דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פעילות גופנית בקרב אימהות לילדים מהמגזר הדתי לאומי: הרגלים, מניעים וחסמים

בת עמי אברהם וסימה זך

המכללה האקדמית בוינגייט

תקציר

 על אף המלצות ארגון הבריאות העולמי על ביצוע פעילות גופנית קבועה ועל אף חשיבותה ותרומתה של פעילות זו הן במובן הפיזי הן במובן הנפשי, אימהות לילדים מתקשות לבצע פעילות גופנית ולהתמיד בה. הסיבות לכך מגוונות, בעיקר מחסור בזמן, ריבוי מטלות, עייפות, אי מציאת סידור לילדים ועלות גבוהה של המסגרות המציעות זאת. בישראל לא נערכו עד כה מחקרים הבוחנים את הרגלי הפעילות הגופנית בקרב המגזר הדתי לאומי כמגזר עצמאי; במחקר זה ביקשו המחברות ללמוד כיצד ניתן לעודד פעילות גופנית אצל אימהות במגזר זה למרות ריבוי המטלות וריבוי הילדים. 356 אימהות מן המגזר הדתי לאומי עד גיל 45 השתתפו במחקר וענו על שאלון הרגלים, מניעים וחסמים לפעילות גופנית. נמצא קשר ישר בין מספר הילדים לפעילות גופנית: ככל שמספר הילדים עולה, כך עולה אחוז האימהות המבצעות פעילות גופנית, וכן גם עולה משך הפעילות השבועית. עוד נמצא כי יש קשר ישר בין גיל האימהות לפעילות גופנית. החסם העיקרי בקרב נשים פעילות ולא פעילות הוא "סדר יום עמוס", ללא הבדל בין הקבוצות, ואילו הטיעונים "אין לי כוח" ו"דורש יותר מדי משמעת עצמית" נמצאו כחסמים משניים עם הבדל מובהק בין הקבוצות, כאשר האחוזים גבוהים משמעותית בקרב נשים שאינן פעילות. 79.5% מן הנשים מבצעות לפחות פעילות גופנית שבועית אחת בתשלום, וכן 71.5% מבצעות לפחות פעילות גופנית אחת בשבוע במסגרת קבועה. ניתן ללמוד על הקשר שבין תשלום עבור הפעילות ושילוב פעילות באופן קבוע בתוך לוח הזמנים לבין התמדה בפעילות גופנית; ייתכן שפעילויות מסוג זה מחזקות את הרגשת המחויבות ולכן את ההתמדה בה. עידוד נשים לפעילות צריך להתמקד בהצבת מטרות, בתכנון ובניהול זמן לפעילות, במחויבות ובשיפור הרגשתן המנטלית.

תארנים: נשים, דתיות, אורח חיים, בריאות

לקריאת המאמר המלא

Exercise habits, motives, and barriers of mothers from the Jewish national religious sector

B. Avraham, S. Zach

 Despite the World Health Organization's recommendations for regular physical activity, and its emphasis on the importance and contribution of physical activity to both physical and mental health, women with children find it difficult to exercise regularly and to persist in this pursuit – mainly due to lack of time, multiple tasks, fatigue, difficulty in making arrangements, and the cost. Previous studies have addressed mothers of one or two children on average, but there is a lack of information as to whether the number of children and the multitude of tasks at home are related to exercise habits among mothers. In addition, no data exist concerning exercise behavior of the Jewish national religious sector population in general, and of the females in particular. Therefore, the purpose of the current study was to explore the exercise habits, motives, and barriers of mothers from the Jewish national religious sector and to examine whether the number of children is related to these variables. Participants were 356 mothers from the Jewish state religious sector, aged 20-45 (M = 35; S.D = 6.07), 64% with more than four children. A questionnaire was used to collect data regarding the participants' physical activity habits, motives for physical activity, and barriers to participation. Results indicated a positive relationship between the number of children and physical activity. That is to say, as the number of children increased, the number of weekly activities increased. In addition, a positive relationship appeared between maternal age and number of children, and between maternal age and physical activity. The main barrier for both inactive women and active women who feel that they are less active than they would like to be, is a "busy day" of regular household and parenting activities, with no difference between the groups. "I have no power" and "requires too much self-discipline" appeared as stronger barriers among inactive women than among their active counterparts. The main motive for the activity – to "feel better mentally" – was reported among 97.4% of the participants. Of these, 79.5% of them take part in at least one weekly physical activity that requires payment in order to participate, and 71.5% regularly perform at least one weekly physical activity. We learn about the association between paying for the activity and doing activity regularly within the daily schedule, and that with persistence in participating in physical activity it is possible that such activities increase the feeling of commitment to the activity. Encouraging women to be physically active should focus on setting goals, planning and managing time for activities, and fostering feelings of commitment.

Descriptors: Women, religious observance, lifestyle, health.

 

  • 3160צפיות בעמוד
  • 9הורדות כ- PDF
  • 4צפיות במגזין דיגיטלי