דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| | 20/07/2010

דע את זכויותך

מורים מאמנים - הטבות, תגמול וזכויות

המכללה מייחסת חשיבות רבה להתפתחותם המקצועית של אנשי הסגל שלה ושל מערך כוח האדם העוסק בפועל בהכשרת המורים.
אנו מכירים בכם המורים המאמנים כשותפים לתהליך הכשרת דור העתיד של מורים לחינוך גופני וזאת בעיקר במסגרת ההתנסות המעשית בהוראה המתבצעת בבתי הספר בהדרכתכם. 
לפירוט מערכת התגמול למורים מאמנים לשנת תש"ע...
 
לכבוד 
המורים המאמנים תש"ע
 
שלום רב,
המכללה מייחסת חשיבות רבה להתפתחותם המקצועית של אנשי הסגל שלה ושל מערך כוח האדם העוסק בפועל בהכשרת המורים.
אנו מכירים בכם המורים המאמנים כשותפים לתהליך הכשרת דור העתיד של מורים לחינוך גופני וזאת בעיקר במסגרת ההתנסות המעשית בהוראה המתבצעת בבתי הספר בהדרכתכם. כדי לבצע תהליך הדרכה מקצועי – איכותי יש צורך בידע ובכלים הדורשים הכשרה ייחודית המבוססת על מודלים תיאורטיים ופרקטיים שפותחו ע"י מומחים בתחום זה. בנוסף לכך יש צורך לתקשורת רציפה ומשמעותית בין כל הנוטלים את תפקידי ההכשרה.
המכללה קבלה החלטה לעודד ולתגמל מורים מאמנים פעילים ויוזמים.
 
להלן פירוט מערכת התגמול למורים מאמנים לשנה זאת:
מורים ששימשו כמורים מאמנים של תלמידי המכללה בשנתיים האחרונות בנוסף לשנה הנוכחית, יהיו זכאים לפטור/הפחתה בשכר הלימוד לפי הפירוט הבא: 
 • מורה מאמן כנ"ל יהיה זכאי לפטור משכר לימוד בעבור 4 ש"ש.
 • בוגר קורס מורים מאמנים, יהא זכאי לפטור משכר לימוד בעבור 6 ש"ש.
 • מורה מאמן שנמצא בשבתון בשנה הנוכחית ולומד במכללה 8 ש"ש, לפחות, ע"ח קרן ההשתלמות, יהא זכאי לפטור משכר לימוד עבור 6 ש"ש נוספות.
 • לראשי בתי הספר תהיה הסמכות לאשר הנחות בשכר לימוד למורים מאמנים שהוותק שלהם באימון תלמידנו איננו מתאים לנוהל (למשל, אין רצף של שנתיים אחרונות באימון) על סמך תרומה ארוכת טווח.
 • מורים מאמנים אינם פטורים מדמי רישום.
 • מורה מאמן זכאי לשירותי ספרייה ללא תשלום כמקובל לגבי הסטודנטים במכללה.
 • מורה מאמן הזכאי ל 4 – 6  שעות השתלמות זכאי גם לפטור מבדיקת מאמץ, אחת לשנה.
 • מורים מאמנים מוזמנים להשתתף בקונגרס וינגייט 2010 שיתקיים בתאריכים 6-3 ביוני.
 • מורים מאמנים זכאים לקבלת אישורי כניסה ויציאה בעת בואם למכללה.
 • מורים מאמנים מוזמנים להשתתף במפגשי ההכשרה להוראה לפי שכבות גיל ההכשרה בתאריכים שיפורסמו מבעוד מועד.
 • מורים מאמנים מוזמנים להיעזר בשירותי תכנון והפקה של חומרי למידה (כולל צילום, עריכה, גרפיקה, חיפוש במאגרי מידע ממוחשבים ועוד).
בברכה,
ד"ר סימה זך
ראש ההכשרה להוראה
 

מאמרים רלוונטים נוספים

חדשות, כנסים ופעילויות עתידיות במסגרת ההכשרה להוראה

20/07/2010

קרא עוד

דע את זכויותך

20/07/2010

קרא עוד

הצמדה שנה ג'

20/07/2010

קרא עוד

'הכשרתון' - ברכות למורים המאמנים

20/07/2010

קרא עוד

הרשמה להכשרתון

05/12/2010

קרא עוד