דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

מידע למחברים

כתב העת בתנועה הוא כתב עת שפיט שנעזר בסיקור עמיתים מחברי המערכת ומחוצה לה. משך הסיקור ממועד הגשת כתב היד למערכת עד שלושה חודשים.

כתבי היד מתאפשרים בכמה קטגוריות:

• מחקר עובדתי: מאמר מקורי הכולל איסוף נתונים בכל שיטה מדעית מקובלת.

• סקירת ספרות שיטתית: סקירה שיטתית מקורית של ספרות מדעית עדכנית כדי להציג ידע עובדתי. מומלץ ביותר להיעזר בגישה ובמודל של PRISMA.

• סקירת ספרות תיאורית: מיועדת למאמרים היסטוריים וסוציולוגיים בלבד.

• הבעת דעה: מאמר מקורי המציג דעה מבוססת עובדות ומפותחת באופן מדעי בנושא רלוונטי לתנועה ולספורט.

• מחקר קצר: (עד 1500 מילים + מקסימום 15 מקורות + 2-3 לוחות ו/או איורים.

• תיאור מקרה: מאמר מעשי המתייחס לשיטת הערכה או התערבות ייחודית שמתבצעת במקרה בודד או סדרת מקרים קטנה.

• ביקורת ספרים. סקירה של ספר חדש שיצא לאור ועוסק באחד מתחומי הדעת הנוגעים לכתב עת בתנועה. 

ככלל, אורך כתבי היד לא צריך לחרוג מ- 30 עמודים מודפסים ברווח כפול כולל מקורות, לוחות ואיורים. על כתב היד לכלול תקציר באורך עד 200 מילה. כמו כן, יש להכין גם כותרת ותקציר בשפה האנגלית. כותרות, סימוכין, רשימה ביבליוגרפית והנחיות כלליות נוספות לעריכת כתבי היד יש להכין על פי כללי האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה  APA גרסה 7 . הקפדה על הכללים הנ"ל תמנע את החזרת כתב היד למחבר לפני העברתו לסיקור עמיתים.
במהלך הצגת לוחות, איורים ותמונות יש להשתמש במונחים אלה ולהתייחס בטקסט כתב היד למספרי הלוחות והאיורים הרלוונטיים. אנו ממליצים להשתמש בתבנית המצורפת לצורך הגשת המאמר. 

יש להכין קובץ הכולל את המאמר במלואו, ללא שם המחבר, עם שורות ממוספרות ולשמור אותו בתבנית PDF. בנוסף יש להכין קובץ נפרד הכולל טבלאות, איורים ותמונות. על המחבר לשמור אצלו את קובץ Word  המקורי לצורך עריכה לשונית עתידית. 

כתב היד מוכן להגשה?

יש לשלוח כתב יד מוכן (כולל תקציר בעברית) וקובץ לוחות וטבלאות לכתובת המייל ostrovsky@l-w.ac.il.

בקובץ נפרד יש לצרף שם המחבר, פרטי קשר ותקציר באנגלית.

  • 2145צפיות בעמוד
  • הורדות כ- PDF
  • צפיות במגזין דיגיטלי