שלישי בשבוע משעה 16:00 – 19:30. וכן 20 שעות מפגש עם מורה מלווה. תאריכי מפגשי הקורס נמצאים בדף ההנחיה לקורס אותו יוריד לעצמו כל מורה שנה ב' מאתר הקורס במופ"ת נט.
בחודשים ספטמבר- ינואר ימנה המפקח על החינוך הגופני מורה מלווה לכול מורה שנה ב'. המורה המלווה ישוחח עם מורה שנה ב', יצפה בשיעור אחד, יתעד את הצפייה, ישוחח עם המורה בעקבות הצפייה ויעביר דוח למנהל בית הספר
מילוי "טופס הערכה מעצבת למורה שנה ב' " על המורה על ידי המורה החונך ומנהל בית הספר. הקובץ הנמצא באתר
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/HoraotVenehalim/Tfasim/
עד 16.1.2011- מורה שנה ב' יקבל בכתב 'הערכה מעצבת' ויעביר לד"ר חנן שטיין, רכז סטאז' במכללה בוינגייט
בחודשים ינואר- אפריל המורה המלווה ישוחח עם מורה שנה ב', יצפה בשיעור אחד, יתעד את הצפייה, ישוחח עם המורה בעקבות הצפייה ויעביר דוח למנהל בית הספר. מנהל בית הספר יצפה במורה שנה ב', ישוחח עם המורה בעקבות הצפייה ודוחות המורה המלווה, יתעד את ההליך. ימסור עותק כתוב למורה שנה ב', למפקח על החינוך הגופני, וישמור עותק בתיק האישי של המורה בבית הספר.
בחודשים מאי- יוני יתבצע סיכום הליך הכניסה  להוראה של המורה החדש במערכת בית הספר
עד 15.5.2011 – תתבצע 'הערכה מסכמתת' על עבודתו של מורה שנה ב' ויסוכם הליך הכניסה  להוראה של המתמחה על ידי המורה החונך ומנהל בית הספר. בסופו של הליך מוצלח ובהתאמה להסכמי השכר של המורים יזכה המורה החדש לקביעות במערכת החינוך!

בברכה
ד"ר חנן שטיין רכז סטאז' במכללה
0544260688
stein@macam.ac.il
 

מאמרים רלוונטים נוספים

המלצות מתמחה בהוראה למתמחים החדשים

15/07/2010

קרא עוד

הצעות עבודה

15/07/2010

קרא עוד

התמחות בהוראה (סטאז') תשע"א

15/07/2010

קרא עוד

התמחות בהוראה (סטאז') שנה"ל תשע"א - לוח זמנים

15/07/2010

קרא עוד

מסיפורי מתמחים

15/07/2010

קרא עוד

מכתיבתם של מורה מתמחה ומורה חונכת

15/07/2010

קרא עוד